Höstens Mörkertid

i höstens mörkertid
vandra vi ned mot
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.

Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.

Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Ned i mörkersvila
till, stillhet i håg och kropp.

Träden drar in klorofyllen från bladen och ger sin hyllning till Solens kraftgenom att i mångfalld eka solstrålars skiftande nyanser. 
Bladeb blir till mylla och näri g åt kommande generationer och årsväxter. 

Antag utmaningen

Andliga utmaningen finns i att göra nytt än det som är speglingen av det som varit.

i höstens mörker tid

I höstens mörker tid
vandra vi ned till
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.
Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.
Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Visa hur vi kan leva för att Hedra livskraft för kommande generationers fortsatta livscykel.

Ordopati

Orden på din skärm
kan beröra dig bortom
tecknen och siffrors
värld.

In i dig, ditt sinne
varseblivningens rum
öppnar sig till omgivningen
som värmer

Ett finger kommer
med en smekning och
berör känslornas kärna.

Någon pekat på skärm,
pekat på tangenter

Telepati med ordopati till dig.

© Per lundberg, 2013

Hednisk bön

Hednisk bön

Att överhuvudtaget ägna sig åt bön kan vara ovant för många idag. Alla har sin erfarenhet med bön och att bedja. Allt ifrån ovant och konstigt och något som andra gör som jag måste deltaga i Många konflikter mellan människor och de värderingar som anses vara rätt i den egna religionen skapar konflikt för hedningar när de skall till exempel skall börja be.
Referensramen som de flesta har per automatik i vårt avlånga land är kristendom och de sätt att be som utövas inom kristendom. Eller idag kulturellkristendom.

Värderingar som ofta spökar fast det inte är så på ett andligt plan. (religion är mänskliga överenskommelser om andligt utövande och hur de skall göra i sin andlighet, det som blir religion. de flesta människor kan inte skilja på andligt o religion.)

Att personifiera och göra Makterna närmare är nödvändigt ofta då osäkerhet om vem det är som bönen riktas till. Förslag är att du riktar dig till mindre delar av Moder Jord, ett avgränsat geografiskt område. jag kallar det gärna med ordet “rådare”. TEX, en av mina funktioner placerar mig vid en å och med vattenfall från gammal kvarn  så att jag hör vattenfallet brusa. Ån kallas Moraån och då kan jag rikta mig till denna ån genom att säga:

Var hälsad Moraådisen, 

Moraån

Moraån


jag gläds och är tacksam för en ny dag
och att kunna möta dig igen.

Ditt flöde väcker lekfullhet och lätthet i mig.
Visa mig hur jag kan vara tillsammans
med dig på ett mer tydligt sätt.

Du kan göra liknande med Måne, Sol/Sunna, Vind, Sjöar, Berg, Åsar, Skogsområden. Just där du är går också bra.

Principen är att allt i naturen är besjälad och allt som är besjälat kan människa kommunicera med.

Det är värdefullt att lära sig att hålla korta små riter, meditativa tillfällen då du ber. Uttala orden högt så blir det en annan upplevelse än om det bara är tydliga tankar inombords i hågen.

Nästa steg är att be till Gudaväsen, men det får bli i ett annat inlägg.

Hopp utan Landning

Ska jag säga till dig vad du behöver? Om jag säger att alla ord är förbi, Alla blickar tömda, Alla smekningar gjorda, Alla dofter blåst förbi Alla smaker sköljts ned? Vad har du kvar då?

Möta dig själv Där du är Just nu I ditt andetag, I din tomma stillhet.

Har jag fortfarande något att säga dig?

Ord som varar, Förklarar och fördjupar. Livet och samvaron, en besökare är temporär, en bosatt stannar kvar. Livsrörelsen som är finns i sin ram. Beträda mark som är ogådd.

Hoppfullhet landar alltid efter språnget Och är mer full än fylld.

Berusad av färden blickar med minnet på språngets färd.

GÅR DET ATT HOPPA OCH ALDRIG LANDA?

Sol-runan 15/10, 2012

Sol-runan 15/10, 2012

image

Solstrålar som smeker hud, Leker med löven som röda dalar Till marken. Vän säger: Bladet är brunt och sonen har dött!. Åter falnat livskraften i stående systrar och bröder. Kraften i sav och tillväxten drar sig samman. Solstrålars smek är kort med oss, skyggt dalar hon snabbt som en blyg älskarinna, ovan vid uppmärksamheten i passionens Hetta. Solsmekningar på hud ger merliv åt människa.

i tAcksAmhet

i tAcksAmhet

tacksam till livet och GuDomliG HELhet


Cincopa WordPress plugin


tacksam för att leva en till dag

för kropp själ och Ande som finns tillsammans

skapar en helhet i relation med SIG själv och allt kring.

Samtidigt TACK för LIVligheten i samvaron!

 

Tack JORD som när och skänker av sina barn för att jag och du,

för människa skall kunna leva.

TacK LUFT för livigande gasen som rörs ständigt i kropp med heligt utbyte av stående syskon och alla gröngivande väsen och plantor.

Tack VATTEN som finns i allt som flödar rent i celler, munnar och genom luft. KäNslors flöde

Tack ELD för värme, förtärande omvälvande hetta,

bränner och förädlar. Elden i metall som ger skärmliv och kommunikation.  

 

Tack MOR och FAR!

Tack MOR o FAR för livets gåva under så många år. Tack till de innan er som gav livets gåva till er och alla andra innan. Må er livsvisdom föras fram till oss idag!

Sjöbad och Grunnande vid Björnsten

Sjöbad och Grunnande vid Björnsten

image

Sol och Vind smeker huden
medans Dag får in i sitt avslutande.

Tackar för alla gärningar som rymmer i Dags svär.

Björnsten bak min rygg säger;
Allt har sitt utrymme,
Svamp och blåbär likt
Idets sovande söttma.

Tvåbeningars rymd är båd
Kort och rymmlig.

Vandra med det som är!
Hinner Stenbjörn med innan
Hon drar sig från mig.

image

En Skog

En Skog

En skog av tak
Oberörd av Vind

En skog som inte växer
Av Sol, Jord och Vatten.

En skog som bryts ned
Med Sol, Vatten och
Is.

Människa skapar förgängligt
Makterna till merliv.
image