Komma hem

Komma hem

Det är skönt att komma hem och vara i sitt eget space!

Har flyttat en hel del de senaste fem sex åren och har landat i ett fysisk hem nu, sedan i november 2012. Eget utrymme där jag själv råder om hur det ser ut, var möbler står, vad som hänger på väggar, hur städat eller ostädat det är. Jag och den fyrbente vännen Kattsper Gullpäls.

image

Att komma hem

Det har även en emotionell och tillståndsinnebörd i den interna sfären. Att känna sig hemma med sig själv, den som man är i sin egen rätt, i det självklara att finnas till och uppleva livet just som det är. Självkärlek, självacceptans och redskap att hanter sig själv och det som Livet serverar i den spännande måltidsbuffe som pågår hela tiden.

Fortsätt läsa

Anna Sutherington intervju i Peru

httpv://www.youtube.com/watch?v=nBBha1x1UO8&feature=g-all-u

 

Min kära vän Anna Sutherington är i Peru och blir intervjuad. Du kan läsa mer om Anna.

Inkatraditionens grunder är enkla och mycket starka just på grund av sin enkelhet. Jag har beskrivit de två första energilekarna Saminchakuy och Saiwachakuy. Orden låter som gallimatias så klart för oss svensktalande. Vi har inte svenska ord för dessa två aktiviteter så då får vi låna ord från andra språk och kulturer. Det är så klart inte orden som är det viktiga utan vad det innebär och funktionen som de har i livet.

Du kan läsa mer på min sida om Inkatraditionen och så kan du även klicka vidare till http://www.tawantin.se/

Jara-runan dragen för 12/3, 2012

Jara-runan dragen för 12/3, 2012

image

Det engelska ordet year kommer från just jara och just nu är vi i en period av årets rörelse som jag tycker mycket om.
Livet flödar och livskraften stiger från Moder Jord till plantliv i Sunnas smekande värmestrålar.
Det rör på sig och mer än den tid i årets natt. Gryningen har skett och äringsåret är i dager.
Hela livet är cykliskt i olika lager, andning, blodomlopp, dygnet, veckan, månad, år och livsrörelse.

(Med “livsrörelse” menar jag det som sker mellan två händelser för människa; befruktelse och död. Det och vad som sker bortom, innan eller efter dessa två händelser kan kallas för något annat.)

Tid är krökt, har jag hört och enligt inkatraditionen uppfattas tid vara i spiralform. Jag uppfattar det som spirale i spiraler. Olika skalor sedda från olika avstånd eller detalj nivå. Det är mikro och makro skalor och glidande detaljnivå som blir till en återvändande mellan samma delar och processer. Vi lever på alla nivåer samtidigt. Ett filmcitat som har fastnat i mitt medvetandesväv är “- När kmmer ni människor att lära er att storlek inte spelar roll?” Det är från filmen Men in black Lite komiskt och värdefullt likväl.

Detta är en del av vad Jara-runan förmedlar. Jag har skrivit fler och fler kommer det säkert med nya dagar då Jara hamnar i fingrars grepp.

Dagaz dragen för 10/2, 2012 i transformations året

Dagaz dragen för 10/2, 2012 i transformations året

Dagaz-runan för fredag 10 februari

Dagaz-runan, Ljus och Dagens runa. I ljuset uppfattar vi att vi ser bättre än i mörkret. Uppfattar det som har varit och det som är i stunden. Skillnaden mellan då och nu är den transformation på ett litet enkelt plan. På ett djupare plan ger Dagaz paradigmskifte.

Många mästare inom olika kulturer talar om transformation under gång detta år, 2012. Transformationen sker inom kollektivt och individuellt plan samtidigt och har uttryck och teman som kan vara lite olika men är ofta mer lika än vad som först uppfattas. 

