Antag utmaningen

Andliga utmaningen finns i att göra nytt än det som är speglingen av det som varit.

Tagged . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?