MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

Människo-runan och Önd/Andens runa i kombination.

Rekommenderar att vandra under dagen med observationen av att allt du möter och upplever har ande och inneboende liv som du kan möta på både djupare plan än det fysiska.

Båda runorna ger innebörden att både uppleva det materiella och andliga planen samtidigt.

  • Vad har de platser som du kommer röra dig på för budskap till dig?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form och syften?

2016-01-18 as-madr2016-01-18 as-madr

Runor – var och hur?

Hängd i Yggdrasil av Urvölvan och Vanadisen för nio dagar och ni nätters initiering, Odin i extas red på världsträdet och som ekorren Rattatosk rörde sig ned och såg stora och starka stavar med kvistar som viskar i livsväven då liksom nu. De finns i naturen som principer och krafter som rör sig i själva fibrerna av liv och olika delar av livet.

På björnens ramar
och på Brages tunga,
på ulvens klor
och på örnens näbb,
på blodiga vingar
och på brons landfäste,
på förlossande love
och i lisans spår.

(Sigdrifamaal, vers 16)

 

Sigdrifa ger Sigurd råd och berättar många dolda ting och hon säger var runorna finns och var man kan rista dem. Principen i texten visar att de finns i många delar i naturen och det är för den utforskande runmagikern att finna och var och hur runorna finns.

elderfuthark

Thurs-runan bakvänd för idag, 20/9, 2013

Thurs-runan bakvänd för idag, 20/9, 2013

image

Tolkning: träng in i dig själv idag, ditt emotionella jag, ditt själsliga jag för att förstå dig bättre, för att uppleva din interaktion med dig själv och omvärlden som är som en spegelbild av hur du tolkar alla sinnesintryck. Våga se dina mönster djupare, våga ta i smärta, sorg, besvikelser som du soppat under mattan.
Detta kan du bruka för hösttiden när kraften i växtligheten går ner i marken och Allmodern Frigg råder mer än vanligt och Alva/Allhelgonamörkret är blott en bit bort.

Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan

Ken-runan, fackelruna som viskar att inombords hålla lågan brinnande för det du älskar, det som på engelska kallas bliss, som kan översättas med andlig glädje och upprymdhet.

Det är ett inre tillstånd av kraft, frihet och upplevelse av förmåga, att du kan, du vet vad du skall göra, hur du skall göra och när. Dessutom så vet du hur du skall gå tillväga då det inte flödar i tanke/känsla/handling längre!

Det sista är av stort värde.

Tänk dig en brinnande fackla i din bröstkorg, i ditt hjärtcenter, dina känslor/tankar är brinnande härligt heta och klarhet råder.

 

 

Ing-runan & Ken-runan 4 april, 2013

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan med maskulin skapandekraft. Den gudom som associserad med Ing-runan är Frey. Ing-runans innebörd kan vara lite kryptisk. Fackla eller Böld är de två mycket skilda ledord som förekommer i gamla runverser. I mitt bruk och relation med Ken är det fackla som jag brukar. Facklan är eld som hålles och brukas, det vill säga passion och det som du brinner för och även kunskap som liksom faklan belyser områden i livet där det tidigare var mörkt.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan ger oss målmedvetenhet i skapandet i att hålla fokus i samma görande och få det klart som förestatt oss att göra. Vi lever i ett så helt underbart spännande informationsflöde idag i Sverige och Västvärldkultur. Tar beslut om relevant eller irrelevant information hela tiden.  I detta flöde är det värdefull med målvedvetenhet. Ken-runan nedvänd ger uppmaningen att komma ihåg att ha kunskapen och målet i sikte då du gör det du gör idag. Ha i hågen, komma ihåg, är att hålla i tanken eller medvetandet. Ordet håg är fornnordiskt och han enklast översättas med tanke eller medvetandet.

Håll målet i sikte och gör de mindre steg som leder dig dit du fill för att nå ditt mål och påminn dig själv att du har passionen och kunskapen att uppnå målen, ett steg i taget.

Vill du lära dig mer om runor och sejd kom på föredrag 21 april >>

Enlish translation 

The Ing-rune with masculine creativity. the divinity that is associated with Ing-rune(usually this rune is called INGUZ by english speaking runeworkers) is Frey. Ken-rune(KENAZ) has two main variations when reading old rune poems; Torch or Boil. In my use and relations with Ken is it torch meaning that I use. The torch is fire that i held and used, meaning your passion and that which you “burn” for, metaphorically speaking as well as knowledge that as a torch shed light on areas in life that before was dark.

The Ing-rune give us the reminder to have purposefulness in the creativity that you currently are engaged in and to have tenacity to see it through. We live in an amazing stream of constant flow of information, in Sweden and Western culture. Taking desicions about relevant and irelevant information incessantly. In this flow it is valuable to have goal in your consciousness(literal translation of the Swedish word: målmedvetenhet, conscious of the goal!) in what ever you engage in today.

To have in your håg, the word håg is old norse meaning thought or consciousness. 

