One Response to ibland

  1. Anne Lundequist says:

    som i aikido utan motståndare 😉

Vad tänker du om detta?