Skärmars tidevarv

På fik i Stockholm, på tåg, på tunnelbana och på gator, alla är uppkopplade och är i sin samvaro med skärmarnas innehåll.
Jag är inte bättre eller sämre på något sätt!

Avskärmad men påkopplade
Med uppkoppling.

Frånvarande med omgivning,
Den omedelbara närmiljön.
Fortsätt läsa

Bara Sverige svenska blåbär har

Bara Sverige svenska blåbär har

image

I skogen, stilla och med myggsurr och vindsus.

Läpparna små utav bär äro blå.

Skogen är inte det andra hemmet, utan det första. Människas plats i naturen, stillhet och storm, sol och regn.

Människa, du och jag och alla andra i relation i enhet med omgivningen. Att sköta, njuta och vara tillsammans med harmoniskt flöde.

Is-runan för fredag 13/7, 2012

Is-runan för fredag 13/7, 2012

image

Is-runan ger oss vatten som är bara vatten och inte lika infiltrerat i andra  substanser.
Is när måhända ej så tjänligt såsom vatten. I urkulturen betyder is död. I vår tidsålder tämjer vi materien så att vi håller is och kyla borta och bevarar liv.
Är vi så rädda för ändlighet och det vi ej vet att vi måste bevara och upprätthålla liv till varje pris?

Kvinna som hon skall vara?

Kvinna som hon skall vara?

image

När du kvinna ser en bild som denna, vad känner du?
Vad tänker du om dig själv?

När du man ser denna bild, vad känner du?
Vad tänker du?

Aska i munnen

Aska i munnen

Passerar en medmänniska och en lukt av aska, död och kemikalier kommer till min varseblivning.
Rökare så klart!

Tror inte att personen är medveten om hur det luktar om och från hen.

Klagar jag?

Ja absolut! Samtidigt så är jag klart medveten om att för ett antal solvarv sedan kunde jag också lukta likadant. Men det är först efter att jag slutat med att dra in dödande kemokalierök i min kropp som jag har blivit varse om hur det luktar om en människa som just rökt. Det förvånar mig och samtidigt beundrar jag de flickvänner som varit villiga att kyssa mig efter att jag rökt, speciellt de som själva inte rökte.

Vi utsätts och ger ut en massa olika förnimmelser till varandra, dofter är så klart bar en av dessa. Sedan jag slutade röka så är jag mer medveten och känsligare för dofter, bara för att röken är frånvarande som bedövade.
Det kanske är en stor del av livet, att göra sig fri från bedövare.

image

Mitt mellan, innan det spricker

Naken är Moder Natur,
Kylande iskristaller har tackat för sin korta tid
Denna vintern.
Storsjön är ännu klädd av Is,
det första öppna vattnet har kommit i dager.
Knoppar sluter fortfarande om
Grönabladens skira grönhet.

Det är en väntans tid på
bladfödelse och värmestrålar.

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

image

 

Ing-runan håller maskulin skapande kraft och är förknippade med Ingvie Frey, med gudommen Frey/Frej.

Vad det är för skillnad på maskulin skapande jämfört med feminin. Vad är ditt svar?

Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

Wynja-runan dragen för andrag gången för 4/2, 2012

 

Wynja-runan för 4 Februari, 2012

 

Intressant det som pågår med Bjarka tre gånger och nu Wynja andra gången.

Kylan är stark utanför dörren, Sol skiner och träden är klädda i vit frostskrud. Om tre dagar är det fullmåne, första gången efter julmånaden. Då firas Diserna av många. Diser är ett samlingsnamn för feminina krafter och varelser eller väsen inom fornseden. Det som av många kallas för asatro. Årets rörelse, sedd med fornseden som bas, innebär att denna tid på året, januari och februari och fram till Vårdagjämningen i mars är en begynnande livsrörelse i naturen. Det är som om fröet har börjat gro och just spräckt sitt hölje.

[box] En vän uttryckte det en gång så vackert:

– Det är den där första rörelsen i magen som en gravid kvinna känner. Wynja-runan ger oss det oskuldsfulla, det barnsliga och glädjerika över att finnas till och bara vara i naturligt tillstånd av harmoni och aktiv relation med dig själv och din omgivning.[/box]

 

Så en video på ted.com som jag vill dela med mig av.

 

Joan Halifax: Compassion and the true meaning of empathy
 

Kärlek, omtanke, medkänsla är inte ord som direkt knyts an till då man nämner fornsed eller asatro och vikingatid. Arvet från historiskt tid, så som vi uppfattar det kanske inte stämmer riktigt med hur det var en gång och framför allt inte hur jag verkar för hur det skall vara i relationer idag.

 

Värderingar i livet och värderinga i fornseden. Vad har fornsedskollektivet för värderingar idag, Vad är människans plats och uppgift i livets vandring? Vad har fornseden för svar på syftet med livet?

