Döden förlivar – Death as life activator

 

Döden är en av de absoluta punkter osm förenar alla människor, det och födelsen. Allt däremellan är smaksaker, fysionomier och dekorationer.

Att medvetet hålla dödsögon blicket i sinnet är att leva fullt ut.


Death is one of the absolute points that unites all humanbeings, and the popint of birth. Everything between them is prefferences, physionomy and decoration.

To conscously hold the moment of death in your counsciousness is to live fully.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?