Vertyg du alltid har med dig

Verktyg för att medvetet må bra och skapa välmående inombords är alltid värdefullt.
Fortsätt läsa

Thurs-runan bakvänd för idag, 20/9, 2013

Thurs-runan bakvänd för idag, 20/9, 2013

image

Tolkning: träng in i dig själv idag, ditt emotionella jag, ditt själsliga jag för att förstå dig bättre, för att uppleva din interaktion med dig själv och omvärlden som är som en spegelbild av hur du tolkar alla sinnesintryck. Våga se dina mönster djupare, våga ta i smärta, sorg, besvikelser som du soppat under mattan.
Detta kan du bruka för hösttiden när kraften i växtligheten går ner i marken och Allmodern Frigg råder mer än vanligt och Alva/Allhelgonamörkret är blott en bit bort.

Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan

Ken-runan, fackelruna som viskar att inombords hålla lågan brinnande för det du älskar, det som på engelska kallas bliss, som kan översättas med andlig glädje och upprymdhet.

Det är ett inre tillstånd av kraft, frihet och upplevelse av förmåga, att du kan, du vet vad du skall göra, hur du skall göra och när. Dessutom så vet du hur du skall gå tillväga då det inte flödar i tanke/känsla/handling längre!

Det sista är av stort värde.

Tänk dig en brinnande fackla i din bröstkorg, i ditt hjärtcenter, dina känslor/tankar är brinnande härligt heta och klarhet råder.

 

 

Hednisk bön

Hednisk bön

Att överhuvudtaget ägna sig åt bön kan vara ovant för många idag. Alla har sin erfarenhet med bön och att bedja. Allt ifrån ovant och konstigt och något som andra gör som jag måste deltaga i Många konflikter mellan människor och de värderingar som anses vara rätt i den egna religionen skapar konflikt för hedningar när de skall till exempel skall börja be.
Referensramen som de flesta har per automatik i vårt avlånga land är kristendom och de sätt att be som utövas inom kristendom. Eller idag kulturellkristendom.

Värderingar som ofta spökar fast det inte är så på ett andligt plan. (religion är mänskliga överenskommelser om andligt utövande och hur de skall göra i sin andlighet, det som blir religion. de flesta människor kan inte skilja på andligt o religion.)

Att personifiera och göra Makterna närmare är nödvändigt ofta då osäkerhet om vem det är som bönen riktas till. Förslag är att du riktar dig till mindre delar av Moder Jord, ett avgränsat geografiskt område. jag kallar det gärna med ordet “rådare”. TEX, en av mina funktioner placerar mig vid en å och med vattenfall från gammal kvarn  så att jag hör vattenfallet brusa. Ån kallas Moraån och då kan jag rikta mig till denna ån genom att säga:

Var hälsad Moraådisen, 

Moraån

Moraån


jag gläds och är tacksam för en ny dag
och att kunna möta dig igen.

Ditt flöde väcker lekfullhet och lätthet i mig.
Visa mig hur jag kan vara tillsammans
med dig på ett mer tydligt sätt.

Du kan göra liknande med Måne, Sol/Sunna, Vind, Sjöar, Berg, Åsar, Skogsområden. Just där du är går också bra.

Principen är att allt i naturen är besjälad och allt som är besjälat kan människa kommunicera med.

Det är värdefullt att lära sig att hålla korta små riter, meditativa tillfällen då du ber. Uttala orden högt så blir det en annan upplevelse än om det bara är tydliga tankar inombords i hågen.

Nästa steg är att be till Gudaväsen, men det får bli i ett annat inlägg.

Ing-runan & Ken-runan 4 april, 2013

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan med maskulin skapandekraft. Den gudom som associserad med Ing-runan är Frey. Ing-runans innebörd kan vara lite kryptisk. Fackla eller Böld är de två mycket skilda ledord som förekommer i gamla runverser. I mitt bruk och relation med Ken är det fackla som jag brukar. Facklan är eld som hålles och brukas, det vill säga passion och det som du brinner för och även kunskap som liksom faklan belyser områden i livet där det tidigare var mörkt.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan ger oss målmedvetenhet i skapandet i att hålla fokus i samma görande och få det klart som förestatt oss att göra. Vi lever i ett så helt underbart spännande informationsflöde idag i Sverige och Västvärldkultur. Tar beslut om relevant eller irrelevant information hela tiden.  I detta flöde är det värdefull med målvedvetenhet. Ken-runan nedvänd ger uppmaningen att komma ihåg att ha kunskapen och målet i sikte då du gör det du gör idag. Ha i hågen, komma ihåg, är att hålla i tanken eller medvetandet. Ordet håg är fornnordiskt och han enklast översättas med tanke eller medvetandet.

