Syrran blev pastor, brorsan shaman

Syrran blev pastor, brorsan shaman
Karin och Per på semester som barn.

En kortdokumentär på 29 min på P1 som funnits sedan juni 2018 av Lollo Collmar. 

Det är min syster Karin och jag som berättar om vår uppväxt i en frikyrka, om vår andlilga o religösa utveckling och hur vi hanterar de val som ofta uppfattas som ganska annorlunda. Kristen pastor och Hednisk gode(präst). 

Hedendomen är här – igen

Hedendomen är här – igen
Norrstenen i Bergasjöviet. Ett “vi/ve” är en helgd plats för 6tövande av Skandinavisk Sed, Asatro eller hedendom.

Svar på Joel Halldorf ledare Hedendomens återkomst på Dagens hemsida

Ja den hedniska moderna rörelsen är på frammarsch. I Sverige har vi fem registrerade trossamfund som jag känner till. Dessutom även  gräsrots-hedningar som det finns ännu mer av, de som finns i lokala grupper. Många har sina kontaktytor via social media. Själv är jag aktiv i en organisation som heter samfundet Forn Sed Sverige som funnits i 25 år.

Avkristnandet av Europa har lett till att människor som är andliga söker sig till det egna och inte en import. Den “skriva på näsan” attityd som många kristna och kristna organisationer uttrycker, upplever många vara både skrämmande och väldigt tragisk. “- kom till oss för vi har rätt och alla andra har fel!” leder till att människa idag inte vill ha med dem att göra.

Den hedendom som Joel Halldorf skriver om måhända ej är samma hedendom som jag själv identifierar med. Han utgår nog mer från den mest enkla av deffi itio er av hedendom: attså fort en person ej är kristen så är denne hedning. Jag misstänker att det är utanför Halldorfs kunskap om modern hedendom. Vore kul med ett samtal!

Min egen livsvandring startade mig inom protestantisk frikyrklighet och efter en hel del steg vandrade jag in i skandinavisk hedendom. Detta ger mig rätt viktiga perspektiv och insikter i detta ämne. Att det gudomliga finns i och utöver det som är skapat eller format är för mig självklart. Tar jag den Poetiska Eddan som kristna ofta tar bibeln, dvs på orden så är materien danad av gudomligheters gärningar. Metaforiskt beskrivet i form av en stor kropp där delar blir till himmel, vatten, berg och träd etc.

De tre danande bröderna i Eddan, är utanför det skapta. I nutid så uppfattar jag det gudomliga i sina många nyanser som verksamt i det formgivna och att de är utanför samtidigt.

En likhet med Halldorfs påpekande att ibland så tar livet en inte dit man vill och då korset som symbol för detta finns i hedendomens beskrivning av Väven. Livsväven, Urdaväven eller Nornornas väv. Då det för en hedning sker något annat än det som avsetts så är talesättet vanligt: det fanns inte i Väven. Att det avsedda ej var ämnat att ske.

Den kohandel som Halldorf syftar på är så tydligt ytlig. Eftersom han är utanför hedendom och forn sed/asatro, så är det tydligt. I vårt utövande så ger vi gåvor för vår relation med det gudomliga  dess mångfald. Gåvor kan vara mjöd, frikt,bröd, mat. Men även uppmärksamhet, sång, dans eller helgade skålar åt det gudomliga. Kanske skulle Halldorf ha sökt kontakt någon av oss hedningar och fått mer information inför sin ledare än bara gå på plattityder och antaganden?

Det varande i “evigheten” hänvisar till “you get a pie in the sky when you die” som jag som före detta kristen upplever som mycket ytlig och självisk som den kohandel Halldorf kastar på hedendomen. Ärligt så uppfttar fattar jag inte modern hedendom att ha ett tydligt svar på vad som potentiellt sker efter dödens port. En av de vanligaste antagandena är att de som dör i stid hamnar i Valhall. Detta kan vara en möjlighet men flera finns och jag blir för spretig om jag följer denna tråd mer i detta svar.

