Älska livet i frihet – alltid

Många gånger har jag frågat mig själv om meningen med livet. Många samtal om detta har det blivit under min livsvandring, med många olika personer som alla har sina perspektiv och erfarenheter som format dessa perspektiv.

Att uppleva livet som det är i var stund i värme, kärlek och njuta av vart moment !

Enkelt?

Iband, ibland inte. Emotioner har energi i kropp och tankesystem och ofta har människa upplevelsen av att inte bejaka, inte kunna eller få känna och uppleva känsloflöden helt och fullt. Dessa lagras i minnen och återkommer vid associationer uppstår i det som sker i stunden.
Behov som inte blivit tillfredsställda vill ha sin “mat” (metaforiskt talat). Dessa hungriga behov är mönster som kan ta över beteenden och blir mer som monster. Ibland är de så bekanta och integrerade i tanke-känsla-kropp-system att en inte uppfattar monstret. Skam och Skuld i självbilden såsom nedvärderande och separation från andra människor får egna liv och en beteer sig på sätt i relationer så att monstren både får mat och finns kvar samtidigt. Att älska livet och sig själv fullt ut innebär att vara ansvarig för de egna emotioner(glädje, ilska, förvåning, rädsla, avsky, ledsamhet), egna tillstånd (kraft eller svaghet). I var och en av oss finns förmåga att styra och bestämma av hur det interna är. Vi är så klart inte opåverkade av andra människorsvord och handlingar. Den påverkan är där och har konsekvenser i livets fysiska delar och emotionella energi. Det är gensvaret inombords som var och en av oss människor alltid är i självansvar.

Andas in och utvilad livet och låt livets andetag andas dig. Till frihet, till att förstå monstrens egentliga behov och låta acceptansens sol skina på dem och kalla dem vid namn så sprängs dem som sagornas troll i solsken. Det är kärlekskraft som är innehållet i Solstrålarna. Den kärlek som är varm, omhändertagande och som genomströmmar allt i alla former. Kärlek, själva ordet kan vara slitet. Det vill säga innehålla så mycket olika tankar och erfarenheter att det blir tomt, utan värde. Vi föds med ägandets kärlek med en specifik person som är den och endast den som upplevs ge kärlek. Det har sin plats i livet och jag fokuserar mera på den existentiella kraften i livet som är kraften som genomsyrar allt i alla livets upplevelser. Kärlekskraft flödar i planetens och galaxer dans i universum likväl som dansen i dina tankar och blodomlopp.

Andas in, andas ut, i varje andetag lever du med livskraften strömmande i molekylernas dans.

I kärlek. I frihet

 

Välmående-eko

Lyssnade på radio P1 i morse på ekonomiekot. Då kom en tanke i anslutning till tillväxt i samhället som ofta mäts i pengar.
Välstånd skulle mätas i hur bra medborgarna i ett land mår!

Hur skulle man kunna veta hur människor mår bra?

På stort perspektiv så märks välmående i frånvaro av flera beteenden; brott, sjukskrivningar, mängden av psykofarmaka mot depression och liknande kognitiva och emotionella tillstånd. Ja det finns säker många fler sätt än vad jag tänker på nu.
Desto mindre piller som ska ändra på tanke-känsla-kropp-system desto bättre och det kanske kommer en dag då vi hör Välmående-eko i radion!

Ledord – TÅLAMOD

Ledord – TÅLAMOD

Ett ledord till:

TÅLAMOD

Att ha mod att tåla det som är obehagligt just i stunden, just nu. Att stå ut är lätt att assosiera till. En bild av en människa som står kvar fast det rgnar och blåser och skorna håller på att frysa fast i marken.

maniregn

http://withinsixmonths.deviantart.com/art/Hooded-Man-In-Rain-337631106

Tålamod är en dans mellan att hantera sig själv sina egna önskningar, principer och mål relaterat till någon annan människas eller situation. Finns upplevelsen av makt över det egna valet och upprätthållande av det så är det upplevt negativa i att uthärda och stå kvar i obehag något positivt ändå.

