Vårblot i Gamla Uppsala 5 april

Det närmar sig Vårblot och Årsting för Forn Sed Sverige! På Facebook har Vårblotet kallats för storblot och det kan det verkligen kallas för. Det har de senaste åren deltagit mellan 50-100 personer och är en möjlighet för de som är nyfikna på Forn Sed och vårt samfund att möta och … Fortsätt läsa

Välmående-eko

Lyssnade på radio P1 i morse på ekonomiekot. Då kom en tanke i anslutning till tillväxt i samhället som ofta mäts i pengar. Välstånd skulle mätas i hur bra medborgarna i ett land mår! Hur skulle man kunna veta hur människor mår bra? På stort perspektiv så märks välmående i … Fortsätt läsa

Let it exist in the flow

The flow of energy in consciousness is constant, like a river  The opinions and values given specific details are like rocks in the flow.

Ny dag -både tom och fylld

Varje dag är delvis ny, delvis tom. Gårdagens eller ännu tidigare händelser skapar konsekvenser som påverkar dagen och stunden just nu. Men dagen är också tom för att fylla. Det låter kanske banalt och enkelt men det är djupare än vid första läsningen. I roten, det vill säga våra instinkter … Fortsätt läsa

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

Mörkt är det i livet. Sol går upp sent på dagen och sjunker nedanför horisonten tidigt. Natt är lång. Mörker kan brukas som metafor för destruktivitet, det som är läskigt. För det som upplevs som obhegligt, för det som jag inte gillar hos mig själv: Skam, skuld, misslyckande och lögner … Fortsätt läsa

Year cycle at end – ÄRING cycle begins again!

Well well, the year in the Gregorian calendar is ending, the “#äring” cycle of the natural and astronomical year passed a point of reference on the winter solstice. Its all a matter how one values and frames the cyclical year. The Life journey can be seen as a spiral. Gradual … Fortsätt läsa

Antag utmaningen

Andliga utmaningen finns i att göra nytt än det som är speglingen av det som varit.

Tre i ett

Fria i Anden – förbundna i Själen – separerade i Kroppen .

Minareter och Runradband

Minareter och Runradband

Minareter och moskekupol mellan hotell höjder. Middagsbjudning var ljudanläggning genom balkongdörren och jag satt med Runradband samtidigt. men Jag har inte koll på när bönetiderna är sundet var i Väven att det skedde samtidigt. Som hedning kan det vara enkelt att tänka i konflikt om andra religioner bruk, synsätt och … Fortsätt läsa