Interreligös fredsmanifestation för Ukraina

Interreligös fredsmanifestation för Ukraina

ikväll, 28 februari, kl. 18.00 i Storkyrkan i Gamla stan, Stockholm så sker det!
Jag kommer vara med som riksgode-funktion jag är given i Samfundet Forn Sed Sverige och
kväda detta kvädet:

Hjärta, håg och hand 
trumma för Ukrainas land
Trenne och en valkyria 
vi manar
Sigrun segerrunor skipar
Solbjärt för skinande hågen
Göndul förtrollad stav
spinner i Väven
Thrudr all kraft ger
Väcker värnar vakar 
Vakar Värnar Väcker
Värnar Väcker Vakar
Berehynia - härdens modergudinna
i Ukrainas folk och fä. 
Så hjälpe Sif
Så magnar Tor
Tre gånger tre
att fiendeband förgöra
fred framskapa. 
I Ukrainas folk och fä
och suveränitet 

/Per Lundberg
Riksgode i 
Forn Sed Sverige

Lite förklaring om namnen som nämns som troligtvis inte är så kända. fyra valkyrior nämns;
Sigrun – namnet översätt som segerrunor. det vill säga kraft-ljud som ger seger.
Solbjärt – skarpt lysande som Sol.
Göndul – “förtrollad stav” som kan tolkas som sejdstav.
Thrudr – “Kraft” ordet betyder just detta och ger kraft åt intentionen i detta kvädet.

Sif – släktskapets gudinna, för släktskapet mellan människor
Tor – människors vän och bror för hans mor är Jord och fader Oden, ande. Människa är också av jord och ande med mera.


Se denna sida för mer information

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyheter/interreligios-fredsmanifestation-for-ukraina

En liten intervju

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/i-storkyrkan-samlas-olika-trosamfund-i-en-fredsmanifestation-for-ukraina?fbclid=IwAR2W6oLe-kezs3GveYFU8EGWktnqgo5dffCbIMnoe4UxRXB-Y98sZfDqbl0

Interreligiös fredsmanifestation för Ukraina

Höstens Mörkertid

i höstens mörkertid
vandra vi ned mot
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.

Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.

Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Ned i mörkersvila
till, stillhet i håg och kropp.

Träden drar in klorofyllen från bladen och ger sin hyllning till Solens kraftgenom att i mångfalld eka solstrålars skiftande nyanser. 
Bladeb blir till mylla och näri g åt kommande generationer och årsväxter. 

i höstens mörker tid

I höstens mörker tid
vandra vi ned till
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.
Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.
Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Visa hur vi kan leva för att Hedra livskraft för kommande generationers fortsatta livscykel.

Hednisk bön

Hednisk bön

Att överhuvudtaget ägna sig åt bön kan vara ovant för många idag. Alla har sin erfarenhet med bön och att bedja. Allt ifrån ovant och konstigt och något som andra gör som jag måste deltaga i Många konflikter mellan människor och de värderingar som anses vara rätt i den egna religionen skapar konflikt för hedningar när de skall till exempel skall börja be.
Referensramen som de flesta har per automatik i vårt avlånga land är kristendom och de sätt att be som utövas inom kristendom. Eller idag kulturellkristendom.

Värderingar som ofta spökar fast det inte är så på ett andligt plan. (religion är mänskliga överenskommelser om andligt utövande och hur de skall göra i sin andlighet, det som blir religion. de flesta människor kan inte skilja på andligt o religion.)

Att personifiera och göra Makterna närmare är nödvändigt ofta då osäkerhet om vem det är som bönen riktas till. Förslag är att du riktar dig till mindre delar av Moder Jord, ett avgränsat geografiskt område. jag kallar det gärna med ordet “rådare”. TEX, en av mina funktioner placerar mig vid en å och med vattenfall från gammal kvarn  så att jag hör vattenfallet brusa. Ån kallas Moraån och då kan jag rikta mig till denna ån genom att säga:

Var hälsad Moraådisen, 

Moraån

Moraån


jag gläds och är tacksam för en ny dag
och att kunna möta dig igen.

Ditt flöde väcker lekfullhet och lätthet i mig.
Visa mig hur jag kan vara tillsammans
med dig på ett mer tydligt sätt.

Du kan göra liknande med Måne, Sol/Sunna, Vind, Sjöar, Berg, Åsar, Skogsområden. Just där du är går också bra.

Principen är att allt i naturen är besjälad och allt som är besjälat kan människa kommunicera med.

Det är värdefullt att lära sig att hålla korta små riter, meditativa tillfällen då du ber. Uttala orden högt så blir det en annan upplevelse än om det bara är tydliga tankar inombords i hågen.

Nästa steg är att be till Gudaväsen, men det får bli i ett annat inlägg.

Sol-runan 15/10, 2012

Sol-runan 15/10, 2012

image

Solstrålar som smeker hud, Leker med löven som röda dalar Till marken. Vän säger: Bladet är brunt och sonen har dött!. Åter falnat livskraften i stående systrar och bröder. Kraften i sav och tillväxten drar sig samman. Solstrålars smek är kort med oss, skyggt dalar hon snabbt som en blyg älskarinna, ovan vid uppmärksamheten i passionens Hetta. Solsmekningar på hud ger merliv åt människa.

EH – dragen igen!

EH – dragen igen!

image

Vänder påsen med alla 24 runor flera gånger och detta till trots hamnade EH i handen! Hej vännen, vad har du mer att säga att hålla i hågen under dagen? Rid Mig och låt dig bli tiden av mig. Var i närvaro i dig själv andas djupt i din mage och låt dimmensioners frekvenser pulsera genom dig. Sleipners åtta hovar stampar i Nio Världars ryttmer Mäktiga ledsagare, låt det gamla dö och nytt växa fram.