Är makten av valet att tåla och stå kvar given från jaget till någon annan så förminskas autonomieten och tolkningsföreträdande av livet då överväger smärtan och destruktivitet gentemot personen själv sker. Det leder till mer eller mindre trauma. En situation där modet att tåla och så att säga härda ut leder till dysfunktion och då det mer värdefullt att lämna och göra något annat. Det kan vara att göra något annat, bara än det som gjorts tidigare och det kan vara att bryta relationen helt.

När det gällar andra människors beteenden så har tålamod mycket värde. Då andra beter sig på ett sätt som är oönskat så innebär tålamod en mental öppenhet att det finns en annan förklaring som jag själv inte vet om. Då är tålamodet riktat internt gentemot sina egna tankar och känslor. De yttre händelserna är stimuli och det som sker internt i tankar, känslor sker i samspel med varandra. Vi kan lätt förlora oss själva i våra interna känsor och tankedans som får ett eget liv och blir lätt till sitt eget väsen eller i alla fall ett tillstånd. Då tappar vi autonomitet och går igång. Då behövs det något som bryter så att något nytt kommer in i det egna. Bara tanken att:

jag har inte all information, det kanske har hänt något som jag inte alls vet något om!

Är ett sådant bryt som ger kraft till modet att tåla mer, finnas kvar. Stå kvar i det som är, finnas kvar i relationen till den andra människan eller situationen.

Bara tanken kan få oss att ändra på tillståndet:

http://goodmorninggratitude.com/2012/03/20/onto-houses-and-my-windowpane/

http://goodmorninggratitude.com/2012/03/20/onto-houses-and-my-windowpane/

Sol-runan nedvänd 17/10, 2012

Sol-runan nedvänd 17/10, 2012

image

Sol-runan nedvänd, och så här ser den ut:

image

I Stockholm är det mulet, Sol döljer sig av molnen som färdas och ändras gradvis. Stilla är vare sig moln eller Sol.
Värmen och ljuset är med under Dags vård i alla människors göranden.
Trots moln, regn och rusk kan människa alltid ändra på de metaforiska molnen som upplevs som vara ivägen för ljus, värme och Kärlek.
Minnet av kärlek då det är tufft har förmågan att vända åter i inre tillstånd av värmeflödande Sol.

Eoh-runan för 28/3, 2012

Eoh-runan för 28/3, 2012

image

En Ask vet jag står, evigt grön.
Om världsträdet är en Ad eller en idegran kan man kanske orda olika om. Eoh-runan ger oss gåvan att vara stabila. Vad innebär det?

Jo att vålla fokus på vald aktivitet, att genomföra det som åtagits och äkthet att bara åta sig det som man vill i sin egen äktet och hjärta.

Stabil innebär även att ej låta emotioner styra valen i livet. Känslor är övergående och flyktiga. De försvinner om de inte får mer uppmärksamhet ggenom att vi tänker tankar som förstärker den känslan. Det är emotioner såsom glad, arg, jag pratar om och det är skillnad på emotioner, tillstånd och en känsla av något. Tycker svenskan saknar ord att beskriva olika processer i vår interna svfär. Låter man sig styras av känslors impulser helt så skulle var drift levas ut.
Hug och minne är två begrepp från norrön myt och livsåskådning. Hug menas ofta för tanke och tanken rör sig i minnets väv av associationer som är kodade i våra sinnens fem olika former. Att kunna skilja på det som sker och de responser som stimuleras via händelser är ett av flera viktiga steg. Reaktioner inombords och värderingar som automatiskt läggs på reaktioner eller rörelser inombords; tankar, emotioner, upplevelser och minnen som aktiveras.
Att låta dessa få finnas och flöda såsom ting på en vattenyta. De finns en liten stund och i nästa stund är de förbi. De bärs av livets undersköna vatten som finns metaforisk för oss hela tiden.
Stabilitet innebär ett vist liv och Eoh-runan ger just den gåvan till oss idag.

Ing-runan dragen för 15/3, 2012

Ing-runan dragen för 15/3, 2012

Ing-runan för 15 mars, 2012

Målinriktad vad är det, vad betyder det för dig?

Att vara fokuserad på bara en sak, en aktivitet, ett görande?

Att bara ha ett mål i “siktet” och alla göranden är för att uppnå det målet.