Kristna ska göra rätt nu för de ska få en belöning sedan. Den djupare andliga relationen med det gudomliga finns i det nu som är just i stunden. Detta är lika sant för den kristne som den hedniske. För den aktiva personliga relationen med det gudomliga är nu i livet och bör ha värde nu liksom efter dödens port har gåtts igenom.

Paj-synsättet på rätt handlingar för att hamna i himlen tycker jag bådeär själviskt o h ytlig. Kanske lite utmanande för många att ta till sig, speciellt då värdering finns att religioner är i motsats och kamp med varandra i stället för gudomlig uttryck i olika former. För mig så innefattar min Hedendom att den både är livsbejakande i nuet samt transcendent samtidigt. Att Halldorf inte har detta i hågen förstår jag eftersom han inte är hedning. Seden har mer fous på nuet och relationer nu än potentialen för efterlivet.
Relioners kärna innebär spirituell rellation mellan människa och gudomligt medans det som är religion är de andliga former som människor kommer överens om tillsammans.


“Religion are the clothes we put on God”


 – Tom Kenyon.


Att förlåta är en självisk handling

Allt det som ej är förlåtet hålles kvar och finns kvar i det undermedvetna och begränsar frihet.
Det som har hänt har hänt och kan ej ändras på allt som finns kvar är minnet och de tillstånd internt som händelsen väckte. Dessa kommer åter då något sker som liknar händelsen så att de gamla aktiveras från minnet till tankesfär och återskapar tillstånden som kom som respons av händelsen. Detta håller en kvar och förlåtelse innebär att släppa taget om de tillstånd, känslor, tankar och betydelser som finns med i och med händelsen. Gammalt som påverkar men som egentligen inte finns längre.
Släppa på det gamla leder till mer frihet i nuet och förlåtelsen innebär inte att det var bra eller att det är gott det som andra människor gjorde eller sa bara att en själv kan vara fri från de tunga tillstånd och emotioner i nuet och i framtiden.

Förlåtelse sker i att säga att jag släpper på den påverkan på mig själv från och med nu och för all framtid. För den egna friheten.

Ska jag läsa tidningen?

Ska jag läsa tidningen?

image

Jag stoppar min hand innan jag tar dagens tidning:
– Vad kommer jag att mata mig med för budskap om hur världen är om jag läser tidningen?
– Vilka reklammedelanden kommer att sjunka in i min del av Mimersbrunn, mitt egna undermedvetna, så att mina val påverkas av vad jag lägger monetära energi på?

Frågorna är för att väcka din egen reflektion om hur du väljer att föda dig själv med budskap om dog, ditt lov och den värld som du lever i.
Allt som medvetandet får genom sinnenas input lagras och finns tillgängligt mer eller mindre medvetet. Det nya som matas in och liknar det som redan finns kommer stärka övertygelser via association. Och det som kan uppfattas mycket intressant är att övertygelser blir starkare då motargument som uppfattas som motsatsen till övertygelsen matas in i medvetandet.
Så uppfattningen om dig själv, om världen, dina förmågor och din kraft/förmåga, påverkas av det du tar in; läser, ser på skärmar och givetvis de människor som du umgås med.

Reflektionsfråga: Kan vi utveckla integritet och självmedvetenhet så att vi upplever oss själva fria från påverkan?

Minareter och Runradband

Minareter och Runradband

Minareter och moskekupol mellan hotell höjder. Middagsbjudning var ljudanläggning genom balkongdörren och jag satt med Runradband samtidigt.
image men

Jag har inte koll på när bönetiderna är sundet var i Väven att det skedde samtidigt.
Som hedning kan det vara enkelt att tänka i konflikt om andra religioner bruk, synsätt och därmed konflikt och motsättning i mig. Därmed skapas konflikt och separation i det egna jaget.
image

Alla religioner och andliga former har gemensamt att individ söker möta och samvaro med det större och djupare i livet. Det kallas olika, alla har sina etiketter och sätten/metoder är olika. Det är av värde att ha sina egna sätt och egna ord för det som leder medvetandet och livet till det större och djupare i livets spännande vandring.
Bara för jag har min så är det inte det som du skall ha också!

