<span class="vcard">Per Lundberg</span>
Per Lundberg
Featured

Skapa trädet – Sejdskolning

SEJDSKOLNING – Skapa trädet
FÖR TRÄD I SEJDSKOGEN
14-16 juli, 2023 i Uhrlaskogen, Hjo.

Läs mer om platsen: https://www.foreststar.se/travel-guide

Sejdskolningen består av tre delar, den första heter “Skapa trädet”.

De följande två, “Kliv in i trädet” och “Vara trädet”. I Uhrlaskogen skapar vi trädet.

SEJDSKOGEN är ett nätverk av Sejdare (träd) där vi tillsammans utforskar, utövar och utvecklar Sejd i Nutid.

Är du nyfiken på Sejd och undrar hur och var du ska börja?
Utövar du modern Sejd och vill rota din sejd i en gedigen kunskap om traditionens historia?
Vill du möta kunskapsbärare och ta del av deras kunskap och visdom på ett lekfullt seriöst sätt?
Vill du dela erfarenheter och perspektiv på Sejd inom den fornnordiska traditionen?
Vill du svara an på din längtan att sätta rötter inom den nordiska andliga magiska traditionen?

*Vi kommer under Sejdskolningen – “Skapa trädet” att arbeta ceremoniellt, göra praktiska övningar utomhus, sejda avskilt och i grupp. Självklart har vi också tid att umgås och hitta på tokigheter, vilket är gott för en sejdares ande och kropp.

*Platsen är vald med tanke på den bästa omgivningen för sejd och Uhrlaskogen är magisk. Det är enkla förhållanden eftersom det varken finns el eller vatten indraget. Övernattning i eget tält.

Begränsat antal platser (20).

¤ Anmälan och mer information finns här:

https://forms.gle/YpsAwLf7eps2Q3bYA

¤ En anmälan bara på FB garanterar inte en plats.

Kostnad: 2000:- inkl kost och logi
Överskottet placeras i Sejdskogens Pengakälla för Sejd i Nutid

Om du på grund av ekonomiska skäl inte har möjlighet att betala hela avgiften erbjuder vi några platser till en lägre kostnad. Lämna in din ansökan HÄR (https://docs.google.com/…/1_1g8L5GK3GGnS2gL5nLhgMPr3vrR…).

Sejd som andlig konstform rotad i den nordiska andliga och magiska traditionen

Lärande – Utövande – Reflekterande

Featured

Bekänna färg –

Denna text var ett tal som jag framförde under Kärleksmässan i Storkyrkan 7 augusti, 2022. En del frågar sig om hur det kommer sig att jag i funktionen av riksgode i Forn Sed Sverige medverkar i en mässa i en stor känd kyrka. Det första svaret är; för att synliggöra seden!

En del människor är i tankesätt och värderingar som skapar konflikt mellan människor och de religioner som de vandrar med. Värderingen som säger “det finns bara en sanning, en rätt gud eller religion” leder till sådana synsätt. Det ger mer konflikt, mer avstånd istället för anknytning.

Olika kulturer, språk och religioner har sina former, språk och karaktärsdrag. I ömsesidig respekt kan vi istället låta varandra få vara och hitta gemensamma nämnare i ömsesidig respekt. Behöver inte hålla med varandra om allt.

Historien och nutiden är ofta full av händelser som skapar mer smärta, trauma, separation i olika religioners namn. Min värdering är att ingen människa har “copyright” eller kan “trademarka” gudomlighet eller makterna.


Var hälsad mitt namn är Per Lundberg och jag bär funktionen av riksgode i Samfundet forn sed Sverige, ett trossamfund för hedningar eller asatroende.

Världen är mångfald.
I landskapets variation möter vi mångfaldens uttryck i växtlighet, i djur, i insekter, i mikroorganism och svampmycel. En väv i marken och kommunikationskanal för våra stående syskon träden. Vår nordiska myt beskriver att allt finns i en väv, kallas Urdaväven. Allt i relation med varandra. Det levande landskapet med gudomliga makter finns ständigt nära. Vi möter vi mångfald när vi rör oss i vår omvärld.
Livets mångfald finns även i människans inre.
I självmedvetenhet om relationen till sig själv har vi alla upplevelse av jaget. av
“me, myself and I” – jag, mig och jag själv.
Då vi har detta som utgångsbas i livet så skapas ego-centrism, girighet och ensamhet. När vi har mod att röra oss vidare till “me, myself and us”, jag mig och oss, blir livet mer rikt och även mer komplext.
Våga vara sig själv, att bekänna färg, börjar i självmedvetenhet. Modet att låta äkthetens och kärleksfullhetens kniv skära igenom lager av värderingar och rädslor och man kan liksom falla in i hjärtat, in i livets kärna, i egen kärleksfullhet.
Att vara äkta gentemot sig själv i kärleksfull vilja kan ofta vara mindre lätt. Med stöd av mysteriets beröring kan vi öka i värme gentemot oss själva och vår omvärld. Människa är relationell i mångfald. Vår nu-kultur är mest pådrivande att skapa anknytning med det som är likt, det som är samma.
Det olika, det annorlunda, än det egna, skjuts lät bort,
tas avstånd ifrån.
Ofta kan det vara utmanande att dana harmonisk relation med något som är annorlunda.

Hur skulle regnbågen se ut utan sitt prisma,
sitt spektrum med färger?

Bifrost, regnbågen, så kallad i Nordisk myt, symbol och
skir bild för vägen mellan människa och gudamakter. Heimdal vid Bifrost, kraften som är hemma i alla dalar eller världar,
han är väktare. Det vita ljuset är han prisman som fångar alla färgerna till vitt och sprider det vita till alla regnbågens nyanser. Där alla får plats. Spektrumet och att skapa relation från synsättet jag, mig och oss ger eko av helgad naturs mångfald som vi tvåbenta kan skapa med i alla våra relationer i
heligt landskap.

%d bloggare gillar detta: