Hednisk bön

Hednisk bön

Att överhuvudtaget ägna sig åt bön kan vara ovant för många idag. Alla har sin erfarenhet med bön och att bedja. Allt ifrån ovant och konstigt och något som andra gör som jag måste deltaga i Många konflikter mellan människor och de värderingar som anses vara rätt i den egna religionen skapar konflikt för hedningar när de skall till exempel skall börja be.
Referensramen som de flesta har per automatik i vårt avlånga land är kristendom och de sätt att be som utövas inom kristendom. Eller idag kulturellkristendom.

Värderingar som ofta spökar fast det inte är så på ett andligt plan. (religion är mänskliga överenskommelser om andligt utövande och hur de skall göra i sin andlighet, det som blir religion. de flesta människor kan inte skilja på andligt o religion.)

Att personifiera och göra Makterna närmare är nödvändigt ofta då osäkerhet om vem det är som bönen riktas till. Förslag är att du riktar dig till mindre delar av Moder Jord, ett avgränsat geografiskt område. jag kallar det gärna med ordet “rådare”. TEX, en av mina funktioner placerar mig vid en å och med vattenfall från gammal kvarn  så att jag hör vattenfallet brusa. Ån kallas Moraån och då kan jag rikta mig till denna ån genom att säga:

Var hälsad Moraådisen, 

Moraån

Moraån


jag gläds och är tacksam för en ny dag
och att kunna möta dig igen.

Ditt flöde väcker lekfullhet och lätthet i mig.
Visa mig hur jag kan vara tillsammans
med dig på ett mer tydligt sätt.

Du kan göra liknande med Måne, Sol/Sunna, Vind, Sjöar, Berg, Åsar, Skogsområden. Just där du är går också bra.

Principen är att allt i naturen är besjälad och allt som är besjälat kan människa kommunicera med.

Det är värdefullt att lära sig att hålla korta små riter, meditativa tillfällen då du ber. Uttala orden högt så blir det en annan upplevelse än om det bara är tydliga tankar inombords i hågen.

Nästa steg är att be till Gudaväsen, men det får bli i ett annat inlägg.

Religion är…

Religion är…
image

Foto: Enest Lange

Kläderna som människor sätter på det Andliga, på det som kan kallas gud är religion.

Religion är något mellan människor. Andlighet är något mellan människa och gudomen. Oberoende var, den, hen, hon eller han finns.

Implicit och eller explicit.

Religion är formeln och sättet för gemensammt möte på individnivå mellan människa och det inuti Elle större perspektivet utanför människas upplevda gränser av sin existens.

Då människor verbalt eller fysiskt nedför andra människor i religioners namn så är det mänskliga relationer som skadas.

ANDE FINNS I ALLT

21 dec. 2012 går Jorden Under?

21 dec. 2012 går Jorden Under?

Kommer jorden att gå under den tjugoförsta december?

NEJ !!

Vi kommer gå in mer aktivti och tydligt i nya energifrekvenser.

– Ja det var ju luddigt och jätte flummigt, så otydligt så att det kan stämma! Vad menar jag? 

-Jo, vår planet som jag och många andra gärna kallar föer Moder Jord, är en levande entitet och hon går igenom en utveckling, en evolution helt enklet. Just som du och jag gör som människor genom vårt liv från barn till vuxna till äldste och till då vi dör.

Den nya dimentioner är som att öka eller ändra på basfrekvensen. Ändra densistet är också något som vi kan bruka som ram för ändringen.

Det feminina kommer till! Vad innebär det?

– jo att människa inser att hon har relation med sin omvärdld och ingår i en helhet där alla delar är i relation med varandra och att om det ändras i en del av helheten så förändrar man även helheten och inte bara de delar kring den förändrade delen.

– Vaaaa snackar du om, hajar NOLL!

– Bra tack för att du säger det. Jo hugger du ned ett stycke skog så på verkar du inte bara det stycket skog utan även områdena kring skogen som inte finns längre!

  • Det innebär att vi vet mer och använder vår kunskap i våra relationer på bättre sätt än att enkom öka intäkter eller siffror på bankkonton.
  • Att vi är mer medvetna om vår tankeliv, känsloliv inombords och hur det påverkar det vi gör och vår relation till allt utanför vår kropp.