Svala och regniga hälsningar från en hedning i skuggan av minareter och popmusik i hotellobbyn.

Senare på dagen var upp till moskén som var tom. Det öste regn. Mitt första besök i en aktiv moské. Har varit i Israel i klippmosken i Jerusalem som inte är en aktiv helgedom. Denna var möjlighet att möta det Heliga på mitt sätt på den befintliga plattformen. Åskan dundrade och blixten lös upp den mörka natten. Inga gatlyktor utan för och stark, kall belysning inne i byggnaden.

Då jag öppnade migvoch sökte kontakt så var det så klart Dundraren som kom. Jag tackade honom för mötet och Jan gav mig en påminnelse om en sång han gav mig för många år sedan: Som en bror, Tor!
Tog inga bilder inne i moskén men en utanför i regnet och åskan.
image

Kollektivtrafik är solidaritetstransport

Kollektivtrafik – indivdualtrafik ! ?

Åka bus, pendeltåg, tunnelbana. Det väcker ofta olika tankar, känslor i oss alla.
Allianspartierna i Stockholm har gett förslag på att ändra betalning för kollektiv persontransport till “check-in-check-out” som leder till att de som åker långt betalar mer än de som åker kort.

Det låter ju rättvist.

Bygger kollektivtrafiken på rättvisa överhuvudtaget?

Jag tycker det mer handlar om solidaritet mellan människor och hennes omvärld.

Solidaritet mellan människor tycker jag ofta sänks mer och mer i värde i media. Finns i nätvärkande individer emellan, sällan tidskrift eller mellan grupperingar.

Solidaritet är kärlek satt i socialpraktik

Jag gillar friheten med bil helt klart men det är klart egoistiskt och egocentriskt i den totalitära individualismens despotism.

Gör kollektivtrafiken gratis med medborgarkort för alla i Sverige. Slopa militären och lägg de pengarna på kollektivtrafik.

Turister får åka gratis för att de kommer till oss och konsumerar för det är väl det som är viktigast, att konsumera….?

Ledord – TÅLAMOD

Ledord – TÅLAMOD

Ett ledord till:

TÅLAMOD

Att ha mod att tåla det som är obehagligt just i stunden, just nu. Att stå ut är lätt att assosiera till. En bild av en människa som står kvar fast det rgnar och blåser och skorna håller på att frysa fast i marken.

maniregn

http://withinsixmonths.deviantart.com/art/Hooded-Man-In-Rain-337631106

Tålamod är en dans mellan att hantera sig själv sina egna önskningar, principer och mål relaterat till någon annan människas eller situation. Finns upplevelsen av makt över det egna valet och upprätthållande av det så är det upplevt negativa i att uthärda och stå kvar i obehag något positivt ändå.

Är makten av valet att tåla och stå kvar given från jaget till någon annan så förminskas autonomieten och tolkningsföreträdande av livet då överväger smärtan och destruktivitet gentemot personen själv sker. Det leder till mer eller mindre trauma. En situation där modet att tåla och så att säga härda ut leder till dysfunktion och då det mer värdefullt att lämna och göra något annat. Det kan vara att göra något annat, bara än det som gjorts tidigare och det kan vara att bryta relationen helt.

När det gällar andra människors beteenden så har tålamod mycket värde. Då andra beter sig på ett sätt som är oönskat så innebär tålamod en mental öppenhet att det finns en annan förklaring som jag själv inte vet om. Då är tålamodet riktat internt gentemot sina egna tankar och känslor. De yttre händelserna är stimuli och det som sker internt i tankar, känslor sker i samspel med varandra. Vi kan lätt förlora oss själva i våra interna känsor och tankedans som får ett eget liv och blir lätt till sitt eget väsen eller i alla fall ett tillstånd. Då tappar vi autonomitet och går igång. Då behövs det något som bryter så att något nytt kommer in i det egna. Bara tanken att:

jag har inte all information, det kanske har hänt något som jag inte alls vet något om!