Fortsätt läsa

NLP coach och Jobbcoach

Jaha då var jakten igång på det som ännu är vetenskapligt grundat. Neurolingvistisk psykologi/programering, NLP, är inte vetenskapligt grundat och det som vetenskapen och därmed psykologi vetenskap och beteendevetande, inte känner till är inte något att hålla fast vid eller sätta tillit till.

Vetenskapen och detta vet vi är forskare som läst en massa böcker och ställt en mängd frågor som de som inte förstår sig på den akademiska och vetenskapliga formen och processen inte har möjlighet att ifrågasätta. Vetenskapen bygger på mängd principer som människor skall hålla sig inom och det är människor, som du och jag, som tänker på ditt och datt som skall agera vise och påvisa vad som är sannolikt eller ej och med vilken standard deviation som det kausala sambanden har. Jag hoppas att du förstod det här sista. Det är knappt jag gör det, har bara lärt mig det under två terminer statistik och forskningsmetodik då jag lästa psykologi i USA.

Jag är NLP coach, inte jobbcoach, och det som kritiseras är inte NLP utan att politikerna har anlitat coacher som följer ännu icke etablerade och kunskaps(läs vetenskapligt) mässigt grundad.  Vi har en vetenskap som inte kan förklara vad el är, men vi använder det i stort sett jämt. Är det vetenskapligt grundat?

Aftonbladet lyfter fram några exempel där metoder med för dem nya förkortningar används som medel. Medel som man med lite djupare analys kan ses har ett syfte: att stärka den arbetssökanden. Just att stärka en person, särskilt i en för livet ny och utmanande situation, får väl trots allt anses vara en del av “uppdraget”.

UGE skriver:  Aftonbladet lyfter fram några exempel där metoder med för dem nya förkortningar används som medel. Medel som man med lite djupare analys kan ses har ett syfte: att stärka den arbetssökanden. Just att stärka en person, särskilt i en för livet ny och utmanande situation, får väl trots allt anses vara en del av “uppdraget”.

Hur som haver i allt detta raljerade så tycker jag att det är en självklarhet att det inte kommer fler arbetstillfällen i och med jobbcoacher(förutom för coacherna då så klart) De arbetsletande får mer kunskap om hur de kommunicerar med sig själva, om hur individen tänker och skapar en inre tankestruktur för att sedan följa den mycket enklare än om man inte har en medveten utförandeplan i det som individen väljer skall genomföras.

Vi har alla resurser vi behöver

JA, vi har alla resurser vi behöver. Ett grundanntagande för lycka i livet.

Tänk, bara tänk om det är så?

Vad leder det till att du gör?

Ibland så talar jag om det halvfulla glasets princip och detta att vi har alla resurser vi behöver är just det samma.  Att tänka och uppleva att jag inte har val, inte har pengar, inte det ena än det andra, innebär att vara fast och utan möjligheter.

Dessutom när vi tänker i negationer så tänker vi på det som vi inte vill ha egentligen. Klassiska exemplet är den med den rosa elefanten.

Tänk inte på en rosa elefant!

Vad tänker du på ,o så klart en rosa elefant. För att inte tänka på en rosa elefant måste vi först tänka på en för att växla till en kanske blå, lila och rosa randing elefant eller varför inte tänka på din vänstra lilltå?

Nåja, i alla fall så tror jag att du förstår för att du läser detta innebär att du är intelligent.

Du har alla resurser som du behöver

Ett starkt enkelt budskap som blir verkligt då vi intalar oss det, för det öppnar möjligheten för oss att uppfatta de möjligheter som vi missade igår, eller för tre och en halv tanke sedan.

Så andas in luft ned i din mage, så att naveln åker in och ut med dina underbara andetag och säg högt till dig själv.

JAG har alla resurser som du behöver

JAG har alla resurser som du behöver

JAG har alla resurser som du behöver 

Conscious Convergence Carl Calleman Call to Action

Gemensam sammanstrålning. En början är upplevelsen inombords att vi alla är ett, lever finns till i ett och samma utrymme och är likvärdiga med varandra. Detta sträcker sig bortom alla påtänkliga gränser som du kan uppfatta inom dig, om dig själv, ditt liv och hur det har varit i ditt liv och hur det kommer en gång kanske att vara. Nu finns du, andas, andas ut, just som miljarder andra människor är vi alla  Medvetenhenten. Inte små delar av den utan vi är den, för vi är alla medvetna om att vi finns till!

