Vi lever i en tid av förändringar, det har pågått starkare än någonsin bara de senaste tio åren.

Vi lever som vi lever.

Du och jag, av och med Naturen

Varje andetag, varje tanke och handling

räknas och gör skillnad.

Det som vi köper

Det som vi äter

Det som vi

kissar och bajsar!

Det som vi säger och

skriver på skärmar.

Kommer slutet för oss som art?

Har vi rätten att ta med oss så många andra arter, väsen och livsformer i vår upptäcksfärd av den fysiska verklighetens strukturslekar.

GenModifierade grödor, som beter sig annorlunda, som inte får avkomma, vad sker med framtida mänskligt liv, med alla andra?

Från mikro organismer till fåglar, reptiler och däggdjur.

 

Global Celebration Gathering START of the UNITY WAVE

Join in for a Global Celebration to Celebrate in joy and excitement the dawning of the Wave of Unity that will change the face of time, consciousness and evolution in only 260 days!

Invite all your connections to become aware of the divine wave of time that will start changing the way we perceive reality forever.

http://parapachamama.org/

“The energy shift occurs on Mar 8, 2011. This new quantum energy field will support, strongly encourage, and help create the conditions for our final potential delivery as co-creative Unity Consciousness Beings who embrace an alchemical union of the polarities of dark and light. This means you! The Consciousness of All That Is has been and continues to send us clear and urgent messages within the manifestation of Mother Earth changes and changes within ourselves to strongly invite us to recognize and return to a knowing of our interconnectedness to All That Is?”

—————-

WHAT TO DO: A SUGGESTED POWERFUL MEDITATION of 9 BREATHS
(we suggest you practice this meditation in your mind prior to commencing)

Upon awakening remind yourself about the intention you have set for this day. Take some time to bring yourself in loving connection with Mother Earth before you start your day.

When you are ready on this day: Think of a place in Nature that you love. Feel this love and expand this love so that you can experience this growing love for all of Nature. Become aware of this love as you focus your center of attention to in your heart.

* Start breathing deeply through your nose and focussed from you lower abdominals being in this state of love, allowing light energy from the earth and the sky to come into your body, mixing it with YOUR LOVE.

* When you are ready start on breath 1 of 9 deep breaths and visualize the LOVE you’ve been building forming into LIGHT, with each breath the light increases (2), grows bigger and bigger (3), another breath brighter and brighter(4) until it forms a ball.(5)

* At breath 6 see this light forming into a massive Ball of Light in which you now sit infusing it more and more

* with breath 7 & 8 you fill this ball to maximum capacity making it tight and ready to be exploded across the earth and into the cosmos in one massive pulse of energy.

* on breath 9 tighten your lips and start pressing air out through your lips, while you visualize the ball of light being ready to explode causing a wave of expanding light to stretch out for miles and miles from the center of your heart.
now open your lips as you blow out all air you hold in 1 blow. this blow of breath releases all your love, all your light in a massive pulse of light energy across the earth, infusing all life, all beings with Love, Light and transformation.

* Feel the love. Feel the joy and know that together with you 1000’s of people are deploying massive balls of light and unity consciousness.

INVITE EVERYONE, SHARE, TWEET AND FORWARD THIS EVENT

This is best done through inviting people to this Fb event and FW them the Global Community Network of www.parapachamama.org

If this Meditation feels great and you’d like to stay connected become a member of the Para Pachamama Fb Group: http://www.facebook.com/group.php?gid=152974141380142

Fullmåne och Vårdag jämning ceremoni

Vi firar Fullmåne, Livet och Helheten tillsammans i ceremoni, sång och mat.

Anne-Li och Per håller i ceremonin med mjuk hand för vi skapar kvällen tillsammans med varandra och med de Makter som är närvarandeVi lagar mat och samtalar tillsammans.

Öppnar det helgade rummet
¤ Vi håller någon meditation eller trumande för att resa
¤ Sjunger Ursång och trummar
¤ Äter tillsammans i ceremonin

Varierande innehåll beroende på Kosmiska rörelser och spontanitet
Fullmåne ceremonin är till för andligt och shamanskt utövande och undervisning sker vid andra tillfällen.
Ta med trumma, skallra eller annan ”ursprungligt” akustiskt instrument om du har. Har du något annat föremål som är värdefullt för dig och som du använder i ditt andliga utövande så tag gärna med det.

Din investering är din tid och energi. Fri donation för att stödja de utgifter och verksamhet som vi bedriver. Rekommenderad donation 100 -200 SEK.
Alla är välkomna oberoende förmåga att bidra.

Ta med en grönsak för gemensam vegetarisk gryta. Vi står för ris eller dygligt till.

Plats:
Berghem
– Center för Växande, Medvetenhet och Helhet

Stop buying Japanese products

Stop buying Japanese products until the Javanese have stopped killing wales of all sizes!!

Watch this movie:

The Cove

This is a link to Swedish television program Dox.



Sunday in Sweden

Dear friends,

This Sunday, 10/10/10, we’ll smash a world record: citizens of 187 nations have organized more than 6300 "climate work parties," from Sweden to Palau. The message: the world’s people are taking action on climate — and it’s time for governments to join us.

Let’s show that the global climate movement is energized, everywhere, and enormous — click to find an event:

Take Action!

This Sunday, at more than 6300 events in 187 countries, citizens around the world will shatter a dangerous myth: that the global climate movement has somehow disappeared.

We’ll show world leaders and the media that we’re bigger, more diverse, and more creative than ever — and that we simply won’t give up until our planet, and those who live on it, are safe.

On Sunday, October 10 — that’s 10/10/10, a date to remember — we will gather in climate "work parties" around the globe to demonstrate our determination and trumpet a call to our governments: "We’re getting to work… what about you?"

The more of us take part, the more unmistakable our message of determination to defeat climate change. And these parties won’t just be vitally important; they’ll be fun, too. Click below to find an event near you and RSVP (or register an event of your own) — it’s time to roll up our sleeves and take action:

http://www.avaaz.org/en/global_work_party/?vl

The timing is critical: in the weeks and months to come, governments will make important decisions about whether to keep striving for a global climate treaty. All year, they’ve been reeling from last December’s Copenhagen summit, where leaders failed to reach a legally binding agreement — or even commit to developing one. Today, if politicians think that the public outcry for climate action has ended, they will succumb to the whispers of the fossil fuel lobby — and simply give up on reaching a real deal.

But even as governments dither, the climate crisis itself is accelerating. 2010 is the hottest year on record. Climate-linked natural disasters, like the floods in Pakistan, have claimed thousands of lives. And scientists say the the picture is only getting worse. Our movement must race ahead more quickly than the crisis itself — and pull the politicians along with us.

By demonstrating our willingness to take action, the Global Work Party issues a challenge to our leaders. Local events include tree plantings in rural Tanzania, solar installation in China, and an international bike-ride from Jordan to Israel — along with much simpler events organized by small groups of friends. Wherever we are and however we get involved, we’re making a point: if we’re driving solutions to climate change within our own communities, our political leaders have no excuse not to get to work nationally and globally.

The more of us join, the more powerful our message. 10/10/10 is just days away, and it’s easy to get involved

Hejsta marknad o loppis dag

Ett par tre timmar i det gröna, med massa med möten av vänner och bekanta. Det var första gången för mig och min kära Anne-Li var på kurs så jag pkte med min vän Fredrik och hans två härliga barn, Efraim och Innana.

Efter fikat så filmade Efraim med min miljövänliga nya mobil.

Jag hittade en ny huvudbonad, det är en människa som jag med huvudskulten kal, alltid på spaning efter.

Fader himmel kom med sin våta smekning och då hoppade jag in under ett runt runt tälttak och hämtade hem i röst och fljöt och kroppslig gestaltningSagan som inte finns…. ännu! 

Det var kul, jag blev hes och alla skrattade och grät en skvätt om vartannat (nästan)

Förbannelsen är nära, nästan

Monsanto skapar förändring som är som att människan sätter sig över Moder Natur/Gud/Medvetenheten/Kärleken/Källan till liv och nya livsformer som är annorlunda än de som finns.

Vem vet konsekvenserna av de genmodifierade grödor och djur som människor som du och jag tar beslut om inom Monsantos korridorer?

Läs följande artiklar på realtid.se

Genmodifierad lax mot frysdisken

och

USA upphäver förbud mot gengröda

Kära du som läser, vila i medvetenheten, i kärlek och inom dig låt styrkan i alltings varande skickas till de människor som tar beslut att förändra växter och djur till egen och till aktieägares vinning att de kan förstå att de hotar liv för kommande människor generationer och alla andra varelser väsen och liv på vårt klot!

3 July, 2010 08:06

I’ve just signed a petition urging EU to pass bold new laws to curb illegal timber trading.

Illegal-logging destroys forests and communities all over the world. As a major timber importer, new EU regulations could help undercut this black market and protect forests worldwide, unless powerful companies succeed in watering down the agreement. Let’s push back with a roar of strong support for forests — click below to take action:

http://www.avaaz.org/en/eu_stop_illegal_timber/98.php?CLICKTF

Read more about this important issue below.

Fred startar hos dig i korta stunder som blir automatiska vid upprepning

Den enda förändringen som verkligen kan göras är inombords i oss själva. Det är den enda svären av livet som vi har någon som helst upplevelse av att vi kan kontrolera.

Att skapa fred på jorden är ofta återkommande på önskelistor från människor och lika ofta upplevs detta mål som ouppnåeligt. VARFÖR?

Den frågan leder oss ingen vart, så vi hoppa över den till HUR!

Jo, genom små stunder av fred i medvetenheten inom oss som upprepas. Så enkelt, så klart och så kraftfullt.