Hej ! Hell du underbara Vår och Sunna som kommer tidigare för var dag!!!

Hej ! Hell du underbara Vår och Sunna som kommer tidigare för var dag!!!

Livet är spännande och omväxlande. Vårdagjämningen har passerat och en märkbar förändring finns i luften, det liksom pirrar och surrar av kraft, en potential som växer för att snart, snart så spricker knoppar och saven har redan börjat stiga innanför våra stående systrar och bröders hud efter vintervilan.

Sunna väcker och möter Dag tidigare varje dag som går, vi kan vandra med Sunna och Dag och Dags barn, naturväsen och andra väsen av alla de slag inklusive människorna vi möter. På våren så kommer vi mera ut ur våra bostäder, solbrillor kommer fram, caféer besitts utomhus, ännu med filtar om fikande människor. Inom SkallePer så maler det många tankar, många planer för sommaren och ljusets tid, så håll ett öga på hans hemsida och på gång delen.

Vet du hur bedja skall?

Eddan, Havamaal; 144: Vet du hur bedja skall?

Jag är uppvuxen med den kristna formen för bön. I grund och botten upplever jag idag att bönen som fenomen och kontakt med Makterna är den samma rent generellt men att utgångsläget skiljer sig åt mellan olika andliga inriktningar.

Den kristna utgångsläget för människans tillstånd relaterat till det gudomliga, till det de kallar Gud, är en position av smutsighet, syndighet av litenhet och oförmåga. Utgångsläget för den arme syndaren som i sin smutsighet, sin smärta via bönens väg når frälsning. Då smutsigheten tvättas i Kristi blod.

Detta utgångsläge har jag inte i bönen, inte längre. Vi, och allt runt omkring oss är av något högre än oss som har manifesterat oss och vår omvärld. Denna högre kraft är det jag ofta kan generellt benämna som Makterna. Jag ser dem eller Den som egentligen samma inom alla andliga eller religiösa inriktningar. Vilket ord som brukas för Makterna är den kultur som personer känner sig tillhöra, är uppvuxen inom eller Konflikten ligger inom det mellan mänskliga planet, och inte i Andevärlden.

Så vad är bön? Bön är ord, tankar, bilder, känslor riktade till Makterna och makterna är det som du anser är högre än dig själv. Du kan kalla det för Oden, Freja, Krishna, Gud, Allah, Kristus, Moder Jord. För mig är det inte viktigt utan det som händer när vi ber, de följder, den kontakt i bönens meditativa tillstånd av renhet som uppstår vid kontakten med Makterna. Vad du kallar Makterna är din ensak.

Men bönen är en tvåvägskontakt så det innebär även lyssnande och stillande inom dig själv. Släppa vanliga tankar som tillhör vardagliga och det fysiska livets viktiga göranden, vara centrerad inom dig själv och låt dig själv vara i flödet av kontakt med Makterna. Hur ber man? Viktigt att du hittar din form, utvecklar den och upplever den, kan bryta den formen vid behov. ofta kan fasta ord som brukas rituellt vara till hjälp. För att du skall utveckla dessa ord så ställ dig följande frågor:

– Vad kallar jag det jag skall be till?

– Vad är det som jag riktar mig till?

Att utveckla en form för dig själv är ett både intellektuellt värv och ett emotionellt. Jag kan tänka mig föreslå det som jag upplever och möter och det finns på min hemsida: skalleper.com under Ritualer. Det jag gör inom mig själv när jag ber är att jag bestämmer mig för att be. Sedan centrerar jag mig själv genom andningen och lägger därmed ett mentalt fokus nere i magen som jag sedan flyttar främst till hjärtats öga som jag med min vilja och intention öppnar och riktar bönen till den eller de Makter som jag har utsett innan eller som jag bara låter flöda. Bönen kan sedan även ta fysisk form, i sång, i dans eller rörelse, i runbläck som hängs upp, i ett blot med mera. Bönen kan ibland vara mycket likt meditation, eller mera ett meditativt tillstånd eftersom de flesta meditationstekniker handlar om att tömma sig och inte ha någon tanke och bönen har delar som har fokuserad tanke och känsla, men även stunder av inre stillhet.

Vi – ett nytt och blot sker

Nu är det gjort! En plats, ett Vi har jag funnit och begynts att brukas tillsammans med rådare och småfolk på platsen. Ett vi är en helig och helgad plats för riter och ceremonier. Idag är det höstdagjämning och ikväll kommer det första blotet att utföras.

Det känns som en bit har fallit på plats som saknats. Sedan jag flyttade till Järna i maj, 2007, så har jag tänkt och känt efter i mig och utåt efter en plats att vara på för heligt syfte och igår så var en vän och jag ute och vandrade med trummorna hängande på ryggen på ”Vi-jakt”.  ’Efter lite tittande och hittande av olika potentiella platser där både fysisk och energimässig miljö behöver stämma så fann vi en plats som även var villig att samarbeta och har vissa egenskaper som vi båda anser lämpliga för ett Vi.

Men detta är bara början på något. Vad som kommer ligger av samarbetet och samvaron med denna plats, detta Vi, ligger i väven.