Håll målet i sikte och gör de mindre steg som leder dig dit du fill för att nå ditt mål och påminn dig själv att du har passionen och kunskapen att uppnå målen, ett steg i taget.

Vill du lära dig mer om runor och sejd kom på föredrag 21 april >>

Enlish translation 

The Ing-rune with masculine creativity. the divinity that is associated with Ing-rune(usually this rune is called INGUZ by english speaking runeworkers) is Frey. Ken-rune(KENAZ) has two main variations when reading old rune poems; Torch or Boil. In my use and relations with Ken is it torch meaning that I use. The torch is fire that i held and used, meaning your passion and that which you “burn” for, metaphorically speaking as well as knowledge that as a torch shed light on areas in life that before was dark.

The Ing-rune give us the reminder to have purposefulness in the creativity that you currently are engaged in and to have tenacity to see it through. We live in an amazing stream of constant flow of information, in Sweden and Western culture. Taking desicions about relevant and irelevant information incessantly. In this flow it is valuable to have goal in your consciousness(literal translation of the Swedish word: målmedvetenhet, conscious of the goal!) in what ever you engage in today.

To have in your håg, the word håg is old norse meaning thought or consciousness. 

So remember that you have keep your goal in sight and do the smaller steps that take you to your goal and remind yourself that you have passion and knowledge to attain your goals, one step at a time.

Tyr-runan för 3 april, 2013

Tyr-runan för 3 april, 2013

Tyr-runan - the Tyr rune

 

Tyr-runan, helig och spirituell krigar princip.  Skillnad mellan soldat och krigare för den senare är fri och kan välja att gå in i en bestämd ordning och följa andras vilja och lyda order. Hon/han gör så då det går samman med egna värderingar och mål – går dessa isär -bryter sig krigaren loss från ordningen och kan få betala för det i avbrott i avtal.

Tyr är ofta sedd som arketypen för principerna som Tyr-runan ger oss.

Tyr - guden som ger sin hand för det större syftet.  Gudastötta av Aldo Asp.

Tyr – guden som ger sin hand för det större syftet.
Gudastötta av Aldo Asp.

Tyr står med handen i Ulven Fenrirs gap. För att binda den snabbt växande Fenrir och förhindra ulven att äta upp Solen så går Tyr med på att riskera sin hand. Han förlorar den men Fenrir är bunden.

Reflektionsfrågor om själsligt och metafysik innebörd: 

Vad är det som du binder dig vid för att vinna något åt dig själv?

Vad binder dig till en grupp?

Människa lever livet i relation till sig själv och det kring henne ständigt. Flöde och rörelse är konstant mellan olika delar av väven.

I dina relationer, vad ger du bort i medvetet? Till vilken grupp?

Vad ger du bort som du inte har tänkt på tidigare?

English translation

Tyr, the Norse God, is often percived as the achetype for the principles that the Tyr-rune gives us.

Tyr-rune, the principle of the sacred spritiual warrior. Difference between a soldier and warrior as the latter is free and can choose to enter in a order of command and follow others will and obey orders. She/he do so when they coincide with the own values and goals – it the differ – the warrior will break free of the structure and may have to pay for breaking agreement.

Tyr stand with his hand in the jaws of Fenrir the wolf. In order to tie the quick growing Fenrir and prevent the wolf of eating the Sun, Tyr agrees to risk his hand. He looses it but Fenrir is bound.

Soul and metaphysical Questions for reflection:

What is it that You tie yourself to in order to gain for yourself?

What ties you to a group?

Humanbeings live life in constant relation to her self and that around her. Flowing and movement everlasting between different parts of the Webb of life, Urdaväven. (in english usually called Wyrd from Anglosaxon.)

In your relations, what do you consciously give away?

To what group in your life?

What do You give away that You have not thought of before?

Nagellack. Är det feminint eller maskulint?

image

Reflektioner om vad som är kvinnligt o manligt fortsätter.
Hittade en hemsida som skapat nageltrång för män Alphanail.com. På skoj köpte jag och fick hem idag.

Är jag mindre man för mina metallicblå naglar, lite vasst filade?

Finns de verkligen något som är klart det ena eller de andra förutom hur barn blir till(rent generellt eftersom donation o surrogat utvecklas mer och mer).

Fornsedens saga beskriver två stammar av trä, två olika typer som människa danas av. Med andra ord grundläggande olika. Hur sankt och viktigt detta är väljer du själv så klart. Tänk om det är så att vi kvinna och man är olika från början och der har inget att göra med lika eller olika värde. Bara att vi funkar olika och skillnaderna kan vi hylla, premiera för det är de som skapar dynamiken.

