Mår dåligt i den nya tidsåldern

 

Fick en fråga på Face Book

Jag hörde talas om att vi nu gått in i den nya tiden, då vi människor skulle bli mer medvetna och leva efter hjärtat. Men det jag ser är fler och fler som mår dåligt och inte vet var de står i livet. Ska jag tolka det som att det måste bli sämre innan det kan bli bättre? Ge mig lite hopp, Per Lundberg! 🙂

Hej, Tack för att du frågar! 
Sker detta för dig eller för andra? 
Leva i hjärtat har flera fasetter, det innebär att vara i ökad kontakt med känslolivet och med det undermedvetna. Har en människa tidigare levt och hanterat sig själv på så sätt att hen har tryckt ned det som upplevs som riktigt och gjort något annat så kommer detta då upp när hen lever mer i hjärtat. Det låter kanske abstrakt eller mindre lätt att förstå. Kör en människa över sig själv och inte lyssnar på det som är äkta inombords, så kommer det tillbaka förr eller senare. 

Det kan ta sig uttryck i enkla val. Vem och när hen gör något. Vi hade just påsk och högtider kan vara fulla av sådana exempel. “-jag vill inte träffa släkten idag” men gör det i alla fall. Kör över sig själv helt enkelt. 

Finns det massa sådana “emotionella påsar” i hjärtat/det undermedvetna/känslokroppen, då blir det mycket som kommer fram då personen börjar mer eller mindre lyssna på sig själv!

Våra tankar och känslor är energi och denna går att mäta och de har frekvenser som radiosignaler. Det skiftet som Jorden och alla som finns här går igenom innebär att vägen mellan hjärna och hjärta är mer öppen än tidigare. Det är mer rörelse och fler blir medvetna om att livet inte enkom består av sinnesförnimmelsernas och Newtonsk/mekanisk verklighet.

De känslor som vi hyser flödar mer och utbrändhets/utmattnings syndrom är en konsekvens av att köra på och inte lyssna till sig själv och det som hen verkligen mår bra av. Att kunna säga nej är av större och större värde för många. Kom ihåg att

varje nej har en kompis som heter JA

Hjärt och Hjärn frekvenser i människas kraftfält.

 

12:12:12:12:12:12:12:12:21:21:21:21:13

Jag längtar lite till att nunmmerhysterin med 12 är över. Det är lika viktigt som vi anser det vara. Hade vi en anna kalender så skulle detta viktiga ske igår.
Bitter?
Irriterad?
Jag?
Naä inte direkt, bara vet att det är en nivå på 12-fokuset som är “fyverkeri” och på samma sätt exploderar i vackerhet men är över snabbare än förväntan på att det skall komma.
På vilket sätt skapar 12 fokuset lycka i ditt liv?

 

Borde ha skrivit o lagt upp detta kl tolv över tolv den tolfte december tjugohundratolv, men  det gjorde jag inte, bara nästan!

21 dec. 2012 går Jorden Under?

21 dec. 2012 går Jorden Under?

Kommer jorden att gå under den tjugoförsta december?

NEJ !!

Vi kommer gå in mer aktivti och tydligt i nya energifrekvenser.

– Ja det var ju luddigt och jätte flummigt, så otydligt så att det kan stämma! Vad menar jag? 

-Jo, vår planet som jag och många andra gärna kallar föer Moder Jord, är en levande entitet och hon går igenom en utveckling, en evolution helt enklet. Just som du och jag gör som människor genom vårt liv från barn till vuxna till äldste och till då vi dör.

Den nya dimentioner är som att öka eller ändra på basfrekvensen. Ändra densistet är också något som vi kan bruka som ram för ändringen.

Det feminina kommer till! Vad innebär det?

– jo att människa inser att hon har relation med sin omvärdld och ingår i en helhet där alla delar är i relation med varandra och att om det ändras i en del av helheten så förändrar man även helheten och inte bara de delar kring den förändrade delen.

– Vaaaa snackar du om, hajar NOLL!

– Bra tack för att du säger det. Jo hugger du ned ett stycke skog så på verkar du inte bara det stycket skog utan även områdena kring skogen som inte finns längre!

 • Det innebär att vi vet mer och använder vår kunskap i våra relationer på bättre sätt än att enkom öka intäkter eller siffror på bankkonton.
 • Att vi är mer medvetna om vår tankeliv, känsloliv inombords och hur det påverkar det vi gör och vår relation till allt utanför vår kropp.

Mayakalendern är en kalender som beskriver cykliskt förlopp

och

en uppotgående spiral som har olika nivårer. Det som beskriv av många oilka skribenter, i böcker eller på internet är att vi kommer liksom upp i en ny stor nivå i spiralen.

Allt rör sig snabbare och enligt en del utsagor så går tiden till och med fortrare. Hur det mäts vet jag inte. Jag upplever det som att större mängd händelser får rum i samma mängd tid. Vår tidsuppfattning är relativ om vi inte har en tidbit, dvs något som håller reda på sekunder o minuter eller timmar.

Människas interna världar i känsloliv, tankevärld öppnas upp och vi behöver vara mer äkta än innan. Tänker vi en sak och gör en annan så bilr det disharmoni.

Fyra grundläggande rekomendationer från Tom Kenyon. tomkenyon.com

1. Bygg och ta hand om din fysiska kropp så väl som de mer subtila kropparna, i form av tankekropp, emotionellkropp och subtilenergikropp.

2. Kultivera och förädla relationer med dig själv och andra

3. Kultivera och förädla din relation till den tjänstgöring som du ger till universum, till världen och ditt samhälle som ofta tar sig form av kariär, men inte alltid endast så.

4. Kultivera din medvetna relation till de heliga element som skapar världen som vi lever i. De fyra heliga elementen är Jord, Eld, Vatten och Luft/utrymme.

Bygg ett liv som ger mer än det tar och var i varm kärleksfullhet gentemot dig själv och den plats och de som du möter. Känslor och tankar är växlande såsom vågor på ett hav och vi kan ägna oss åt annat än att ge dem uppmärksamhet, speciellt om de drar ned och förstör förtroende.

Allt liv är heligt! Lev ett heligt liv helgat till Helheten!

2012 12 21 Ceremonier i Nya Dimensioner

2012 12 21 Ceremonier i Nya Dimensioner

Välkommen att tillsammans fira Ljusets återkomst och vår Nya tidsanda. Att skapa Frid i oss själva och mellan varanda är värdefullt för var och en av oss och för
Moder Jord.

Kom och var med på uppbygnad av vår nya värld. Du är bjuden till en resa i sinne och hjärta!

Vi är tillsammans i Fri-stads stugan, i kärleksfullhet, omsorg och äkthet in i en ny tidsdimmention.

Vi gör detta med:

 • Harmonisera Feminint och Maskulint.

 • Meditaitoner och bön

 • Gille, dvs. Fest med knytismat

 • Pranayama (andningsyoga),

 • Ceremonier och Gåvor till Makterna.

 • Skogsvandring i tystnad

 • Dans

 • Bastu och bad i isvak

 • Lång shamantrumning på 3-4 timmar.

 • Samtal och gemenskap

 • Meditaitoner och energilekar för den nya tiden

Fristastugan ligger i Mölnbo och är ett torp med härlig “gammelkänsla” bredvid Bergasjön, en populär badsjö i Mölnbo.
Vi sover
i sovsal tillsammans i stugan vid elden i den öpnna spisen.
Vi är både inomhus och utomhus för ritualer och ceremonier. Så ta med varma kläder.

Plats: Fristastugan, Mölnbo, ca 10 min promenad från Mölnbo tågstation.

Datum: 21-22 December,

Tid: Fredag Kl.18.00 – 16.00 på lördag.