Gårdagens mörka jordruna, Pertra i kontrast med Dagaz, ger en transformationsrörelse. Från mörker som kan liknas med de gånger då  känslor trycks ned eller ej ges utrymme, till det kommer ljus där de får finnas och kommer i dager och ges luft och utrymme.  Att som fjärilen, från larv till puppa. Det kan vara så att vi är i puppstadiet i transformationen. Till vad och hur transformationen sker är vårt eget ansvar att verka för. Då vi lägger kraften och ansvaret på en kraft utan för oss. Oberoende vilket ord vi använder för det, så är det lätta att ge bort av oss själva, av vårt eget ansvar. Inkaprofetiorna och traditionen är tydlig på denna punkten, det är livets dynamik, våra handlingar, tankar, känslor och intentioner som skapar och samtidigt föder förändringen. Attityden; Sitta med rumpan på soffan och samla navelludd för det som sker, utvecklingen sker oberoende vad jag gör bär inte med andra ord. Livet är en konstant rörelse och vi formar den hela tiden med våra tankar, intentioner och handlingar. 

Vi skapar den förändring och lever profetiorna hela tiden. Hur? Skapa flöde, acceptans och gemenskap inom oss själva och med det som är kring oss. Det som är annorlunda än dig själv, skapa möjligheten att möta det, prata med en människa som du tycker är annorlunda och som du inte förstår och försök att förstå den andre.

[box] Öppna upp för att göra tre saker annorlunda idag än vad du gjort tidigare. Välj tre aktiviteter eller saker som du gör och som du har för vana att göra. Vana innebär automatiskt beteende, det som sker utan tankeverksamhet. Lägg in medveten tanke och förståelse att göra det på ett annat sätt idag. [/box]

Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

 

Wynja-runan för 4 Februari, 2012

 

Intressant det som pågår med Bjarka tre gånger och nu Wynja andra gången.

Kylan är stark utanför dörren, Sol skiner och träden är klädda i vit frostskrud. Om tre dagar är det fullmåne, första gången efter julmånaden. Då firas Diserna av många. Diser är ett samlingsnamn för feminina krafter och varelser eller väsen inom fornseden. Det som av många kallas för asatro. Årets rörelse, sedd med fornseden som bas, innebär att denna tid på året, januari och februari och fram till Vårdagjämningen i mars är en begynnande livsrörelse i naturen. Det är som om fröet har börjat gro och just spräckt sitt hölje.

[box] En vän uttryckte det en gång så vackert:

– Det är den där första rörelsen i magen som en gravid kvinna känner. Wynja-runan ger oss det oskuldsfulla, det barnsliga och glädjerika över att finnas till och bara vara i naturligt tillstånd av harmoni och aktiv relation med dig själv och din omgivning.[/box]

 

Så en video på ted.com som jag vill dela med mig av.

 

Joan Halifax: Compassion and the true meaning of empathy
 

Kärlek, omtanke, medkänsla är inte ord som direkt knyts an till då man nämner fornsed eller asatro och vikingatid. Arvet från historiskt tid, så som vi uppfattar det kanske inte stämmer riktigt med hur det var en gång och framför allt inte hur jag verkar för hur det skall vara i relationer idag.

 

Värderingar i livet och värderinga i fornseden. Vad har fornsedskollektivet för värderingar idag, Vad är människans plats och uppgift i livets vandring? Vad har fornseden för svar på syftet med livet?

 

För mig så finns svaren i bland annat runornas ring, de talar sitt språk och knyter an till naturen som växer kring oss människor nästan oberoende vad vi gör. Vi kan välja att i handling skapa mer samvaro, gemenskap, harmoni och glädje. Vi kan välja att bry oss om varandra och leka, dansa, sjunga tillsammans och jag menar detta både i bokstavlig bemärkelse och i form av inre tillstånd av lek, lätthet och livsdans. Wynja-runan ger oss detta och det börjar inombords i kärleksfullt, harmoniskt och medkänsla till dig själv.