Är ett sådant bryt som ger kraft till modet att tåla mer, finnas kvar. Stå kvar i det som är, finnas kvar i relationen till den andra människan eller situationen.

Bara tanken kan få oss att ändra på tillståndet:

http://goodmorninggratitude.com/2012/03/20/onto-houses-and-my-windowpane/

http://goodmorninggratitude.com/2012/03/20/onto-houses-and-my-windowpane/

Ledord – ord som leder

Ledord – ord som leder

Ord är magiska!

Ord skapar. Ja, hela tiden.

Även då människa är arg och säger ord som skapar separation mellan den och andra. Ja, så klart då skapas separation.

ORDET

Logos i Bibeln, Kotokama i Japan. I Eddan så har Helhetens delar namn som skapar dem också. I många poemer tävlar individer med varandra i kunskap och visdom och då i vad olika saker heter i olika världar eller dimensioner.

Vissa ord kan vi uppfatta som mer värdefulla än andra. Så är det inte så klart utan det är värderingar och erfarenheter som skapar “vikten” för ett ord.

Kärlek är ett sådant ord. Respekt och Ansvar. Populäriteten för orden växlar på både individuellt plan och kollektivt.

För mig har jag ett ord som jag gillar aktivt och har gjort någon månad; kultivera!

Det jag  gillar är att det leder mitt sinne och tankevärld till att vårda, ta hand om och återbesöka i värme, omhändertagande och ombesörjande.
Jämför med ord som ansvar, och träna eller disiplin. De inehåller ofta aspekter av arbetsamhet och lidande. Som kan vara värdefullt men ofast undvikas.

Jag kan kultivera ett sätt att vara, kultivera hur mitt förhållande till mig själv eller andra är. Ja kultivera en blog eller hemsida. Jag som är aktiv på Facebook och har sidor amt grupper där, kultiverar och föder dem med uppmärksamhet och aktivitet.

Kultivera är så klart bara ett ord, vad har du för ledord?

image

Ny era med det feminina eller…

httpv://youtu.be/k_pLmq8d7Mk

 

Ny era av helighållande av det heligt feminina är det mig sagt att vi är i nu. När jag ser videon så undrar jag klart om det är så. Så mycket känslor och tankar om mig själv, om kvinna flödar i mig.

Som man skäms jag för medbröder som tror sig ha rätten att skriva så till kvinnor. Egentligen så spelar det kanske mindre roll vilket kön som avsändare och mottagare är, att överhuvudtaget skriva och känna så om andra människor berättar så klart mer om sändaren än mottagaren!

Glad och tacksam till människorna i videon att de kliver fram och berättar om hur de blir behandlade!

Alla ord av hat, våld, fördömelse är något som sändaren bär inombords och mottagarna, i  detta fall kvinnor, berättar att du har detta i dig.

Vad har du, man för rätt att ösa ur dig ditt eget hat och förakt på andra, på kvinna?

Vi män är alla födda av kvinna. Jorden och Naturen som vi lever i ger oss liv, föder oss och när oss och är som en moder för oss alla!

Att vi alla bryr oss om oss själva och de kring oss, att Jorden och naturen är livsviktigt för vår egen och nästkommande generationer vet vi alla idag. Bryr vi oss? Eller är det köpa, slänga som gäller?

Kaos är den rådande strukturen i livets flöde

Kaos är den rådande strukturen, om kaos nu är en struktur överhuvudtaget. Våra sinnen är de som tillsammans med vår uppmärksamhet och intention ger oss illusionen av att livet har en förutsägbar struktur.

Är det måhända definitionen på kaos: oförutsägbar struktur   ?