Det mänskliga engergifältet, låter kanske flummigt, är i medvetenhet tillika allt annat som finns i vår omvärld. Djur, stenar, träd, däggdjur och baciller.  Ja allt som du uppfattar med dina sinnen är med i Medvetenheten som finns i en stor ENHET.

Denna varseblivning, denna insikt, och naturliga sätt att vara och finnas till är måhända ny för vår västerländska kultur som har ett mångtusenårigt arv av separation som förstärktes i och med naturvetenskapens fokus på sinnevärldens fenomen. De fysiska företeelserna och att utforska dessa för att svara på livets stora frågor. Idag så upptäcker natruvetenskapare inom kvantfysisk att vi finns till i ett enhetligt energifält. Detta har så kallade ursprungsfolk och “shamaner” vetat och levt i sedan ännu längre tid än vår tideräkning.

Du skapar livet inom dig, du uppfattar det som du skall göra inom dig först och agerar sedan på detta. Med andra ord lever vi mest inombords och skapar livet och allt det vi gör i vår inre föreställningsvärld.  Därmed så skapar vi en enheltig värld om vi har den förställningen och inställningen inom oss. Vi kan skapa det filtret, som ett par glasögon eller dataprogram helt enkelt.

Lite mer bakgrund om Maya kaledernInka + Time-Line = Sant

Livet är otroligt, tänk att få vara med om en så kraftfull händelse, att leda och guida en medmänniska genom stegen att omskapa sig själv och hur han eller hon uppfattar sig själv och sitt liv!

Så vad har hänt frågar du dig så klart, jo jag har kombinerat Timeline från NLP med Inka traditionens energi arbete med helt otroliga resultat. Nu kan jag klart bara berätta i stora drag vad som skedde på grund av tystnadsplikt och respekt för min klient.

Min mischa

Min mischa är ett litet knyte (inte så litet längre efter alla år av skapande av erfarenheter) som jag kan ändra på energier med, vid röra klienter och låta dem skicka det som tynger dem in i. Det kanske låter diffust, ja en del skulle säga flummigt, och det må så vara för flummigt är ofta ett sätt att ge uttryck för något som är bekant och utanför begreppsramarna och detta är utanför de flesta människors begreppsramar och erfarenheter. De ingår i mig och mitt liv dagligen och är helt underbara, kraftfulla och smeksamma verktyg att helas.

Om mischan går det så klart att berätta mycket mer, vad den innehåller och hur jag och andra inkapaqos använder oss av den. Just nu låter jag det räcka för att hoppa på nästa häst som är tids linje terapi.

Vi människor mår bra av att organisera och ha något system för livet och faktiskt så har vi alla detta på en myriad olika sätt. Att du läser dessa ord är bara det så klart ett system. Detta gäller även för hur vi uppfattar livet, det som är, har varit och det som kommer. Vi är alltid i NUet och de andra två, FRAMtiden och DÅtiden. I hypnos eller trance så observerar och förändrar händelser som finns i livet på tidslinjen och genom att ändra och låta det som skett finnas så förändrar och helar oss själva.  Oftast så observeras det som hänt och låter känslor som kommer fram bara vara, att låta dem finnas i oss är att ändra och hela det som varit. Givetvis så är det olika tekniker och handlingar i terapin som jag utelämnar här.  Så vad skedde i sessionen?

Klienten upplevde trauma under sin födelse och vi hämtade tillbaka kraft och kärlek, lät smärta finnas och sedan gjorde vi ett helt UNDERBART och VÄSENSFÖRÄNDRANDE resa genom personens liv då gamla band som inte tjänade sitt syfte längre kliptes av, tackades och kärleksfulla händelser och gemenskap kom fram åter och åter igen. Det gjordes nya upptäckter av hur livet faktiskt hade varit.

När jag nu blickar tillbaka så är jag så glad att kunna möjliggöra denna förändring och stora helande för medmänniskor.

Yipee   !!!