i tAcksAmhet

tacksam till livet och GuDomliG HELhet

Cincopa WordPress plugin

tacksam för att leva en till dag

för kropp själ och Ande som finns tillsammans

skapar en helhet i relation med SIG själv och allt kring.

Samtidigt TACK för LIVligheten i samvaron!

 

Tack JORD som när och skänker av sina barn för att jag och du,

för människa skall kunna leva.

TacK LUFT för livigande gasen som rörs ständigt i kropp med heligt utbyte av stående syskon och alla gröngivande väsen och plantor.

Tack VATTEN som finns i allt som flödar rent i celler, munnar och genom luft. KäNslors flöde

Tack ELD för värme, förtärande omvälvande hetta,

bränner och förädlar. Elden i metall som ger skärmliv och kommunikation.  

 

Tack MOR och FAR!

Tack MOR o FAR för livets gåva under så många år. Tack till de innan er som gav livets gåva till er och alla andra innan. Må er livsvisdom föras fram till oss idag!

Tagged . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?