Transport: Tåg: Inkommande tåg mot Gnesta från Södertälje hamn avg. 17.38 ank. Mölnbo 17.54 Gå tillbaka I tågetsfärdrikting på vägen mot Järna tills dukommer till Fristavägen till vänster, Följ denna till den tar slut. Fristastugan är tillhöger om parkeringen.
Bil: Kör väg 57 till Mölnbo ta in på Fristavägen, Följ denna till den tar slut. Fristastugan är tillhöger om parkeringen. Länk till karta: http://goo.gl/maps/JTfyG

Pris: 350 kr, inkl: stughyra, bastu, frukost o lunch.

Ta med: Eget dricksvatten. liggunderlag och sovsäck. Kläder för att vara utomhus. Har du ceremoniella föremål eller ur-instrument så tag gärna med dem.

Anmälan: senast Vecka innan:

Max antal: 10 (först till kvarn)

Anne-Li Sool,

info@hyama.se

0704-46 98 18

Per “Skalleper” Lundberg
info@skalleper.com
0733-90 86 81

Skärmars tidevarv

På fik i Stockholm, på tåg, på tunnelbana och på gator, alla är uppkopplade och är i sin samvaro med skärmarnas innehåll.
Jag är inte bättre eller sämre på något sätt!

Avskärmad men påkopplade
Med uppkoppling.

Frånvarande med omgivning,
Den omedelbara närmiljön.
Fortsätt läsa

Lagu-runan för Fredag 6/7, 2012

Lagu-runan för Fredag 6/7, 2012

Lagu-runan

 

Jag får många rapporter om att känslor födar mycket för många och ofta är dessa känslovall ej heller förklarbara för personen som upplever det.

Vi lever i en förändringens tid.

Vad som kommer och vad som du och jag skapar av detta sker just nu i varje del av livet som levs. Vågor av emotioner är som vattenvågor inombords och som varje våg är en del av havet men inte hela havet så är våra känslor inte hela oss. Vårt liv, vår existens är fyllt med så mycket mer än våra känslor, de har värde absolut och värdet är att låta dem som vattenvågor flöda genom och låta oss bli tvättade men inte upptagna av budskapen.

Lätt observerande och genomlevande och fortsätta leva vårt syfte, vår intention med det vi har i medvetandet och funktionen just nu.

 

 

21 Juni sommarsolstånd och Nya Tiden

Fick ett mail häromdagen från Monika Bloomberg

 

Hej

Med tanke på det skifte som snart kommer så skulle jag vilja informera lite av vad Paqos Don Modesto och Don Bernadino delade med sig av vid deras besök i maj.

Information som även de övriga Paqosen också har delat med sig av vid olika tillfällena vid besök i Stockholm.

Det är en stor förändring på gång, en ”Pachacuti”.

En cykel som har pågått i miljontals år börjar nu gå mot sitt slut (20 juni) och en ny börjar 21 juni 2012.

De nämner att den närmsta tiden som har varit har varit en tid med mycket projiceringar som har gjorts.

De sår vi bär inom oss skapar vi egon utifrån och som vi i sin tur projicierar utåt….

Projiceringar som vi alla har gjort i andra och andra i oss….

Det har varit och är en tid med turbulens.

En turbulens som också är en del av en transformation….

Paqosen har pratat om olika perioder och där den första perioden startade:

28-30 oktober 2011

Denna period kallade de för själens mörker och det var början till att vända blicken inåt.

Att bli mer medveten om de sår vi bär inom oss……

Den andra perioden var/är: 21 december 2011 – 20 juni 2012

Denna period har varit och är en period där vi bör se om och arbeta med de sår vi bär inom oss.

Enligt Paqosens erfarenhet så finns det mycket frustration, ilska och sorg i allas våra Nawis /chakror .

