Vårblot i Gamla Uppsala 5 april

Det närmar sig Vårblot och Årsting för Forn Sed Sverige!
På Facebook har Vårblotet kallats för storblot och det kan det verkligen kallas för. Det har de senaste åren deltagit mellan 50-100 personer och är en möjlighet för de som är nyfikna på Forn Sed och vårt samfund att möta och närvara vid annars mer slutna blot och aktiviteter. I år är det det 16:de blotet vid högarna.
Tag gärna med helgat, glatt sinnelag och trumma om du har. Fortsätt läsa

Välmående-eko

Lyssnade på radio P1 i morse på ekonomiekot. Då kom en tanke i anslutning till tillväxt i samhället som ofta mäts i pengar.
Välstånd skulle mätas i hur bra medborgarna i ett land mår!

Hur skulle man kunna veta hur människor mår bra?

På stort perspektiv så märks välmående i frånvaro av flera beteenden; brott, sjukskrivningar, mängden av psykofarmaka mot depression och liknande kognitiva och emotionella tillstånd. Ja det finns säker många fler sätt än vad jag tänker på nu.
Desto mindre piller som ska ändra på tanke-känsla-kropp-system desto bättre och det kanske kommer en dag då vi hör Välmående-eko i radion!

Let it exist in the flow

The flow of energy in consciousness is constant, like a river  The opinions and values given specific details are like rocks in the flow. Fortsätt läsa

Ny dag -både tom och fylld

Varje dag är delvis ny, delvis tom. Gårdagens eller ännu tidigare händelser skapar konsekvenser som påverkar dagen och stunden just nu. Men dagen är också tom för att fylla.

Det låter kanske banalt och enkelt men det är djupare än vid första läsningen. I roten, det vill säga våra instinkter och grundläggande funktionalitet, finns en delrot som leder till Urdskälla. Norröna myter berättar att där sitter urgamla tre och väver livets väv. Väven som bild finns i människa på flera sätt. En av mina favoritbilder för Väven är hjärnans neuroner. De är sammankopplade med varandra i ett närverk, en annan bild är Internet och alla datorer, mobiler etc som är sammankopplade med varandra. Ja Väven finns på flera plan samtidigt. Det är därför den är metafysisk och biologisk samtidigt.

Du frågar dig säker vad det har med dig att göra, liksom. jaha OCH ! ??

Jo, dessa tre beskriver hur handlingar i tid och rum hänger samman i en väv. De tre “stor-nornorna” heter Urd, Verdandi och Skuld och hanterar trådar för; Dåtid, Nutid och Framtid är länkade samman. Så det som görs nu väljs utifrån det som varit och blir snabbt framtid. en evig dans i upplevelse av tid-rum-handling. Det att vara andligt utforskande i livets spännande dans innebär bland annat att göra medvetna val och den medvetenheten kommer fram tydligare då denna enkla struktur finns beskrivet i tankesfären, hågen. Så att i var stund kan en vara med i valen som görs och väga potentiella konsekvenser för handlingar. Många gånger styrs vi människor av vanor formade av tidigare händelser, formade av miljö och arv, biologism och emotionism som danat vägar som är lätta att följa i livet. Medvetenhet av samspel kan leda till ökad nivå av tankar och handlingar som leder till omständigheter som du eftertraktar eller har vision om. Det är den tomma delen av koppen.

Så välj medvetet från det som varit och det som du kan uppfatta av framtiden om än så bara några minuter fram i kronologiska händelser, det är en bra början och med kontinuitet så blir det en vana och den framförhållning och framsyn som kan uppfattas ökar.

 

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp
Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Mörkt är det i livet. Sol går upp sent på dagen och sjunker nedanför horisonten tidigt.

Natt är lång.

Mörker kan brukas som metafor för destruktivitet, det som är läskigt. För det som upplevs som obhegligt, för det som jag inte gillar hos mig själv: Skam, skuld, misslyckande och lögner som sägs till andra, lögner som sägs till en själv etc.

Solvändan har varit för cirka tre veckor sedan. Ljuset börjar vända åter som form kan Balder vara, den ljuse guden som kommer åter efter turen till Helheim ett av dödsrikena i Fornsedens mytvärld.

Gläds åt att om så smått det kommer fruktbarhet att börja spira fast året knappt så att säga metaforiskt har just blivit befruktat. Disablot med blotlaget Fornsed Södermanland ligger fem veckor bort!

Year cycle at end – ÄRING cycle begins again!

Well well, the year in the Gregorian calendar is ending, the “#äring” cycle of the natural and astronomical year passed a point of reference on the winter solstice. Its all a matter how one values and frames the cyclical year. The Life journey can be seen as a spiral. Gradual movement and reoccurring patterns in each cycle. Not just the same, but similar! This pattern is more stable than the details in the patterns. The growth and life force in nature and the movements from root to crown through the trunk to the leaves is a pattern but which leaves and which branches that has fallen in the winter storms is details in the pattern of the Tree. These words are descriptions both in metaphors and literally.  The New Year in the Gregorian Calendar marks a point in the spiral and the meaning of this is in the agreement between humans that is does hold meaning of importance in the human thought-emotional system.

For me the point in the äring cycle has already passed with the Winter Solstice. Let go of the year that has passed and learn form decisions made and make wisdom by learning and recognizing when the experience from the past is applicable in the present moment. When one can do this wisdom arises in the life one leads!

HAPPY NEW YEAR

Antag utmaningen

Andliga utmaningen finns i att göra nytt än det som är speglingen av det som varit.

Tre i ett

Fria i Anden – förbundna i Själen – separerade i Kroppen

.

Minareter och Runradband

Minareter och Runradband

Minareter och moskekupol mellan hotell höjder. Middagsbjudning var ljudanläggning genom balkongdörren och jag satt med Runradband samtidigt.
image men

Jag har inte koll på när bönetiderna är sundet var i Väven att det skedde samtidigt.
Som hedning kan det vara enkelt att tänka i konflikt om andra religioner bruk, synsätt och därmed konflikt och motsättning i mig. Därmed skapas konflikt och separation i det egna jaget.
image

Alla religioner och andliga former har gemensamt att individ söker möta och samvaro med det större och djupare i livet. Det kallas olika, alla har sina etiketter och sätten/metoder är olika. Det är av värde att ha sina egna sätt och egna ord för det som leder medvetandet och livet till det större och djupare i livets spännande vandring.
Bara för jag har min så är det inte det som du skall ha också!

Svala och regniga hälsningar från en hedning i skuggan av minareter och popmusik i hotellobbyn.

Senare på dagen var upp till moskén som var tom. Det öste regn. Mitt första besök i en aktiv moské. Har varit i Israel i klippmosken i Jerusalem som inte är en aktiv helgedom. Denna var möjlighet att möta det Heliga på mitt sätt på den befintliga plattformen. Åskan dundrade och blixten lös upp den mörka natten. Inga gatlyktor utan för och stark, kall belysning inne i byggnaden.

Då jag öppnade migvoch sökte kontakt så var det så klart Dundraren som kom. Jag tackade honom för mötet och Jan gav mig en påminnelse om en sång han gav mig för många år sedan: Som en bror, Tor!
Tog inga bilder inne i moskén men en utanför i regnet och åskan.
image