Det finns en hel del människor som är fokuserade på att detta året, 2012, är ett speciellt år. Enligt vem? Tolkare av Maya kalendrar och andra västerlänningar såsom du och jag som är berörda och kanske oroade av det som sker och det som vi skapar. Med ”Vi” avser jag mänskligheten där du och jag är ansvariga lika fullt ut som de som arbetar i företag som kan bestämma om vad som skall lägga pengar på, fossila bränslen för att ge energi, skall det satsas på kortsiktigt lönsamma projekt eller vad som är värdefullt för liv, för kommande människors fortsatta möjlighet till liv. Det du och jag gör, det tillstånd spelar roll. Alla profetior i världen är ovidkommande om vi håller kvar tillstånd av begränsning, av rädsla, av separation gentemot allt. Oss själva, omgivningen, och framför allt människor som vi möter. Inkatraditionen har profetior och min kära vän Anna Sutherington skriver en bok om dessa. Vi är i Taripaypacha, vilket betyder “tiden då vi möter oss själva”. Detta innebär att det som vi har inombords i vårt emotionella, själsliga matris, kollage eller personliga väv(orden för samma sak är många) kommer fram och blir tydligt för oss. Det tar sig form i själv värderingar, nivå av självkärlek, alla tillfällen som vi har klankat ned på oss själva, blivit nedvärderade och hånade, fått ironiska kommentarer etc. dessa kommer upp, kommer i dager och blir synliga. Wynja-runan ger oss idag hopp om att vi har möjligheten att vända på det mörka och tunga och låta Solstrålar värma även om det varit kallt innan!

Datum som kan vara av värde: Venuspassagen 6 juni, Sommarsolståndet 21 juni och Vintersolståndet

Bjarka-runan dragen för 3/2, 2012

Bjarka-runan dragen för 3/2, 2012

Bjarka-runan för tredje gången!


Bjarka-runan! Idag igen! Jag skrattar och undviker impulsen att lägga tillbaka och dra en annan. Jag vände flera gånger på runpåsen av läder och mina runor är väldigt homogena så att det inte finns någon chans att jag kan medvetet eller undermedvetet känna igen specifika runor och därmed själv välja vad som fastnar i näven.

Frågan kommer direkt inom mitt inre, vad vill Väven, Nornor, det Gudomliga säga med detta?

Jag låter det hela vara och kommer att upptäcka det ikväll, eller senare, för ofta uppfattar jag sammanband efter händelser har ägt rum. Drar slutsatser därav och det leder till att jag kan reflektera och i framtiden applicera erfarenheter framåt i tid. Det är säkert rörigt och flummigt för de flesta och så kan det vara i bland. Hör av dig om du inte förstår vad jag menar!

Ofta upplever jag att livet är väldigt formbart, att ödet är något som skapas inte något som finns färdigt och vi följer det utlagda per automatik, som några

Nu åter till Bjarka

Det kvinnliga, feminina har vi alla inom oss, tar sig form i XX och XY kromosomer, i att vi både man o kvinna har östrogen och testosteron som viktiga hormoner i kroppen, i olika mängd så klart. Kvinnor som av olika anledningar inte har äggstockar kvar, kan behöva får tetosteronbehandlning för att:

Testosteronbehandling förbättrar sexuell funktion och välbefinnande och ger ökad bentäthet och muskelmassa. http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=3351

Lite reflektioner:

Bjarka-runan leder tanken till allas vår moder, Jorden, till det som växer, och kanske även inom som utom. Barn kan växa i kvinna, idéer kan växa i oss båda. Bjarka leder oss till fruktbarhet, omsorg. Ljusalver och Mörkeralver (släpp bandet mellan mörker och ondska nu!) Synsätten o tolkningar om dessa två grupper av väsen är så klart olika mellan individer och grupper inom Forn Sed och Norrön Folktro. Det jag skriver nu är några fasetter från mig och är inte helheten utan det som rör sig i min personliga väv just nu:

Ljus alver är luft o ljusets livgivande kraft och väsen i naturen som lever och rör sig i luft och Mörkeralver, livgivande krafter, väsen i jorden. Samspelet mellan dessa är essentiellt för att det skall finnas liv på vår planet. De gaser som utväxlas, koldioxid och syre tex utan dessa med ljus och energi från Sol blir det inte liv.

Mörkeralvers verk i Jorden i frånvaro av strålljuset från Sol, men inte från värmestrålning, och de ämnen som växtligheten tar till sig och behöver för sin äring, årsväxt, i myllan.

Jorden upprätthåller och har ett energifällt som skapar möjligheten för liv. I kärnan finns ett metallklot av järn och en del nickel. Det glöder men smälter inte på grund av det höga trycket.

 

[box]Korsbefriktning över traditionsgränser: Inkatraditionen beskriver vitt och svart ljus och som två olika energier. Det svarta förkommer på flera platser i universum och en plats är just Jords kärna. I mitt seende så : Mörkeralver lever och dansar i det svarta ljuset och Ljusalver i det vita ljuset.[/box]

Bjarka ger oss dansen med båda. Hur och på vilket sätt, det spar jag för framtida inlägg.

Hoocha michui on Jan Björklund MP of Education

Jan Björklund

Hej Alla vänner som kan hoocha michui och vill vara med o påverka vårt samhälle med. Det är ofta jag hör om att människor är irriterade o till o med förbannade på Jan Björklund. Så då kan vi väl börja med honom. Jag bifogar en bild på honom. Så förslaget är att fram till fullmånde 12 sept, varje dag, eller så ofta som du kommer ihåg äta tung energi från Jan Björklund!

Hello all friends that know how to perfrom hoocha michui and want to affect our society. Often I hear here in Sweden people commenting that they are angry or anoyed at our MP of Education, Jan Björklund. Thereby lets perform hoocha michui on him as a collectiv until the full moon 12 sept 2011. Each day, or as often as you want or remember to each hooch(heavy energy) from Jan Björklund! 

Kommer Jorden gå under?

Besökte ett forum för shamanism http://trolltrumman.net där det var en forum aktiv som frågade:

Är det någon shaman som tror att det blir någon slags katastroph snart – där stora delar av jorden kan gå under?
Är lite orolig själv att något kan inträffa snart och undrar om det finns något man kan göra.

Mitt svar:

Inka profetiorna kallar den ti vi lever i för “tiden då vi möter oss själva” Detta tar många former, individuellt och kollektivt.

Ofta så sker evolutionen på dessa två plan samtidigt men tar olika utryckformer. Kollaps av gamla strukturer, insikter om dem och skapande av nya sturkturer.

Kretsloppet:

DÖD och FÖDELSE

Skonstant på alla plan hela tiden, i andetagen, kollaps och uppbyggnad. Celler dör i din kropp nu och nya föds(skapas).

Det samma gäller vårt hem, Moder Jord och allt liv som finns inom Hennes aura(atmosfär). Om det skulle ske någon katastrof så att du och jag skulle sluta finnas till?

Ja, det kan ske i nästa ögonblick ! devil

Moder Jords under gång?

Nope! En punkt i tidsrummen ja så klart, men inte 2011/12 ! Jobbig förändringa med stor sannolikhet, speciellt för de som har en inflexibel tankestruktur och därmed inte kan ändra på sig själva, sitt beteende och inkludera de nya evolutionistiksa och skapande omställningar och förmågor som med stor sannorlikhet kommer att ske inom gnaska snar framtid!

 

Aktivera ditt universella medvetande

Vi lever i en tid där allting rör sig mycket snabbt och det ökar takten hela tiden. Det är en tid då vi expanderar vårt medvetande med vår tanke och egen kraft. 2012 står runt knuten och enligt den heliga Maya kalendern så är vi redan i den sista fasen i medvetandeutvecklingen innan den nya cykeln börjar. Inka profetior säger att vi är i tiden ‘då vi möter oss själva’.

Detta är en mycket intensiv workshop under tre heldagar med intellektuell kunskap och instruktioner varvat med utförande av energiövningar från Inka traditionen, NLP och Nordisk Shamanism. Du får grunderna och sedan mer avancerade verktyg.

Under samvaron kommer vi bland annat att samtala om, 2012, olika profetior från Inka kultur, Bibliska och om Maya kalendern kommer även att vävas in och samtalas om. Allt för att ge en tydligare förståelse och inre stabilitet för en turbulent tid.

I denna kurs lär du dig att:
 • hantera dina egna emotionella tillstånd
 • känna igen och harmonisera med krafter och energier som du möter
 • Stå stabil emotionellt i livet och bemöta livets många fassetter.
 • aktivt o medvetet använda dina energicentra i kroppen
 • hur du aktivt har relation med din omvärld
 • hur du skapar och är i relation till bundsförvanter eller hjälpare(ofta kallat kraftdjur, guider eller änglar)

Kursen är inte terapeutisk men har helande och växande konsekvenser.

Förkunskaper
Inga förkunskaper inom Inka traditionen.
Erfarenhet och kunskap om att hantera sin egen energi och emotionella tillstånd är av stort värde.

Datum: 10-12 juni, 2011, tre heldagar Fredag till söndag
Plats: Inner power centre, Järna. Ca 5 mil söder om Stockholm
Pris: 2500 SEK/person; varav 700 SEK i anmälnings avgift som betalas innan 24 maj, 2011. Resterande 1800 SEK. erläggs innan kursens början.

Anmälningsavgift återfås ej vid avanmälan.
Inbetalning sker till plussgiro 128 84 16-9, skriv meddelandet: universum och anmäl dig till mig med följande information:
 • Namn
 • e-post
 • mobil nummer
 • tidigare erfarenhet av energiövningar och andligt varande.I priset ingår vegetarisk lunch alla tre dagar, fika och grundläggande kurskompendium.
 • Anmälan och kontakt

  info@skalleper.com 0733908681

   

  Kursledare 

  Runemeditation on the beach in Marbella, Spain.

  Per Lundberg Initierad Paqo sedan 2003,
  NLP-practitioner och Shamanutövare.

  Aktivera ditt universella medvetande

   

  Ayni Summit – Iceland 2011

  For many years, Paqo’s from all over the world have met each summer to share and become friends – and to celebrate the joy of life on this beautiful planet earth. In the summer of 2011, from June 18th – 25th, the international gathering will be held in Iceland.
  From our hearts, we welcome you to this magical part of Mother Earth on the ‘top of the world’. Here water and fire merge in natural alchemy, a beautiful and powerful energy of wisdom, that we so much need today to awaken to the creative Peace, that life is.
  We will be sharing the dream that has carried the prophesies of the Ancient Ones; to live and celebrate life in AYNI – in sacred reciprocity with each other, Mother Earth and the Living Universe we are part of.

  Please come join us in the spirit of AYNI!

  And this is one of the many things that I will contribute with.

  Learn of the Old Norse world tree, Yggdrasil and the energies in this cosmic structure.

  The workshop will consist of intellectual description of the various energies and beings in this cosmic world tree. Followed by a guided meditation to Yggdrasil and the many beings.

  Focus the journey in the Norse world tree, Yggdrasil. The three roots, the four powers for relations and the crown in the center of the universe! The three wells and their meaning and application of the unconscious, the perception of time and decay.

  Guides for this is are:

  Ratatosk
  The cosmic squirell that freely travels in Yggdrasil.

  Per Lundberg
  Swedish paqo initiated by Juan Nunes del Prado in 2003
  Former Radsgodi of the organisation Samfundet Forn Sidr
  Practicing healer, NLP coach and regression therapist.
  Storyteller and craftsman.

  Per in Rune meditation on beach in Marbella, Spain.