I de övre Nawisen/chakrorna mycket projiceringar i form av avundsjuka gentemot andra men också projiceringar som vi gör mot oss själva…

Den tredje perioden är den 21 juni 2012.

Det är då som det ”stora ljuset” kommer.

Det är en högre energi som kommer att komma med en helt annan frekvens än den som har funnits tidigare.

Enligt Paqosen så kommer Solen, Venus, Orion och Merkurius ligga i en linjär position enerigmässigt (en del säger fysiskt)….

Denna position kommer att skapa en ”Sacred heat”.

De nämner också att “The great Inka is coming”.

Med detta menar de att stjärnkonstellationen Plejaderna kommer att komma närmare jorden.

Plejaderna som de anser att allt liv kommer ifrån… och detta kommer också att påverka rent energiässigt.

Denna energi kommer bla att hjälpa till att öppna upp oss för insikter och gåvor….

Det bästa sättet att ta del av det ”stora ljuset” och som Paqosen säger är en av de största initieringarna man kan ta del av är att möta denna energi  genom de allra första solstrålarna.

Vilket innebär att natten mellan den 20 juni till den 21 juni gå ut och möta de första solstrålarna….

Har man sacred objekt och annat som man skulle vilja rena och ladda så kan man även ta med sig dessa och lägga ut.

Det spelar ingen roll om det skulle regna eller vara molnigt.

Solstrålarna och energin finns där ändå…..

Jag önskar er varmt lycka till med den nya tiden……

Varma hälsningar

Monika

Jag tycker att denna information är värdefull och viktig!

Venus transit och Nya Tiden Ceremoni

Venus transit och Nya Tiden Ceremoni

PerTrummare

Hej,
Välkommen att fira och uppleva Venus passagen och den Nya Tidsåldern tillsammans i samtal, meditation, trumma och sång.

Tisdag 5 juni Kl. 19.00 – ca 22.00
Mötesplats på Berghem Center, Mossvägen 3, Järna för gemensam färd till fornborg i Tullgarn. Bra om du har bil så att vi får fler med! Hör av dig så att vi kan koordinera transport. Vi har plats för fem personer. Vi kommer vara utomhus så ta på dig lämpliga kläder.
Vid mycket regn har är vi på Berghem Center.

Ta med :
Sitt underlag
Mat fika att dela med till alla, knytisfika.
Har du trumma, flöjt eller annat portabelt instrument så ta gärna med det.

Berghem Center
Varmt Välkomna!
Anne-Li 0704469818 info@hyama.se

Per 0733908681 info@skalleper.com

Reid-runan för 8/3, 2012, internationella kvinnodagen rör på sig!

Reid-runan för 8/3, 2012, internationella kvinnodagen rör på sig!

Reid-runan i rörelse

Reid-runan ger rörelse och det är tycker jag ett ledord för mycket i livet och kanske speciellt under detta år. Rörelse i den bemärklse att det är mycket som händer och sker och det går snabbt. Reid-runan är knuten till Tor som bär på blixten och åskans kraft och det är som vi alla vet mycket rörelse i!

Gamla strukturer faller och mycket information är i konstant rörelse. Den arabiska våren, kritik mot kapitalismens egoistiska beteenden.

Jag upplever det som att vi håller på att skapa något nytt, vi omdanar och omdanas av händerlser och egna intentioner och det rör på sig och det är det som är konstant och stabilt.

[box] Just enjoy the ride! Bara njut av färden![/box]

 

Fick tips om denna filmen, har inte sett den ännu, men tänker att den kan vara värd att dela(hoppas jag).

Pertra dragen för lördag 3/3, 2012

Pertra dragen för lördag 3/3, 2012

Pertra för stabilitet

[box] Detta året och i varje dag så pågår det en mängd med händelser. Idag var stabil som klippan i dig själv, den du är och lyssna innåt i dig själv innan du talar och tar beslut. Detta är rådet som kommer till mig från Pertra-runan idag![/box]