Döden förlivar – Death as life activator

 

Döden är en av de absoluta punkter osm förenar alla människor, det och födelsen. Allt däremellan är smaksaker, fysionomier och dekorationer.

Att medvetet hålla dödsögon blicket i sinnet är att leva fullt ut.


Death is one of the absolute points that unites all humanbeings, and the popint of birth. Everything between them is prefferences, physionomy and decoration.

To conscously hold the moment of death in your counsciousness is to live fully.

 

God is a word, you put the value in it!

God is a word, you put the value in it!

The word “God” is a finger that point to something. I don’t really care what you use, what is of more importance for me is what you manifest inside you and in your life.  

You can manifest love or fear, it’s your choice!

Is there really a chrisis going on?

Crisis, financial despair and enconomy going down.

Many messages about how terrible the economic situation is. You might be loosing your job or have all ready, or have you? 

I percive that the messages in the media creates a crisis and auguments the situation rather than giving people hope.  

Earning money on interest from credit, building interest upon interest in the investment and financial exploitation will become obsolete and this crisis is a consequenze of the metathinking that is at fault on a global scale.

 

We in the westen and european culture and economy live and thrive upon estimated credit. On a large scale the bank is nature, mother nature.  All the resources that is used are taken for granted.

Is this news to you?

I doubt it, but the same shit is going on anyhow. The mill is slow to change direction and it will keep on going the same way as long as the current way of life fills purpose for the most of us humans.

The solution – ~ – Lösningen

There are various conspiracy theories floating on internet. I have been looking in to them a bit during the past years. I find many to leave out a solution and what I as an individual can do and act in order to change the situation. Now I found someone who gave also comes with a solution: LOVE, to your self and the big picture, the big whole that everything is a part of. Call it the creation of God, call it the web of life. For me, the word you put on the Source, the Divine is not important. What is important is how you live your life and what you manifest in it and with your actions. The source, the divine is in all, in you and that we perceive life, being alive, is love in it self. The rest is methods and ways to manifest LOVE.
I love you!
Per Lundberg

There are many more videos of interest on youtube.com: aodscarecrowe

Det finns olika konspirations teorier som florerar inom Internet. Jag har sporadiskt utforskad en del av dem under ett par år och flera utelämnar en lösning på situationen och vad jag som individ kan göra för att ändra på situationen. Nu har jag hittat någon som kom med en lösning: KÄRLEK, till dig själv, till de du möter i varje stund och till den stora bilden, det stora sammanhanget. Kalla det för Guds/Gudars skapelse, kalla det för livets väv. För mig är ordet som du brukar för Källan, det Gudomliga inte viktigt. Det som är viktigt är hur du lever ditt liv och vad som du skapar och manifesterar genom dina handlingar. Källan, det gudomliga finns i allt, i dig när du upplever livet, att vara levande är kärlek i sin egen rätt. Det som kommer i nästa steg är metoder och sätt att åstadkomma KÄRLEK.

Jag älskar dig!

Per Lundberg

http://911truth.ozempire.com/home.html

http://www.thecrowhouse.com/home.html

Det är över: USA har valt Obama

Så var det äntligen över, valet om vem som skall vara president i USA. Tycker nästan att vi har hört mer om det valet än våra egna val av olika slag. Men å andra sidan så är usa ett av de mäktigaste nationerna i världen i dag. Mäktig för sin militära kraft och för sin komersiella och kulturella påverkan på så många fler än de runt 300 miljoner av Jordens närmare sju biljoner människor.

Usa och alla företag, banker är mäktiga framför allt för att vi ger dem makt och vi vidmakthåller ett låne och kreditsystem. Utan detta system av förbrukande av resurser som vi egentligen inte har, av krediten så ändras maktfördelningen.

Vi tar ut kredit i form av energi, olja, kol etc och använder oss av denna kraft, förbränner, förbrukar etc. Att bruka har människan gjort sedan vi började finnas till men det handlar om mängd och vad det är som vi använder oss av.

Det är i alla fall skönt att det stora landet i väst som många så felaktigt kallar för “amerika” äntligen har lagt ned alla sina miljarder dollar på kampanjer och reklam budskap och vi får hoppas att Obama är en vettig människa som har mer än självintresset för ögonen. Bush var mest en bebis i blöjor och cowboyhatt med för stora pickadoller för sitt eget bästa.

Late at night before the Summersolsiceblot

Late in the night, or early morning, the last words to messages are put together. In the morrow is midsumers eve and day next is Summersolstice. There are between 35-40 ppl coming to the Blot that Sylvia and I am arranging and celebrating life and the joy of fertility together in the forest and with food singing and merriment.
Blessing to you from the ancient Mothers and Fathers!