Höstjämning och bad

Höstjämning och bad
Hargen i norr i Bergasjöviet. En flugsvamp som växt i stencirkeln hade sparkats på och jag la den på bltstenen.

Dag och Natt lika långa i våra breddgrader, från 6 till 18:00 är Sol uppe och Natt ger oss sin villa. Det är lätt att uppfatta denna tid som tun. Det vill säga att lagren mellan materiell dimension och andlig är tunnare. Medvetande lättare når att släppa ordinärt tillstånd och uppleva livets mysterier på andra sätt.

Sjön är stilla liksom skogen

Ett bruk jag har är att bada för att markera århjulets skiften. Oftast har det tidigare varit på andra sidan hjulet, vid Valborg. NU kändes det som det var dags att markera “denna sidan” av årshjulet också.

Med djupandning och närvaro i mig själv och vattnets själ var jag stilla i en stund och kände Bergasjödisens smekningar på min hud. Tackade för sommarens bad som svalkat i värmen.

En röst viskade till svar:
Tack du för tiden tillsammans!

Ordet dis betecknar feminina andemakter i Forn Sed och Asatro, ja det kallas ju hedendom också. För mig är vattendrag även feminina till sina karaktärsdrag. Dis och diser kan även innebära förmödrar.

#dis #skalleper #fornsed #asatro #asatru #heathenryisinclusive

Höstens Mörkertid

i höstens mörkertid
vandra vi ned mot
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.

Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.

Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Ned i mörkersvila
till, stillhet i håg och kropp.

Träden drar in klorofyllen från bladen och ger sin hyllning till Solens kraftgenom att i mångfalld eka solstrålars skiftande nyanser. 
Bladeb blir till mylla och näri g åt kommande generationer och årsväxter. 

Det lyser vår

Jaa!

Det har sannerligen vänt och blor ljusare. Det är första vår solen fast det är några minusgrader och några snöhögar finns.

På lördag firas det Disablot med blotlaget Forn Sed Södermanland för det feminint vackra i livet som när och föder fram liv!
Fortsätt läsa

Segerblot – driva året

Forn Sed Södermanland – ett litet blotlag(grupp som utövar Forn Sed / Asatro tillsammans) i trakten kring Södertälje.

Vi firar åtta årstidriter som vi kallar blot och gör detta utomhus för att fira skiften i Naturen, inombords i människa, för att driva årshjulet vidare och sätta oss själva i relation med vårt sammanhang. Det materialistiska samhällskulturen har tappat den ömsesidiga relationen till Naturen och Makterna som råder och människa är påverkade av. Att hålla åtta årstidsblot i gemenskap ger mervärde i livet på så många sätt.

Glad Valborg och Segerblot till dig och alla som du är med oberoende vad du gör eller var du är!

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Mörkt är det i livet. Sol går upp sent på dagen och sjunker nedanför horisonten tidigt.

Natt är lång.

Mörker kan brukas som metafor för destruktivitet, det som är läskigt. För det som upplevs som obhegligt, för det som jag inte gillar hos mig själv: Skam, skuld, misslyckande och lögner som sägs till andra, lögner som sägs till en själv etc.

Solvändan har varit för cirka tre veckor sedan. Ljuset börjar vända åter som form kan Balder vara, den ljuse guden som kommer åter efter turen till Helheim ett av dödsrikena i Fornsedens mytvärld.

Gläds åt att om så smått det kommer fruktbarhet att börja spira fast året knappt så att säga metaforiskt har just blivit befruktat. Disablot med blotlaget Fornsed Södermanland ligger fem veckor bort!

Year cycle at end – ÄRING cycle begins again!

Well well, the year in the Gregorian calendar is ending, the “#äring” cycle of the natural and astronomical year passed a point of reference on the winter solstice. Its all a matter how one values and frames the cyclical year. The Life journey can be seen as a spiral. Gradual movement and reoccurring patterns in each cycle. Not just the same, but similar! This pattern is more stable than the details in the patterns. The growth and life force in nature and the movements from root to crown through the trunk to the leaves is a pattern but which leaves and which branches that has fallen in the winter storms is details in the pattern of the Tree. These words are descriptions both in metaphors and literally.  The New Year in the Gregorian Calendar marks a point in the spiral and the meaning of this is in the agreement between humans that is does hold meaning of importance in the human thought-emotional system.

For me the point in the äring cycle has already passed with the Winter Solstice. Let go of the year that has passed and learn form decisions made and make wisdom by learning and recognizing when the experience from the past is applicable in the present moment. When one can do this wisdom arises in the life one leads!

HAPPY NEW YEAR

i höstens mörker tid

I höstens mörker tid
vandra vi ned till
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.
Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.
Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Visa hur vi kan leva för att Hedra livskraft för kommande generationers fortsatta livscykel.

Sommar och Höst dansar till vår njutning

Sommar och Höst dansar till vår njutning

Den varma, otroligt heta sommaren år 2014 är över. Sommar och Höst dansar nu samman ännu så är det Sommar som för och leder dansen. På kvällar så tröttnar Sommar och Höst smeker leende in oss i sitt djupa mörker.
-Min tid har börjat, viskas i mitt inre.
– Ja men inte helt och fullt säger Sommar och kommer med varma dagar och bad i hav och sjö.
Skönt att njuta av sommarhöstdansen i vetskap att Sommar kommer lägga sig ned och vila vid Höstjämning.
Vi kan njuta av växlingar.

image