Mayakalendern är en kalender som beskriver cykliskt förlopp

och

en uppotgående spiral som har olika nivårer. Det som beskriv av många oilka skribenter, i böcker eller på internet är att vi kommer liksom upp i en ny stor nivå i spiralen.

Allt rör sig snabbare och enligt en del utsagor så går tiden till och med fortrare. Hur det mäts vet jag inte. Jag upplever det som att större mängd händelser får rum i samma mängd tid. Vår tidsuppfattning är relativ om vi inte har en tidbit, dvs något som håller reda på sekunder o minuter eller timmar.

Människas interna världar i känsloliv, tankevärld öppnas upp och vi behöver vara mer äkta än innan. Tänker vi en sak och gör en annan så bilr det disharmoni.

Fyra grundläggande rekomendationer från Tom Kenyon. tomkenyon.com

1. Bygg och ta hand om din fysiska kropp så väl som de mer subtila kropparna, i form av tankekropp, emotionellkropp och subtilenergikropp.

2. Kultivera och förädla relationer med dig själv och andra

3. Kultivera och förädla din relation till den tjänstgöring som du ger till universum, till världen och ditt samhälle som ofta tar sig form av kariär, men inte alltid endast så.

4. Kultivera din medvetna relation till de heliga element som skapar världen som vi lever i. De fyra heliga elementen är Jord, Eld, Vatten och Luft/utrymme.

Bygg ett liv som ger mer än det tar och var i varm kärleksfullhet gentemot dig själv och den plats och de som du möter. Känslor och tankar är växlande såsom vågor på ett hav och vi kan ägna oss åt annat än att ge dem uppmärksamhet, speciellt om de drar ned och förstör förtroende.

Allt liv är heligt! Lev ett heligt liv helgat till Helheten!

Skärmars tidevarv

På fik i Stockholm, på tåg, på tunnelbana och på gator, alla är uppkopplade och är i sin samvaro med skärmarnas innehåll.
Jag är inte bättre eller sämre på något sätt!

Avskärmad men påkopplade
Med uppkoppling.

Frånvarande med omgivning,
Den omedelbara närmiljön.
Fortsätt läsa

Människas behov över Ojnareskogen!

Läs uppropet från Fältbiologerna och skicka vidare om du har möjlighet.
“Efter domen i måndags står det nu klart att Nordkalk kan börja röja i Ojnareskogen redan på måndag. Området som Naturvårdsverket velat klassa som nationalpark hyser arter som bara återfinns här i hela världen.Nu är läget akut och Fältbiologerna uppmanar till aktion. På söndag kväll samlas vi i området för att visa att vi aldrig ger upp. Vi bjuder in alla som vill visa sitt stöd att ansluta sig.
Beslutet från mark- och miljööverdomstolen ger Nordkalk tillåtelse att bryta kalk i Bunge, vilket innebär slutet för Ojnareskogen och grundvattenresarvoaren för hela norra Gotland. Naturvårdsverket överklagade beslutet sent igår kväll men samma dag kom beskedet att Nordkalk kommer börja avverka skogen på måndag och börja bryta om ett år, oavsett överklaganden. Oavsett vad som händer vill vi visa att det här beslutet är helt absurt och att vi är förbannade.

Därför samlas vi i det hotade naturområdet på norra Gotland på söndag kväll för att stanna så länge det behövs. Nu bjuder vi in alla, från hela landet, som vill visa sitt missnöje mot domslutet att komma till Ojnareskogen och protestera. Oavsett ålder och politisk åsikt.”
Hälsningar
Moder Jord Gotland

Häng med!

Det är hög tid för oss alla att agera. Varje val som du gör, i ditt inre som leder till agerande är av vikt och värde. 

Under en kurs i juli, 2011, utfördes en sejdseans med frågan vad vi skall göra för naturen, för Moder Jord. Det raka och korta enkla svaret var: 

Skapa band med varandra och jobba för samma sak, det som förenar. Naturen och vår arts och alla andra arters fortlevnad!

