ibland

 

ibland har du så mycket inom dig att du blir utom dig!

Tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to ibland

  1. Anne Lundequist says:

    som i aikido utan motståndare 😉

Vad tänker du om detta?