Som utövande av sejd eller shamanism leker jag gärna med dessa ramar, provocerar och speglar för att vi alla skall upptäcka mer av oss själva. Falla in i mitten inombords innanför alla ramar, föreställningar o kulturella ramar.

Falla in mjukt i dig själv, som du är just nu, hela tiden!

Sejden spred sitt dunkande på Kullen mitt i stor Stockholm

Sejden spred sitt dunkande på Kullen mitt i stor Stockholm

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bilder från Facebook vänner som var med på sejdceremoni för Idle No More – Stockholm, Sverige

Tack på förhand för att bruka bilderna era!!

Lars Epstein var med och fotade och skrev på sin blogg. Det var en av de bästa erfarenheter jag har haft med någon representant från media. Nu är han pensionerad bloggare o det kanske gör sin sak, med andra ord han var lugn och var med hela ceremonin!!

Andra gånger så har journalister varit så stressade att de bara varit intresserade av att få sina uppgifter och sedan dra vidare. Men Lars stannade o var med i ceremonin!

 

Feh-runan dragen för 27/1, 2013

Feh-runan dragen för 27/1, 2013
Feh-runan nedåtgående

Feh-runan nedåtgående

Feh-runan, ägodelar, fullbordan och lösöre. Ofta idag är det pengar som hänvisas. Nu hamnade den nedgående. Det visar på en nedgående eller tappande fasett av Feh-runan.  Förnöjdsamhet i att man har allt man behöver och håller hårt i det och tingen är det som skapar frihet, kraft och makt i livet.

Det som vi äger kan försvinna som i ett blixtnedslag. En väns familjehem brann ned och alla bilder som höll minnen från livet försvann och hon upplevde det som att hennes förfluta inte fanns längre.

Ägande är en illusion!

Det som vi äger kan vara borta i nästa stund. Vi knappt vårt liv för vi vet inte när det kan vara slut. Förvalta är ett bättre ord för ägande.  Hus och hem och allt däri är något vi förvaltar. Blir vi förnöjda med detta och tar dem för givet så tappar vi förvaltandet. Allt som hålles hårt och blir måsten har en tendens att försvinna.

Ta med andra ord inte ägodelar för givet och håll dem inte hårt heller så att det blir stora hål inombords då de försvinner.

Skapa positiv relation till dig själv, dina fysiska ting som du förvaltar och framför allt skapa en härlig och kraftfull bild och relation till pengar! Många gånger så hänger upplevelsen av själv värde samman med pengar. Det är något som kan utforskas mycket och blir innehåll en  annan gång.

Skrivit tidigare om Feh-runan

Eoh-runan för 26/1, 2013

Eoh-runan för 26/1, 2013
Eoh-runan

Eoh-runan

 Eoh-runan för lördagen 26 januari, dag innan Måne är full och kraftfullt kyla har klätt vår fysiska värld i flera dagar. Sunna/Sol väcker oss tidigare och vi vet alla att ljusare och varmare tider kliver närmare för var vecka som passerar.

För att skapa Visdom och växa som Lärad s å kan vi skapa kontakt med Undervärld och Övervärld.  I ett andligt eller qvasirelligöst perspektiv är dessa världar andra platser som människa kan nå genom hugflykt(dvs trumresa eller astralprojection).

På ett mer indivi-internt perspektiv är Övervärld vår högre medvetande eller som ibland kallas högre jag, Himmelskt jag, är också ett fint sätt att benämna. Då har det inte med kristen innebörd av paradiset utan i vidare bemärkelse. Det enklaste sättet att uppleva är att det är uppåt, ovanför oss och har högre frekvens i vibration.

Undervärld är det under oss, det som vi inte tänker på just nu, det som är lagrat i minnet och som vi behöver hämta för att lyfta upp till Mellanvärld, det medvetna just i stunden. Det undermedvetna lagrar allt som händer oss, allt vi upplever och det finns mycket att skriva om det undermedvetnas funktion för människa.

När det gäller att bruka Eoh-runans visdomsriktining så är det att låta energi medvetet flöda nerifrån under fötterna, Undervärld, upp i Meginpelaren mitt i kroppen och upp ut genom huvudet till Övervärlden och även ned från Övervärld genom hjässan ner i kroppen och in i Jord. Den övre kan sträcka sig långt uvanför ditt huvud änd upp till Himlaspiken, dvs Polstjärnan, eller ås kan den vara en bit utanför din kroppszon.

Lycka till och hör av dig med hur det går!

 

Detta är en liknande stbiliserande energilek och verktyg du kommer lära dig under Hathor semineriet 2-3 mars med Stephen Muires och SkallePer, Per Lundberg

https://skalleper.com/index.php/hathor-self-mastery-seminar/