21 dec. 2012 går Jorden Under?

21 dec. 2012 går Jorden Under?

Kommer jorden att gå under den tjugoförsta december?

NEJ !!

Vi kommer gå in mer aktivti och tydligt i nya energifrekvenser.

– Ja det var ju luddigt och jätte flummigt, så otydligt så att det kan stämma! Vad menar jag? 

-Jo, vår planet som jag och många andra gärna kallar föer Moder Jord, är en levande entitet och hon går igenom en utveckling, en evolution helt enklet. Just som du och jag gör som människor genom vårt liv från barn till vuxna till äldste och till då vi dör.

Den nya dimentioner är som att öka eller ändra på basfrekvensen. Ändra densistet är också något som vi kan bruka som ram för ändringen.

Det feminina kommer till! Vad innebär det?

– jo att människa inser att hon har relation med sin omvärdld och ingår i en helhet där alla delar är i relation med varandra och att om det ändras i en del av helheten så förändrar man även helheten och inte bara de delar kring den förändrade delen.

– Vaaaa snackar du om, hajar NOLL!

– Bra tack för att du säger det. Jo hugger du ned ett stycke skog så på verkar du inte bara det stycket skog utan även områdena kring skogen som inte finns längre!

  • Det innebär att vi vet mer och använder vår kunskap i våra relationer på bättre sätt än att enkom öka intäkter eller siffror på bankkonton.
  • Att vi är mer medvetna om vår tankeliv, känsloliv inombords och hur det påverkar det vi gör och vår relation till allt utanför vår kropp.

Mayakalendern är en kalender som beskriver cykliskt förlopp

och

en uppotgående spiral som har olika nivårer. Det som beskriv av många oilka skribenter, i böcker eller på internet är att vi kommer liksom upp i en ny stor nivå i spiralen.

Allt rör sig snabbare och enligt en del utsagor så går tiden till och med fortrare. Hur det mäts vet jag inte. Jag upplever det som att större mängd händelser får rum i samma mängd tid. Vår tidsuppfattning är relativ om vi inte har en tidbit, dvs något som håller reda på sekunder o minuter eller timmar.

Människas interna världar i känsloliv, tankevärld öppnas upp och vi behöver vara mer äkta än innan. Tänker vi en sak och gör en annan så bilr det disharmoni.

Fyra grundläggande rekomendationer från Tom Kenyon. tomkenyon.com

1. Bygg och ta hand om din fysiska kropp så väl som de mer subtila kropparna, i form av tankekropp, emotionellkropp och subtilenergikropp.

2. Kultivera och förädla relationer med dig själv och andra

3. Kultivera och förädla din relation till den tjänstgöring som du ger till universum, till världen och ditt samhälle som ofta tar sig form av kariär, men inte alltid endast så.

4. Kultivera din medvetna relation till de heliga element som skapar världen som vi lever i. De fyra heliga elementen är Jord, Eld, Vatten och Luft/utrymme.

Bygg ett liv som ger mer än det tar och var i varm kärleksfullhet gentemot dig själv och den plats och de som du möter. Känslor och tankar är växlande såsom vågor på ett hav och vi kan ägna oss åt annat än att ge dem uppmärksamhet, speciellt om de drar ned och förstör förtroende.

Allt liv är heligt! Lev ett heligt liv helgat till Helheten!

Visa “Shift of the Ages Movie Trailer (2006)” på YouTube

Förnringen och öppnande sker nu, i varje stund som hjärtat slår och luft strömmar in och ut i dig. På samma enkla sätt är alla människor ETT med sig själva och med allt kring dig.

Fira likhet

Fira skillnad

Fira livets underverk

Att du finns och upplever

Och skapar ditt liv just nu.

Acceptera allt som skett i det förgångna
Och skapa nu det tillstånd av kärleksfullhet
I dig själv och ut till allt det omkring dig.

Det finns alltid möjlighet att tycka om, att le och att

KRAMAS

Jara-runan för måndag 27/2, 2012

Jara-runan för måndag 27/2, 2012

image

Jara-runan ger idag mig budskapet att ta dagen som den kommer. Dag är liksom en entitet, en personlighet som har karaktärsdrag redan innan vi möter den. Idag måndag 27/2, 2012 fanns innan du och jag vaknade och det vakna medvetandet reflekterar, funderar, känner och agerar. Handlingar, projekt, det som utförs med kroppen är som Dags barn.

Fortsätt läsa

Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

 

Wynja-runan för 4 Februari, 2012

 

Intressant det som pågår med Bjarka tre gånger och nu Wynja andra gången.

Kylan är stark utanför dörren, Sol skiner och träden är klädda i vit frostskrud. Om tre dagar är det fullmåne, första gången efter julmånaden. Då firas Diserna av många. Diser är ett samlingsnamn för feminina krafter och varelser eller väsen inom fornseden. Det som av många kallas för asatro. Årets rörelse, sedd med fornseden som bas, innebär att denna tid på året, januari och februari och fram till Vårdagjämningen i mars är en begynnande livsrörelse i naturen. Det är som om fröet har börjat gro och just spräckt sitt hölje.

[box] En vän uttryckte det en gång så vackert:

– Det är den där första rörelsen i magen som en gravid kvinna känner. Wynja-runan ger oss det oskuldsfulla, det barnsliga och glädjerika över att finnas till och bara vara i naturligt tillstånd av harmoni och aktiv relation med dig själv och din omgivning.[/box]

 

Så en video på ted.com som jag vill dela med mig av.

 

Joan Halifax: Compassion and the true meaning of empathy
 

Kärlek, omtanke, medkänsla är inte ord som direkt knyts an till då man nämner fornsed eller asatro och vikingatid. Arvet från historiskt tid, så som vi uppfattar det kanske inte stämmer riktigt med hur det var en gång och framför allt inte hur jag verkar för hur det skall vara i relationer idag.

 

Värderingar i livet och värderinga i fornseden. Vad har fornsedskollektivet för värderingar idag, Vad är människans plats och uppgift i livets vandring? Vad har fornseden för svar på syftet med livet?

 

För mig så finns svaren i bland annat runornas ring, de talar sitt språk och knyter an till naturen som växer kring oss människor nästan oberoende vad vi gör. Vi kan välja att i handling skapa mer samvaro, gemenskap, harmoni och glädje. Vi kan välja att bry oss om varandra och leka, dansa, sjunga tillsammans och jag menar detta både i bokstavlig bemärkelse och i form av inre tillstånd av lek, lätthet och livsdans. Wynja-runan ger oss detta och det börjar inombords i kärleksfullt, harmoniskt och medkänsla till dig själv.

Det finns en hel del människor som är fokuserade på att detta året, 2012, är ett speciellt år. Enligt vem? Tolkare av Maya kalendrar och andra västerlänningar såsom du och jag som är berörda och kanske oroade av det som sker och det som vi skapar. Med ”Vi” avser jag mänskligheten där du och jag är ansvariga lika fullt ut som de som arbetar i företag som kan bestämma om vad som skall lägga pengar på, fossila bränslen för att ge energi, skall det satsas på kortsiktigt lönsamma projekt eller vad som är värdefullt för liv, för kommande människors fortsatta möjlighet till liv. Det du och jag gör, det tillstånd spelar roll. Alla profetior i världen är ovidkommande om vi håller kvar tillstånd av begränsning, av rädsla, av separation gentemot allt. Oss själva, omgivningen, och framför allt människor som vi möter. Inkatraditionen har profetior och min kära vän Anna Sutherington skriver en bok om dessa. Vi är i Taripaypacha, vilket betyder “tiden då vi möter oss själva”. Detta innebär att det som vi har inombords i vårt emotionella, själsliga matris, kollage eller personliga väv(orden för samma sak är många) kommer fram och blir tydligt för oss. Det tar sig form i själv värderingar, nivå av självkärlek, alla tillfällen som vi har klankat ned på oss själva, blivit nedvärderade och hånade, fått ironiska kommentarer etc. dessa kommer upp, kommer i dager och blir synliga. Wynja-runan ger oss idag hopp om att vi har möjligheten att vända på det mörka och tunga och låta Solstrålar värma även om det varit kallt innan!

Datum som kan vara av värde: Venuspassagen 6 juni, Sommarsolståndet 21 juni och Vintersolståndet

1 Oc / Tz’i – Auktoritetens trecena

1 Oc / Tz’i – Auktoritetens trecena
Av Maree Gifkins

Av Maree Gifkins

 30 juli – 11 augusti

Översättning av Per Lundberg
Det engelska originalet finns längre ned. 

Trecena är Mayas vecka som varar 13 dagar och varje trecena har ett tema beroende på det dagtecken och därmed energi som styr den dagen med galaktiska tonen eller talet 1 som heter Hun. Hun representerar början på allt, allt som börjar och det startar all aktivitet. För att utforska mer om Maya kalendern och de olika Galaktiska tonerna och dagtecknen här är några länkar. http://maya-portal.net/

Oc eller Tz’i på språket K’iche’ Maya, representerar lag och andlig auktoritet, rättvisa och laglighet,och de som upprätthåller lagen,såsom advokater,domare, polis och andra relaterade yrken. Det betyder också hämnd, noggrannhet och precision. Det är dessutom den nagual (Råder över) av sexualitet. Djuret totems av Oc är hunden och tvättbjörn.

På Oc dagar ber Maya om förmågan att bli av med laster och lösa svårigheter i sina liv som är konsekvenser av dem och för lösningar av lagliga problem som läggs fram till rätten. Vi skall också be att rättvisa ges till alla människor.

Under din vandring genom denna Oc trecena tänk på den auktoritet som du utövar inom dina egna sfärer som du influerar. Om det är hemma, på din arbetsplats, i dina sociala cirklar och närmiljö, i konst, vetenskap, inom media eller det offentliga rummet, eller någon annanstans. Betänk hur etablerad din auktoritet är, var kommer den från och vad är dess källa, vad är den beroende av. Tänk på vad du har uppnått på grund av din auktoritet, hur du har förbättrat andra människors liv och ditt eget, hur väl du har förberett dina barn för livet. Vilka lagar, sedvänjor, vanor eller uppfattningar har du ändrat, vilka trender har du satt igång? Vad är ditt arv som du lämnar efter dig till framtida generationer? Tänk efter om du på något sätt har skadat någon eller nånting som en konsekvens av din auktoritet, oberoende om det är avsiktligt eller ej; och om du har det, hur kan du gottgöra, blidka eller vända den skada, oberoende hur länge sedan som det hände.

Betänk också om de auktoritet som du som en medlem i människosläktet håller som en ”förvaltare av planeten”. Vi har den mest avancerade hjärnan, den högsta teknologin och vetenskapen, det mest komplexa språket och social system och ändå skapar vi den största förstörelsen över hela planeten. Vi kan vända på denna utveckling, använda våra resurser och kraft för gott. Det kommer behöva att de av oss vars auktoritet har legat i slummer, de av oss som har viljan till gott men uppfattar sig som kraftlösa, att vakna, att stå upp och bejaka den övervanliga kraften i vår person, andlig, ekonomis och politisk auktoritet att börja ändra sättet som människor interagerar med planeten och dennes livsuppehållande resurser.

Framför allt, kom ihåg: desto mer auktoritet som vi håller, desto större ansvar om försäkran att kraften används vist och rättvist.

THE CURRENT TRECENA

1 Oc / Tz’i — The Trecena of Authority

Oc, or Tz’i in K’iche’ Maya, represents law and spiritual authority, justice and legality, and those who enforce the law, such as lawyers, judges and magistrates, the police and other related professions. It also signifies vengeance, accuracy and precision. It is, in addition, the nagual of sexuality. The animal totems of Oc are the dog and the raccoon.

On Oc days, the Maya ask for the ability to get rid of vices and to resolve difficulties in their lives resulting from the same, and for solutions to legal issues and problems that are brought before the courts. We should also pray that justice be granted to all people.

 As you go through the Oc trecena, think about the authority that you exercise within your spheres of influence, whether it be at home, at work, in your social circles and local community, in the arts, sciences, the media or the public arena, or elsewhere. Consider how established your authority is, what is its source and where it comes from, and what it depends upon. Think about what you have been able to achieve as a direct impact of your authority, how you’ve improved others’ lives as well as your own, how well you’ve prepared your children for life. What laws, customs, habits or perceptions have you changed, what trends have you started? What is the legacy you are leaving behind for future generations? Think about whether you have harmed anyone or anything in any way as a result of your authority, whether intentionally or not; and if you have, how you can amend, assuage or reverse that harm, regardless of how long ago it may have taken place.

 And think, also, about the authority that you, as a member of the human race, hold as a “steward of the planet”. We have the most advanced brain, the highest technology, and science, the most complex language and social systems, and yet we wreak the greatest destruction all over our planet. We can turn this around, and use our resources and power for good. But it will take those of us whose authority has lain dormant, those of us who have wanted to do good but felt powerless, to wake up, stand up and claim the extraordinary power of our personal, spiritual, economic, and political authority to start changing the way human society interacts with the planet and its life-sustaining resources.

 Above all, remember: the more authority you wield, the greater your responsibility in ensuring that power is used wisely and fairly.

Text by  Birgitte Rasine/The Mayan Calendar Portal
www.maya-portal.net

5 juli är 2 Orm

‎5 juli är 2 Chicchan(Orm). Kom ihåg att inom dig har du kraft att skapa och förstöra, att utvecklas eller att regrediera, att skapa band eller att klippa, att bli varse eller ignorera. Så är livets tvådelning och vår erfarenhet av livet på jorden; vår utmaning är att frigöra oss själva från alla fängsel, interna eller externa, så att vi kan göra rätt val och styra kraften klokt och rätt. 

Valet är alltid ditt.

Detta är en min svenska översättning från
Mayancalendarportalen på Facebook
dagliga energibudskap av Tzolkins dagtecken och ton.

 

Nuvarande Trecena – Frihet och Fruktsamhet

1 Kan / K’at — Frihet och Fruktsamhetens Trecena

Symbolen för det heliga Ceibaträdet, Kan eller K’at i språket K’iche’ Maya, representerar magin i groddning och tillväxt i formen av ny avkomma, nya grödor och expansionen av framtida generationer. Ibland kallad Frö, Kan, ses av en del Maya att kontrolera den sexuella kraften i kroppen och då förkroppsligar den kraften i genus. Inom den breda innebörden av betydelsen finns Nätet, i ordets alla mångfasseterade innebörd av: en fiskares nät, ett nätverk, ett spindelnät och även med tillägget av , Beskyddare av förrådsrum och skafferier som har med att samla resurser. Den bär även med sig aspekten av fångenskap, straff och sociala fällor och rättsmål. Kan är nagual, dvs. den somhåller kraften av eld, specifikt, det som håller hemmet igång och även av fängelser både synliga och osynliga, materiella och immateriella. Kans kraftdjur är alligator och ödla.

På Kan-dagar, ber Maya för överflöd och utrycker deras intention att förstå eller at söka att förstå sina medmänniskor, händelser och situationer. Det är dagar att be de som är i fångenskap på något sätt att bli fria, det är dagar för uppknytande och upptrasslande av händelser. Det är också en bra dag för helande ceremonier och liknande handlingar, speciellt emotionellt och psykologiskt.

Denna Trecena är speciellt helig för den förkroppsligar kaften att ge liv och driva evolution och utveckling och även speciellt farlig för den håller kraftulla passioner i alla aspekter av kreativitet och fruktsamhet – från sexuella krafter till kreativa genier och skapandet av rikedom – så lämnad utan riktning på den rätta vägen kan det leda till hänsysnslös slöseri, sensuell övergivenehet och överdriven njutning.

Nyckeln till att släppa fram fruktsamma energier under Kan trecenan är respekt. Respektera helgheten i ditt liv, dina gåvor, din fantasi och kapacitet för kreativitet, fruktsamhet och överflöd. Nedvärdera inte dig själv eller dina förmågor utan bar realistisk närd et gäller vad dina gåvor är och på vilket sätt det är bäst att rikta dina skapande krafter.

Den moderna världen vi lever i är bygd på makt, produktivitet och pengar, som bara är de tekniska strukturer som har som syfte att tjäna den sanna välståndets generation – den i medvetande, kropp och själ – men som har tagit över våra psyken och samhällen och regerar nu som de ultimata syften i livet.

Vi kategoriskt förskjuter detta paradigm och uppmanar alla att återupptäcka och rikta de kreativa krafter som du har djupt i din själ. Naturen självt utrycker hennes fruktbarhet och skapande i varje andetag, i varje dag, nya former av liv slår ut, vårdar den minsta och stödjer den störste, målar vibrrerande färger på himlarna, skogarna och haven, släpper fram vördansfulla stormar, vind och jordbävningar och ändå balanserar alla hennes kafter med evig tålamod, kunskap och visdom genom årtusenden.

Du är också en kraft i Naturen. Lev ditt liv efter detta.

