Engangemang i Världen
Engangemang i Världen
Featured

Bekänna färg –

Denna text var ett tal som jag framförde under Kärleksmässan i Storkyrkan 7 augusti, 2022. En del frågar sig om hur det kommer sig att jag i funktionen av riksgode i Forn Sed Sverige medverkar i en mässa i en stor känd kyrka. Det första svaret är; för att synliggöra seden!

En del människor är i tankesätt och värderingar som skapar konflikt mellan människor och de religioner som de vandrar med. Värderingen som säger “det finns bara en sanning, en rätt gud eller religion” leder till sådana synsätt. Det ger mer konflikt, mer avstånd istället för anknytning.

Olika kulturer, språk och religioner har sina former, språk och karaktärsdrag. I ömsesidig respekt kan vi istället låta varandra få vara och hitta gemensamma nämnare i ömsesidig respekt. Behöver inte hålla med varandra om allt.

Historien och nutiden är ofta full av händelser som skapar mer smärta, trauma, separation i olika religioners namn. Min värdering är att ingen människa har “copyright” eller kan “trademarka” gudomlighet eller makterna.


Var hälsad mitt namn är Per Lundberg och jag bär funktionen av riksgode i Samfundet forn sed Sverige, ett trossamfund för hedningar eller asatroende.

Världen är mångfald.
I landskapets variation möter vi mångfaldens uttryck i växtlighet, i djur, i insekter, i mikroorganism och svampmycel. En väv i marken och kommunikationskanal för våra stående syskon träden. Vår nordiska myt beskriver att allt finns i en väv, kallas Urdaväven. Allt i relation med varandra. Det levande landskapet med gudomliga makter finns ständigt nära. Vi möter vi mångfald när vi rör oss i vår omvärld.
Livets mångfald finns även i människans inre.
I självmedvetenhet om relationen till sig själv har vi alla upplevelse av jaget. av
“me, myself and I” – jag, mig och jag själv.
Då vi har detta som utgångsbas i livet så skapas ego-centrism, girighet och ensamhet. När vi har mod att röra oss vidare till “me, myself and us”, jag mig och oss, blir livet mer rikt och även mer komplext.
Våga vara sig själv, att bekänna färg, börjar i självmedvetenhet. Modet att låta äkthetens och kärleksfullhetens kniv skära igenom lager av värderingar och rädslor och man kan liksom falla in i hjärtat, in i livets kärna, i egen kärleksfullhet.
Att vara äkta gentemot sig själv i kärleksfull vilja kan ofta vara mindre lätt. Med stöd av mysteriets beröring kan vi öka i värme gentemot oss själva och vår omvärld. Människa är relationell i mångfald. Vår nu-kultur är mest pådrivande att skapa anknytning med det som är likt, det som är samma.
Det olika, det annorlunda, än det egna, skjuts lät bort,
tas avstånd ifrån.
Ofta kan det vara utmanande att dana harmonisk relation med något som är annorlunda.

Hur skulle regnbågen se ut utan sitt prisma,
sitt spektrum med färger?

Bifrost, regnbågen, så kallad i Nordisk myt, symbol och
skir bild för vägen mellan människa och gudamakter. Heimdal vid Bifrost, kraften som är hemma i alla dalar eller världar,
han är väktare. Det vita ljuset är han prisman som fångar alla färgerna till vitt och sprider det vita till alla regnbågens nyanser. Där alla får plats. Spektrumet och att skapa relation från synsättet jag, mig och oss ger eko av helgad naturs mångfald som vi tvåbenta kan skapa med i alla våra relationer i
heligt landskap.

Featured

Interreligös fredsmanifestation för Ukraina

ikväll, 28 februari, kl. 18.00 i Storkyrkan i Gamla stan, Stockholm så sker det!
Jag kommer vara med som riksgode-funktion jag är given i Samfundet Forn Sed Sverige och
kväda detta kvädet:

Hjärta, håg och hand 
trumma för Ukrainas land
Trenne och en valkyria 
vi manar
Sigrun segerrunor skipar
Solbjärt för skinande hågen
Göndul förtrollad stav
spinner i Väven
Thrudr all kraft ger
Väcker värnar vakar 
Vakar Värnar Väcker
Värnar Väcker Vakar
Berehynia - härdens modergudinna
i Ukrainas folk och fä. 
Så hjälpe Sif
Så magnar Tor
Tre gånger tre
att fiendeband förgöra
fred framskapa. 
I Ukrainas folk och fä
och suveränitet 

/Per Lundberg
Riksgode i 
Forn Sed Sverige

Lite förklaring om namnen som nämns som troligtvis inte är så kända. fyra valkyrior nämns;
Sigrun – namnet översätt som segerrunor. det vill säga kraft-ljud som ger seger.
Solbjärt – skarpt lysande som Sol.
Göndul – “förtrollad stav” som kan tolkas som sejdstav.
Thrudr – “Kraft” ordet betyder just detta och ger kraft åt intentionen i detta kvädet.

Sif – släktskapets gudinna, för släktskapet mellan människor
Tor – människors vän och bror för hans mor är Jord och fader Oden, ande. Människa är också av jord och ande med mera.


Se denna sida för mer information

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyheter/interreligios-fredsmanifestation-for-ukraina

En liten intervju

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/i-storkyrkan-samlas-olika-trosamfund-i-en-fredsmanifestation-for-ukraina?fbclid=IwAR2W6oLe-kezs3GveYFU8EGWktnqgo5dffCbIMnoe4UxRXB-Y98sZfDqbl0

Interreligiös fredsmanifestation för Ukraina
%d bloggare gillar detta: