Det är mycket i rörelse inför Vintervända

Det är mycket rörelser i Väven*,

inom och utom och mellan människor nu.

Det är att hålla de interna flödena igång i tanke-känslo-kropp-system och låta livet veckla ut sig som en

Näckrosblomma som flyter på vattenytan.

———

I skrivande stund är det juletid i det avlånga landet Sverige. Juletid innebär att snart är det Vintervända eller vintersolstånd som de flesta kanske kallar denna vändning oftast innebär att det är energipåslag i både materia och subtila energifält. Genom kulmen i solståndet skall vi och då byggs kraft upp bit för bit så att året är tomt för stillheten två veckor efter själva vändningen. I Sverige märks denna vändning och det finner jag som unikt för denna longitud som skiljer sig så klart gentemot andra longituder närmare ekvatorn.

Människa är i sig själv del av helheten och helheten i Väven speglas i människas struktur.

I dikten ovan så symboliserar vattenytan det undermedvetna med rörelser och processer i individ likväl kollektiv. Dessa rörelser är nära och likt Näckrosen som har en lång stjälk ned i vattnet och jorden i sjöns botten har vi spirituella rötter ned i det stora och näringsrika Jorden och det kollektivt undermedvetna. Tillgång till denna näring, dvs information, är lätt att tillgå med lite träning och effektiva metoder. Dessa sätt är enkla och komplicerade samtidigt beroende på vem det är som möter metoderna och de synsätt som tarvas för att kunna nyttja dem. De sker på internt plan i människas medvetande när kroppen är en del, och bara en del, av den helhet som människa är. Färden går inåt och metoderna kan kallas hugflykt. Att flyga med tanken/medvetandet och kroppen finns kvar
*Väven/Livsväven är en symbolbild för hur allt i livet är sammanlänkat och via Väven är var liten del i kommunikation med Helheten som är odelbar och genomströmmas av Anden. Detta är andevetenskap och spirituell kunskap i direkt erfarenhet i den subjektiva upplevelse av livets verklighet. Alla delar denna verklighet, dock ej samma upplevelse.

Älska livet i frihet – alltid

Många gånger har jag frågat mig själv om meningen med livet. Många samtal om detta har det blivit under min livsvandring, med många olika personer som alla har sina perspektiv och erfarenheter som format dessa perspektiv.

Att uppleva livet som det är i var stund i värme, kärlek och njuta av vart moment !

Enkelt?

Iband, ibland inte. Emotioner har energi i kropp och tankesystem och ofta har människa upplevelsen av att inte bejaka, inte kunna eller få känna och uppleva känsloflöden helt och fullt. Dessa lagras i minnen och återkommer vid associationer uppstår i det som sker i stunden.
Behov som inte blivit tillfredsställda vill ha sin “mat” (metaforiskt talat). Dessa hungriga behov är mönster som kan ta över beteenden och blir mer som monster. Ibland är de så bekanta och integrerade i tanke-känsla-kropp-system att en inte uppfattar monstret. Skam och Skuld i självbilden såsom nedvärderande och separation från andra människor får egna liv och en beteer sig på sätt i relationer så att monstren både får mat och finns kvar samtidigt. Att älska livet och sig själv fullt ut innebär att vara ansvarig för de egna emotioner(glädje, ilska, förvåning, rädsla, avsky, ledsamhet), egna tillstånd (kraft eller svaghet). I var och en av oss finns förmåga att styra och bestämma av hur det interna är. Vi är så klart inte opåverkade av andra människorsvord och handlingar. Den påverkan är där och har konsekvenser i livets fysiska delar och emotionella energi. Det är gensvaret inombords som var och en av oss människor alltid är i självansvar.

Andas in och utvilad livet och låt livets andetag andas dig. Till frihet, till att förstå monstrens egentliga behov och låta acceptansens sol skina på dem och kalla dem vid namn så sprängs dem som sagornas troll i solsken. Det är kärlekskraft som är innehållet i Solstrålarna. Den kärlek som är varm, omhändertagande och som genomströmmar allt i alla former. Kärlek, själva ordet kan vara slitet. Det vill säga innehålla så mycket olika tankar och erfarenheter att det blir tomt, utan värde. Vi föds med ägandets kärlek med en specifik person som är den och endast den som upplevs ge kärlek. Det har sin plats i livet och jag fokuserar mera på den existentiella kraften i livet som är kraften som genomsyrar allt i alla livets upplevelser. Kärlekskraft flödar i planetens och galaxer dans i universum likväl som dansen i dina tankar och blodomlopp.

Andas in, andas ut, i varje andetag lever du med livskraften strömmande i molekylernas dans.

I kärlek. I frihet

 

Hör mina ord stå hårda, raka – Håkan Pettersson

“HEAR MY WORDS…” TRAILER from Gunnar Hall Jensen on Vimeo.

 

 

http://www.hakanpettersson.net/

 

Vem är du?

Jag är CP

vad är du?

 

mina yttranden

är vägda

i spasmernas

opposition

du

ett ingenting

i kostym

som har en fylld mun

med smekande

ord

jag skiter ut

eller

är du

en myndighet

som lyder order

när du skär

ner mig

till att slicka

upp dig?

Att förlåta är en självisk handling

Allt det som ej är förlåtet hålles kvar och finns kvar i det undermedvetna och begränsar frihet.
Det som har hänt har hänt och kan ej ändras på allt som finns kvar är minnet och de tillstånd internt som händelsen väckte. Dessa kommer åter då något sker som liknar händelsen så att de gamla aktiveras från minnet till tankesfär och återskapar tillstånden som kom som respons av händelsen. Detta håller en kvar och förlåtelse innebär att släppa taget om de tillstånd, känslor, tankar och betydelser som finns med i och med händelsen. Gammalt som påverkar men som egentligen inte finns längre.
Släppa på det gamla leder till mer frihet i nuet och förlåtelsen innebär inte att det var bra eller att det är gott det som andra människor gjorde eller sa bara att en själv kan vara fri från de tunga tillstånd och emotioner i nuet och i framtiden.

Förlåtelse sker i att säga att jag släpper på den påverkan på mig själv från och med nu och för all framtid. För den egna friheten.

Minareter och Runradband

Minareter och Runradband

Minareter och moskekupol mellan hotell höjder. Middagsbjudning var ljudanläggning genom balkongdörren och jag satt med Runradband samtidigt.
image men

Jag har inte koll på när bönetiderna är sundet var i Väven att det skedde samtidigt.
Som hedning kan det vara enkelt att tänka i konflikt om andra religioner bruk, synsätt och därmed konflikt och motsättning i mig. Därmed skapas konflikt och separation i det egna jaget.
image

Alla religioner och andliga former har gemensamt att individ söker möta och samvaro med det större och djupare i livet. Det kallas olika, alla har sina etiketter och sätten/metoder är olika. Det är av värde att ha sina egna sätt och egna ord för det som leder medvetandet och livet till det större och djupare i livets spännande vandring.
Bara för jag har min så är det inte det som du skall ha också!

Svala och regniga hälsningar från en hedning i skuggan av minareter och popmusik i hotellobbyn.

Senare på dagen var upp till moskén som var tom. Det öste regn. Mitt första besök i en aktiv moské. Har varit i Israel i klippmosken i Jerusalem som inte är en aktiv helgedom. Denna var möjlighet att möta det Heliga på mitt sätt på den befintliga plattformen. Åskan dundrade och blixten lös upp den mörka natten. Inga gatlyktor utan för och stark, kall belysning inne i byggnaden.

Då jag öppnade migvoch sökte kontakt så var det så klart Dundraren som kom. Jag tackade honom för mötet och Jan gav mig en påminnelse om en sång han gav mig för många år sedan: Som en bror, Tor!
Tog inga bilder inne i moskén men en utanför i regnet och åskan.
image

Skärm och avskärm – ta dig en skärmfri dag

 

JA, du jag gillar skärmarnas alla olika roliga aktiviteter, sociala medier, filmer och flödande televisionsprogram. Se filmen ovan, lyssna på budskapet.

Ta dig en skärmfri dag, är det för mycket i dig så du upplever att stressnivån ökar då du tänker på att stänga av skärmar, stänga av mobiler, surfplattor med mera, ja då är det skärmarna som använder dig och inte tvärt om. Så ta en skärmfri timme med DIG SJÄLV. 

Skärmarnas användning som ligger i vägen för interaktion med människor på den plats som du är skapar lätt en form av gemenskap som inte är jordad eller förankrad i kroppen. Människa består av så många dimensioner. Skärmarnas danser har värde och de är mer mental/själslig dimension som är aktiv. Att vara helt fullt med i kropp, själ och ande på den plats där du är och i närvarande gemenskap ger styrka i sammanhang i livet.

Sitt och titta på din omgivning, var med dig själv och din omgivning, andas ned djupt i magen. Bedöm inte eller värdera i din tanke-känsla det som du upplever, var med det helt enkelt! 

Sexualitet – objekt och andlighet

 

Sex är intimt .På alla plan. I ett materialistiskt synsätt på livet så blir människor mer eller mindre bara objekt som nyttjas för de egna målen, behoven och intentioner. Nu hårdrar jag det säkert en hel del men om det är de egna behoven som är kärnan i handlingarna så saknas en stor del av det som är underbart och spännande med att vara människa och att dela sexuell utlevande tillsammans. Förståelsen och förmågan att kliva över de egna behoven och dela stunden med en, eller flera, andra.

Hur kan vi sluta sexualisera kvinnokroppen i media? 
Vad kan var enskild man göra för att se var kvinna som medsyster istället för en h*ra att nyttja?

Under tusentals år har vårt samhällssystem och kultur mestadels drivits av dominerande relationer, ägande, själviskhet och makt. Jag drömmer om män som kan våga drömma, vara förebilder för varandra och för barn och barnbarn. Om män som är drivna till att förvalta, förse, beskydda och  samskapa med varandra i

MÄN som vågar säga NEJ och män som vågar säga att de är rädda men inte styrs av förminskande känslor utan bejakar sin kraft. MÄN som har vissioner och drömmar. MÄN som kan älska hela sin partner och inte älska enbart sin egen lusts njutning.

Jag riktar mig mest till män för jag möter mer kvinnor som är villiga att stå kvar i att vilja utvecklas, skapa sina liv och möta sina mörka sidor. Samma önskan är för mig själv och för medbröder.