Bryta den fysiska trygga hemmets rum

Hem, mitt hem och det utrymmet som kallas för hemma. Jag har skrivit om det tidigare.

Den Älskade och jag skall nu packa ihop igen efter cirka sju månader på denna plats innanför dessa väggar några kilometer från Järna.

Jag har märkt mer o mer inom mig att det egna utrymmet, hemmets trygghet och min egen upplevelse av påfyllnad av kraft och reflektion är viktigare för mig än vad jag tagit mig tid för tidigare i mitt liv. När pinalerna nu skall packas ihop, det är ett steg i att bryta ned det som funnits.

Nästa är ju att bygga nytt, skapa det nya som jag inte vet något om egentligen just nu. Det är död och födelse. Det cirkulära i livet blir så tydligt, naturens rörelse och den mänskliga tillika. Trädens löv som nu fallit till marken, ruttnar och skapar ny näring.

All förändring har samma struktur i död och födelse, inre som yttre!

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?