 Text av Birgitte Rasine/The Mayan Calendar Portal från www.maya-portal.net
Översättning Per Lundberg

På engelska

1 Kan / K’at — The Trecena of Freedom and Fertility

The symbol of the sacred Ceiba tree, Kan, or K’at in K’iche’ Maya, represents the magic of germination and growth, in the form of new offspring, new crops, and the expansion of future generations.  At times called Seed, Kan is considered by some Maya to control the sexual force in the body, and as such, it embodies the power of gender.  Within its vast body of meaning, it signifies the Net, in all of the diversity of senses of the word: a fisherman’s net, a network, a spider’s web; in addition, it is the patron of storerooms and pantries and refers to the gathering of resources; and carries the concepts of captivity, punishment, social traps, and lawsuits.  Kan is the nagual of fire, namely that which keeps a home running, and of prisons both visible and invisible, material and intangible.  Kan’s animal totems are the alligator and the lizard.

On Kan days, the Maya pray for abundance and express their intention to understand, or to seek to understand, their fellow human beings, events or situtations.  This is the day to ask that those imprisoned in some way, be freed, and for the tangling and untangling of things.  It is also a good day for healing ceremonies and practices, especially if the healing to be done is psychological in nature.

 

This trecena is especially sacred, as it embodies the power to give life and drive evolution, but also especially dangerous, as it harbors powerful passions in all aspects of creativity and fertility—from sexual prowess to creative genius to the generation of wealth—that, if left unguided along the right path, can cause wanton waste, sensual abandon, or excessive indulgence.

The key to allowing the fertile energies of the Kan trecena into your soul is respect. Respect the sanctity of your life, and your own talent, imagination and capacity for creativity, fertility and abundance. Don’t put yourself or your abilities down, but be realistic in terms of which are your talents and where to best channel your creative energies.

The modern world we live in is built on power, productivity and money, which are but the technical structures that are supposed to serve the generation of true wealth—that of the mind, body and soul—yet which have taken over the psyche of our society and are now reigning as the ultimate purpose in life.

We categorically reject this paradigm, and encourage all of you to rediscover and harness the creative powers you hold deep within your soul. Nature herself expresses her fertility and creativity every breath of every day, blossoming new forms of life, nurturing the tiniest and supporting the biggest, painting vibrant colors across her skies, forests and seas, unleashing awe-inspiring storms, winds and earthquakes, yet balancing all of her forces with eternal patience, knowledge and the wisdom of millennia.

You too are a force of Nature. Live your life accordingly.

 

1 juli är 11 Imix(Alligator)

Undrat någon gång hur det skulle kännas inne i en fyrverkerishow? Buluks (ton 11) superladdande energi tänder Imix lättantändliga essens i en häpnande uppvisning av alternativa verkligheter; Chuen, härskare över denna Trecena, lägger till färg för lite variation. Så vad gör du förutom att observera i överväldigad bävan? Var uppmärksam på dina drömmer idag och styr Buluk & Imix intensivitet till en klar och definierad horisont.

 

Detta är en min svenska översättning från
Mayancalendarportalen på Facebook
dagliga energibudskap av Tzolkins dagtecken och ton.

30 juni är 10 Ahau

30 juni är 10 Ahau (Ljus). du kan inte vara en ledare om du inte har någon att leda. Du kan inte lösa interpersonella frågor om du skapar distans till de som du behöver arbeta med. Och du kan definitivt inte vinna om det inte finns någon att tävla med. Lahun(ton 10) leder Ahau vid handen och tar dig tillbaka i relationscirkeln som influerar ditt liv just nu – om du är redo eller ej- eftersom det är tid att arbeta tillsammans.

Detta är en min svenska översättning frånhttps://www.facebook.com/mayancalendarportal
dagliga energibudskap av Tzolkins dagtecken och ton.

lucita.net maya-portal.net


29 juni är 9 Caban (Regnstorm)

Emellanåt som harmoniserar dagtecken och nummer så fullt att de blir en klar vibrerande energi. Idag är en sådan dag. Cauac(regnstorm) och Bolon(tonen nio) firar det Gudomliga Feminina och dess heliga kraft att ge liv, kanalisera naturens krafter och hela medvetande, kropp och själ. Ge respekt till det feminina gudomliga som frodas i alla människor och levande saker.

 

Detta är en min svenska översättning från https://www.facebook.com/mayancalendarportal
dagliga energibudskap av Tzolkins dagtecken och ton.