 

För mig så finns svaren i bland annat runornas ring, de talar sitt språk och knyter an till naturen som växer kring oss människor nästan oberoende vad vi gör. Vi kan välja att i handling skapa mer samvaro, gemenskap, harmoni och glädje. Vi kan välja att bry oss om varandra och leka, dansa, sjunga tillsammans och jag menar detta både i bokstavlig bemärkelse och i form av inre tillstånd av lek, lätthet och livsdans. Wynja-runan ger oss detta och det börjar inombords i kärleksfullt, harmoniskt och medkänsla till dig själv.

Det finns en hel del människor som är fokuserade på att detta året, 2012, är ett speciellt år. Enligt vem? Tolkare av Maya kalendrar och andra västerlänningar såsom du och jag som är berörda och kanske oroade av det som sker och det som vi skapar. Med ”Vi” avser jag mänskligheten där du och jag är ansvariga lika fullt ut som de som arbetar i företag som kan bestämma om vad som skall lägga pengar på, fossila bränslen för att ge energi, skall det satsas på kortsiktigt lönsamma projekt eller vad som är värdefullt för liv, för kommande människors fortsatta möjlighet till liv. Det du och jag gör, det tillstånd spelar roll. Alla profetior i världen är ovidkommande om vi håller kvar tillstånd av begränsning, av rädsla, av separation gentemot allt. Oss själva, omgivningen, och framför allt människor som vi möter. Inkatraditionen har profetior och min kära vän Anna Sutherington skriver en bok om dessa. Vi är i Taripaypacha, vilket betyder “tiden då vi möter oss själva”. Detta innebär att det som vi har inombords i vårt emotionella, själsliga matris, kollage eller personliga väv(orden för samma sak är många) kommer fram och blir tydligt för oss. Det tar sig form i själv värderingar, nivå av självkärlek, alla tillfällen som vi har klankat ned på oss själva, blivit nedvärderade och hånade, fått ironiska kommentarer etc. dessa kommer upp, kommer i dager och blir synliga. Wynja-runan ger oss idag hopp om att vi har möjligheten att vända på det mörka och tunga och låta Solstrålar värma även om det varit kallt innan!

Datum som kan vara av värde: Venuspassagen 6 juni, Sommarsolståndet 21 juni och Vintersolståndet

Hur väljer man lärare?

Det som du uppfattar som dig själv, din kropp, dina tankar, känslor, din medvetenhet. Det som du kallar för “JAG” är i relation till det som är kring dig ständigt, till Jorden du går på, luften du andas, Solen som värmer din hud, Vatten som släcker törst. Elden och elen som värmer din bostad. 

Huden är i förbindelse med luften som vidrör, träden, jorden, någon annan människas hud. 

Orden som sägs kommer från medvetenhet i nuets oändlighet och skapar möjligheter. I medvetenhetens oändliga rymd finns tankeströmmen som vi upplever och som ofta är det som vi starkt identifierar oss själva med som människor. Denna ström är skapande i sig i sin egen rätt och den går att rikta. 

Medvetenheten är det som upplever att tankeströmmen finns överhuvudtaget. Det som vi skapar i livet startar i medvetenhetens oändliga rymd och tar sig form i tankarnas kontinuerliga ström och leder till de handlingar som utförs. 

Vi lever i en otrolig tid, på Internet finns oändlig mängd hemsidor som beskriver kärnan i att existera och metoder till att uppleva mer av något, mer av det som eftertraktas. Det är många människor i västvärlden som har haft insikter som lett till att de upplever en frihet inom sig själva där den begränsning, inskränkning av frihet, är borta. 

Kärnbudskapet är att vara fri och älska sig själv och allt kring sig för att skapa det som man vill skapa med sitt liv. Vad saker och ting kallas varierar och synsätten kan variera så klart.

Under en trumresa fick jag frågan om lärare. Hur vet man vilken lärare/vägledare som man skall välja?

– välj en som inte vill ha dig som lärling utan som har som mål att du skall vara kollega och lekkamrat.

– välj en som du tycker att du förstår, vars ord och kommunikation “hittar hem” i dig.

– välj en som ger praktiska och konkreta verktyg att hantera livet i var stund utan att det är volymer, eller tar 25 år studier innan du “bryter igenom” dvs blir självgående och fri från din lärare och är din lärares kollega istället för elev. 

Den frihet som du vill uppleva finns just nu i medvetenhetens smekning i varje tanke. 

Who is the winner in a war?

Just a thought: The companies that sell supplies and weapons to US military have active groups that are responsible for car bombs in Iraq. Just to keep soldiers in Iraq and thereby the economy going and stockmarket in flow and increasing!

En fundering: Företagen som säljer material och vapen till USAs militär har aktiva grupper som är ansvariga för bilbomber i Irak. Bara för att hålla kvar soldater i Iraq och därmed hålla igång ekonomin och aktiebörsen flytande och ökande!