21 dec. 2012 går Jorden Under?

Kommer jorden att gå under den tjugoförsta december?

NEJ !!

Vi kommer gå in mer aktivti och tydligt i nya energifrekvenser.

– Ja det var ju luddigt och jätte flummigt, så otydligt så att det kan stämma! Vad menar jag? 

-Jo, vår planet som jag och många andra gärna kallar föer Moder Jord, är en levande entitet och hon går igenom en utveckling, en evolution helt enklet. Just som du och jag gör som människor genom vårt liv från barn till vuxna till äldste och till då vi dör.

Den nya dimentioner är som att öka eller ändra på basfrekvensen. Ändra densistet är också något som vi kan bruka som ram för ändringen.

Det feminina kommer till! Vad innebär det?

– jo att människa inser att hon har relation med sin omvärdld och ingår i en helhet där alla delar är i relation med varandra och att om det ändras i en del av helheten så förändrar man även helheten och inte bara de delar kring den förändrade delen.

– Vaaaa snackar du om, hajar NOLL!

– Bra tack för att du säger det. Jo hugger du ned ett stycke skog så på verkar du inte bara det stycket skog utan även områdena kring skogen som inte finns längre!

  • Det innebär att vi vet mer och använder vår kunskap i våra relationer på bättre sätt än att enkom öka intäkter eller siffror på bankkonton.
  • Att vi är mer medvetna om vår tankeliv, känsloliv inombords och hur det påverkar det vi gör och vår relation till allt utanför vår kropp.

Mayakalendern är en kalender som beskriver cykliskt förlopp

och

en uppotgående spiral som har olika nivårer. Det som beskriv av många oilka skribenter, i böcker eller på internet är att vi kommer liksom upp i en ny stor nivå i spiralen.

Allt rör sig snabbare och enligt en del utsagor så går tiden till och med fortrare. Hur det mäts vet jag inte. Jag upplever det som att större mängd händelser får rum i samma mängd tid. Vår tidsuppfattning är relativ om vi inte har en tidbit, dvs något som håller reda på sekunder o minuter eller timmar.

Människas interna världar i känsloliv, tankevärld öppnas upp och vi behöver vara mer äkta än innan. Tänker vi en sak och gör en annan så bilr det disharmoni.

Fyra grundläggande rekomendationer från Tom Kenyon. tomkenyon.com

1. Bygg och ta hand om din fysiska kropp så väl som de mer subtila kropparna, i form av tankekropp, emotionellkropp och subtilenergikropp.

2. Kultivera och förädla relationer med dig själv och andra

3. Kultivera och förädla din relation till den tjänstgöring som du ger till universum, till världen och ditt samhälle som ofta tar sig form av kariär, men inte alltid endast så.

4. Kultivera din medvetna relation till de heliga element som skapar världen som vi lever i. De fyra heliga elementen är Jord, Eld, Vatten och Luft/utrymme.

Bygg ett liv som ger mer än det tar och var i varm kärleksfullhet gentemot dig själv och den plats och de som du möter. Känslor och tankar är växlande såsom vågor på ett hav och vi kan ägna oss åt annat än att ge dem uppmärksamhet, speciellt om de drar ned och förstör förtroende.

Allt liv är heligt! Lev ett heligt liv helgat till Helheten!

Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?