Frågan är ofta återkommande inom mig och relevant för så många, HUR och VAD blir ofta tröskeln som får handlingen att stå still. 

Konsumtionsnivå  är ett enkelt sätt. Hur mycket nytt och hur ofta köper du nytt, är du i verklig behov av det som du köper eller är det status och vad du tror att andra skall tycka om dig som styr dina val? 

Förbrukningnivå är en annan som är liknande men har mer att göra med sådant som elförbrukning, bensin och fosilabränslen och nivå av dessa som vi gör av med. Tar du bilen för att du är bekväm då du kan ta buss, tåg eller liknande? 

Ekologiska matprodukter det finns så många olika skäl till att äta ekologisk mat. Frånvaron av kemiska ämnen, besprutnings och bekämpningsmedel, antibiotika i kött för det som vi tar in i kroppen. Påverkan i naturen av de ämnen som besprutas på åkrar. 

Mediciner i vattnet från vår urin som sprids och som påverkar andra organismer. Vi litar ofta på läkare och vi är indoktrinerade att göra det i vår kultur. Vi är matade med “piller lösningar” och med att “det fixar sig med en enkel lösning” det jag kallar för Alvedonkulturen, dvs mentaliteten att tar jag ett piller så blir det bra och jag slipper ta ansvar för det som är och ändra på mig och mitt beteende, ett piller fixar det, enkelt o lätt. 

Alvedonkulturen gör sig till känna på så många olika sätt. TV program där lösningar skall ges i 45 minuter annars är det jobbigt, kärlekslåtar som bara pratar om den ägande och tunnelseende kärleken, erotiska kärleken. Där vi är förälskade och inte ser ngt annat i livet utan vackert uppslukade av vår mer eller mindre besatthet. Det är jätte härligt, men i längden funkar detta inte i en relation som man vill skall vara längre och även då det kommer barn med i livet. 

Att våga stå kvar och fortsätta när det blåser och är kallt, att fortsätta driva på då det gör ont. Våga ha en åsikt och säga den och vara utmanad och ödmjuk att lyssna på andra åsikter och eventuellt ändra på sina egna eller hålla kvar. 

Du som mediterar, som trummar, som vill något mer med ditt liv än att konsumera och förbruka, prata med dig själv och de du möter om vad som är viktigt i livet, i ditt liv! 

I augusti 2011 fick jag följadne sms: 

Kära bröder och systrar. Ljusspridare och kärlekskrigare, gudar och gudinnor, häxor och shamaner, präster och prästinnor. Revoltörer, kosmiska clowner, världsomvälvare. Magiska varelser och glittrande Människor. Vackra familj av uppvaknande själar. Vi behöver varandra mer än någonsin. Låt oss därför kl 12 varje dag (svensk tid) sträcka ut våra händer i etern och möta varandra i den mäktigaste cirkel jorden någonsin skådat. Var du än befinner dig i världen, vad du än gör, stanna upp ett ögonblick eller en evighet och stig in i cirkeln. Låt den påminna dig om vem du är, vem du vill vara och vad du vill skapa. Låt oss fylla varandra med kraft och inspiration genom den kärlek vi delar. Låt oss påminnas om att vi är många som vandrar samma väg, och att vi aldrig är ensamma. Tillsammans kan vi skapa vad som helst, så låt oss göra det. Och låt denna budkavel färdas vidare till alla som ska ha den. Med all kärlek

 

Ett så enkelt budskap och så kraftfullt ! Häng med!!

 

 

Vad kommer efter det monoteistiska?

den enklaste är:

Efter det monoteistiska medvetande tillståndet och synsättet kommer det Mytiska tillståndet och förhållandesättet till livet och allt som pågår i nuet.

Det mytiska innebär att möta det som finns bakom ord och koncept och sociala strukturer. Att uppleva allt som härlig underbar kraft och flöde.

In Enlish

What comes after the monotheistic mindset?

Simply put:

After the monoteistic state of conscousness and point of view of life comes the Mystic mindstate and base to life and all that is occuring in the NOW,  the moment of NOW!

With mystic it entails to meet that which is behind words, ideas and concepts and social structures. To experience all as wonderfull flowing energy of lifeforce and power.