So remember that you have keep your goal in sight and do the smaller steps that take you to your goal and remind yourself that you have passion and knowledge to attain your goals, one step at a time.

Tyr-runan för 3 april, 2013

Tyr-runan för 3 april, 2013

Tyr-runan - the Tyr rune

 

Tyr-runan, helig och spirituell krigar princip.  Skillnad mellan soldat och krigare för den senare är fri och kan välja att gå in i en bestämd ordning och följa andras vilja och lyda order. Hon/han gör så då det går samman med egna värderingar och mål – går dessa isär -bryter sig krigaren loss från ordningen och kan få betala för det i avbrott i avtal.

Tyr är ofta sedd som arketypen för principerna som Tyr-runan ger oss.

Tyr - guden som ger sin hand för det större syftet.  Gudastötta av Aldo Asp.

Tyr – guden som ger sin hand för det större syftet.
Gudastötta av Aldo Asp.

Tyr står med handen i Ulven Fenrirs gap. För att binda den snabbt växande Fenrir och förhindra ulven att äta upp Solen så går Tyr med på att riskera sin hand. Han förlorar den men Fenrir är bunden.

Reflektionsfrågor om själsligt och metafysik innebörd: 

Vad är det som du binder dig vid för att vinna något åt dig själv?

Vad binder dig till en grupp?

Människa lever livet i relation till sig själv och det kring henne ständigt. Flöde och rörelse är konstant mellan olika delar av väven.

I dina relationer, vad ger du bort i medvetet? Till vilken grupp?

Vad ger du bort som du inte har tänkt på tidigare?

English translation

Tyr, the Norse God, is often percived as the achetype for the principles that the Tyr-rune gives us.

Tyr-rune, the principle of the sacred spritiual warrior. Difference between a soldier and warrior as the latter is free and can choose to enter in a order of command and follow others will and obey orders. She/he do so when they coincide with the own values and goals – it the differ – the warrior will break free of the structure and may have to pay for breaking agreement.

Tyr stand with his hand in the jaws of Fenrir the wolf. In order to tie the quick growing Fenrir and prevent the wolf of eating the Sun, Tyr agrees to risk his hand. He looses it but Fenrir is bound.

Soul and metaphysical Questions for reflection:

What is it that You tie yourself to in order to gain for yourself?

What ties you to a group?

Humanbeings live life in constant relation to her self and that around her. Flowing and movement everlasting between different parts of the Webb of life, Urdaväven. (in english usually called Wyrd from Anglosaxon.)

In your relations, what do you consciously give away?

To what group in your life?

What do You give away that You have not thought of before?

Onsdagar: Grupphealing med trumma o flöjt

Varje onsdag kl. 18.00 – ca 19.00 med start
23/1, 2013 till 27/2, 2013

wpid-S_P_ipc.jpg

 Öppen grupphealing

SkallePer öppnar heligt utrymme och healingvotex på Berghem Center. Inga förkunskaper behövs bara villigheten att vara dig själv i det som är i stunden. Det är ceremoni som sker i ögonblicket och återkommande är trumman och flöjter. Annars så kopplar han upp sig på det som är och skapar det utrymmet för dig. Vi möts i trygghet och helighet med konfidentialiatet.

Innehållet kommer att variera en del från gång till gång. Varvas med Hathor själv-mästerskaps utforskandeoch Inka energi lekar och mental träning för självkärlek och acceptans.

Har du speciella önskemål så tag med dem och säg till eller kontakta SkallePer innan kl 17.30. Maila eller sms/ring 0733908681. 

Pris: 150 kr donation, det är fritt att deltaga oberoende förmåga att bidra.

Plats BerghemCenter, Mossvägen 3, Järna.


Visa större karta

Distans healing – var med där du är!

Iia Eklunds Naturhealing och SkallePer  erbjuder dej som har tid och lust att vara med på en trumhealing på distans – du kan vara med där du är och Lyssna till en tidigare ceremoni med trumma, flöjt, runsång mm.

På hemsidan finns det enkla instruktioner som du kan följa om du känner att du behöver.

Anmäl dej senast 17.30, så jag vet om du är med där du är i ceremonin.

Det är alltid även spännande att du sedan skriver lite här om vad som du upplevde och hur det kändes.

Distanshealingen är ett samatbete med Iias Naturhealing 

Sejden spred sitt dunkande på Kullen mitt i stor Stockholm

Sejden spred sitt dunkande på Kullen mitt i stor Stockholm

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bilder från Facebook vänner som var med på sejdceremoni för Idle No More – Stockholm, Sverige

Tack på förhand för att bruka bilderna era!!

Lars Epstein var med och fotade och skrev på sin blogg. Det var en av de bästa erfarenheter jag har haft med någon representant från media. Nu är han pensionerad bloggare o det kanske gör sin sak, med andra ord han var lugn och var med hela ceremonin!!

Andra gånger så har journalister varit så stressade att de bara varit intresserade av att få sina uppgifter och sedan dra vidare. Men Lars stannade o var med i ceremonin!