Bedja
Bedja

i höstens mörker tid

I höstens mörker tid
vandra vi ned till
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.
Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.
Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Visa hur vi kan leva för att Hedra livskraft för kommande generationers fortsatta livscykel.

Att möta dagen i Helgd och bön

 

Med tillåtelse av Aldo inkluderas denna vackra morgonbön:

Tack, Urmoder i grunden.
Jag vilade vid roten,
vid orsak, vid minne och arv.
God morgon.

Jag är redo att möta dagen.

Tack, Urfader i höjden.
Jag drömde i kronan,
i verkan, i vilja och plan.
God morgon.

Jag är redo att möta dagen.

wpid-2012-12-07-08.58.16.jpg

%d bloggare gillar detta: