Ing-runan drqgen för 11/3, 2012

Ing-runan drqgen för 11/3, 2012
image

Ing-runan maskulin form av skapande

 

Ing-runan för det maskulina skapandet och för manlig kraft och målinrikting. Det är flera tillfällen 2/3 som detta tema 11/2 återvänder till mitt fält av medvetande. Runorna ger och väcker teman återkommande, förhoppningsvis så skriver jag någon ny nyans varje gång.

Harmoniseringen med medvetenhet om olika sätt till att bli och uppleva helhet är målet tycker jag. Anima och animus, X och Y kromosomer, arv med miljömässig påverkan i från första början av livsrörelsen. Var individ är vi en del av helheten och mindre delar av helheten. En familj är en mindre del och släkt lite större del och varje del har sina karaktärsdrag och beteenden.

Att älska sig själv, det genus och det samma genus som hen är själv och vara fokuserad på att acceptera det som skett och använda eventuell smärta, besvikelser och vända det till att vara i kraft och erfarenhet ger mer liv och kraft!

Ur-runan dragen för 10/3, 2012

Ur-runan dragen för 10/3, 2012

image

Ur-runan ger så härlig feminin omhuldande kraft. Har du träffat på en urko någon gång? Kanske sett en idissla på ett zoo någon stans. Ulliga, med horn och klövar. Audhumla heter urkon i sagan, hon som slickar fram Ymer som skrikande kommer till liv. Läser i Illustrerad vetenskap om vad forskarna tror fanna innan big bang. Sagan säger oss att det var Audhumbla.

image

Myskoxeko med kalv

Så det är tydligt att den feminina principen är danande och skapande på många olika sätt. Vi leve i en kultur som är uppbyggd och danad av män på maskulint sätt och maskulina principer. Sveriges kultur är överlag mycket jämbördigt mellan kvinnor och män speciellt jämfört med andra länder och kulturer. Vi är människor och alla människor är lika värda men olika och olikheterna skapar mångfald som ge dynamik och skapade av nya fasetter.
Kvinnlig förmåga till omhuldande, omvårdnad och skapande av relation finns på grund av hålrummet. Det tomma där nytt liv får fram, om det så är en ny människa eller annat skapande. Vi män gör detta också, vi har i vår feminina princip förmågan att göra samma.

Jag upplever att männskligheten är på väg mot en tillvaro där vi harmoniserar mellan maskulint och feminint och på sikt skapar samhällen och kulturer som är byggda på jämbördighet mellan kvinnligt och manligt. Inte lika, men jämvärda!

Idag kanske ur-feminin kraft kan få röra på sig och bli friare och bryta ned gamla band och strukturer. Audhumla slickar fram Ymer som var tvåkönad! Så det ge en indikation på att harmonisera mellan dessa två principer.

Jara-runan för 7/3, 2012

Jara-runan för 7/3, 2012

Jara-runan för årsväxt och låta handlingar flyta naturligt.

Jara-runan har jag skrivit om tidigare 27/2 och 24/1  förutom årsväxten vill jag lyfta fram kvinnlig sexualitet och att låta jara-runan var som en symbol för sexualitet med relation. Det är två vinklar som står i relation till varandra. På papper kan man rita dem som runda och för mitt intre så rör de sig om varandra i en cirkulär dans eller rörelse. Fortsätt läsa

Ing-runan dragen för 2/3, 2012

Ing-runan dragen för 2/3, 2012

Ing-runan för fredagen 2 mars, 2012

Ing-runan för Fredag! Oftast anses fredag vara gudinnan Freyas dag. Frey kan vara lämplig så klart också, tycker jag!

Ing är skapande och jag har dragit denna runa tidigare:

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

Kan knapt påstå att jag skrev vidare mycket eller insiktsfullt då. Ing-runan bär kraften av maskulint skapande. Den enklaste uppdelningen av gudomlighet är i Moder Jord och Fader Himmel. Enkel för det är samma struktur som vi människor finns i och hur vi blir till. Abrahamitiska religioners påstådda en gud är en illusion i och med att det därmed även finns något som inte är gud och det kallas ofta för falsk eller fel gudom. Logiskt så finns det även för monoteister inte bara en gud därmed, de väljer bara att inte erkänna det andra som gudomligt.

Dualismen är mer ett ord som passar tycker jag. Det mystika är för mig mer lämpligt. Inom denna ramen är det många vägar till det som är högt, värdefullt eller eftansträvansvärt. Gudomlighet finns i allt och det är enhetligt istället för separation. Det enhetliga finns i att alla delar hägner samman och är av värde, utan delarna blir det heller ingen helhet. Utharkens ring med 24 tecken och de energier som tecknen bär är ett lysande exempel på detta. Ta bort en så blir helheten annorlunda och varje runa är sig själv och samma, jag som människa är olika vid varje möte med just som idag, Ing.

Nu skall jag bli ännu flummigare. Tiwas, himmelsguden rör sig uppifrån och vertikalt ned mot Jord, men Ing och Frey rör sig i sin skapande förmåga horisontelt. Vad menar jag?

Jo, att Freykraften i oss alla rör sig i handlingar av målmedvetenhet och håller fokus på det som beslutats att uppnås. Relationerna till andra människor, ting eller platser är bara relevanta i förhållande till att nå målet. Detta förhållningsätt är inte nödvändigtvis sexuellt eller erotisk, kan vara det, men mer att skapa i livet. Projekt, utföranden på jobbet, skapa situationer som är enligt upplagda mål… mm.

 

Frey i en kanske provocerande bild från en Facebook grupp

Det kan vara intressant att låta sig var i ett sådant extremt fokuserat tillstånd, så att det nästan är med tunnelseende. Jag vet inte hur du fungerar, jag är ganska duktig på att hålla flera projekt igång samtidigt så att vara mer fokuserad på en sak är av värde för mig ibland. Då kan jag låna Ing-runans lynne!

Madr-dragen för dagen

Madr-dragen för dagen

image

Madr – människorunan. Fornnordiska har neutralt ord för människa; man.
Möt dig själv och inom dig själv utrymme
det är när du håller dig själv i uppskattning och äkthet som du kan möta omvärlden och därmed andra människor.
Ej att ta all plats eller utrymme i tal och handling, att acceptera och älska sig själv som hel
Skapar möte och helhet.

Ur – dagens runa igen

Ur - början till nytt

Ur fastnade i handen idag igen. Så då kommer det fram andra fasetter på denna ursprungets runa. Ginnungagapets närande och skapande kraft är källan för Ur, feminin vildko som i sagan heter Audhumla(namnet betyder den ymmningt kulliga) Lär oss att hedra den feminina principen som den ursprungliga skapande kraften.

Att kunna hålla den i sig och rikta med medvetenhet och klar intention med livets väv, Urdaväven kan vara utmanande ibland och andningen, med runan AS ger oss den gåvan att hålla vårt center och klä vilja och intention med andra runor som sändes fram i livet till Skuld. Nornan, ödesguddinnan som håller framtiden.

 

 

Svenska Kyrkan är ute ur garderoben

JAHA, då var det gjort, Svenska Lutterska kyrkan skall viga samkönade par och har nu alltså kommit ur garderoben!

Du som läst denna blogg, ser att Sveriges Asatrosamfund är för samkönade vigslar sedan tidigare. Även om det är först i sommar som den första vigseln ägde rum.

Vi har ju inte vigselrätt utan utför andens och hjärtats vigslar.

Grattis Svenska Lutterska kyran till ett beslut att visa att kärleken är fri för alla!

Vad kommer detta att få för konsekvenser?

Min far, den pensionerade frikyrkopastorn, har muttrat lite om detta och att hans samfund nog kommer att avsäga sig sin vigselrätt på grund av detta.

Diser, kvinnor och män, ettiketter

Hmm, fyra personer har röstat på att vid  Disablot firas Disorna, alla feminina krafter. Är detta rätt så har du vunnit ett leende från Frigga, för det är rätt.

Inom Forn Sed så firas och helighålls det feminina skapandet och varandet. Jag tycker att vi män kan bli klart bättre på att lyssna och stilla våra inre och ge kvinna mer plats, mer hänsyn för den som hon är, för att vi är olika men klart lika värda som människor. Vi är relativa varelser, jämför hela tiden det som är med något annat. Utifrån detta så kan vi inte berätta fullt ut så att en som lyssnar helt förstår hur det tex. är att vara kvinna eller man. Har du varit något annat?

Jag ledde ett skapande samtal med män under Urvision i sommras. Det var några män som opponerade sig att överhuvudtaget bruka ettiketterna kvinna och man, ville först och främst se sig och andra som människa. Detta är vi klart båda.

I vårt samhälle och kultur i Sverige idag så uppfostrar vi flickor att relatera till och pojkar att fylla en funktion. Tyvärr så försvinner det relationsbasserade varandet för männen mer och mer desto äldre han blir om han inte är villig att jobba med sig själv. För harmoniska människor relaterar till det utanför sig själv och sig själv samtidigt som de fyller en funktion i livets mångfaseterade varande.

Kvinnor och män är lika värda men olika! Låt oss fira likheter såsom skillnader. Jämstäldighets debbatt och feminister “skjuter ofta fel” när de annamar stereotypt manligt beteende och vi män har ansvar att lyssna, att relatera till det feminina, till kvinnor. Jag är där jag själv måste jobba på att bryta min uppväxts mönster, lyssna på min kära Anne-Li för hon är vis.