Ing-runan dragen för 2/3, 2012

Ing-runan för fredagen 2 mars, 2012

Ing-runan för Fredag! Oftast anses fredag vara gudinnan Freyas dag. Frey kan vara lämplig så klart också, tycker jag!

Ing är skapande och jag har dragit denna runa tidigare:

Ing-runan dragen för lördag 11/2, 2012

Kan knapt påstå att jag skrev vidare mycket eller insiktsfullt då. Ing-runan bär kraften av maskulint skapande. Den enklaste uppdelningen av gudomlighet är i Moder Jord och Fader Himmel. Enkel för det är samma struktur som vi människor finns i och hur vi blir till. Abrahamitiska religioners påstådda en gud är en illusion i och med att det därmed även finns något som inte är gud och det kallas ofta för falsk eller fel gudom. Logiskt så finns det även för monoteister inte bara en gud därmed, de väljer bara att inte erkänna det andra som gudomligt.

Dualismen är mer ett ord som passar tycker jag. Det mystika är för mig mer lämpligt. Inom denna ramen är det många vägar till det som är högt, värdefullt eller eftansträvansvärt. Gudomlighet finns i allt och det är enhetligt istället för separation. Det enhetliga finns i att alla delar hägner samman och är av värde, utan delarna blir det heller ingen helhet. Utharkens ring med 24 tecken och de energier som tecknen bär är ett lysande exempel på detta. Ta bort en så blir helheten annorlunda och varje runa är sig själv och samma, jag som människa är olika vid varje möte med just som idag, Ing.

Nu skall jag bli ännu flummigare. Tiwas, himmelsguden rör sig uppifrån och vertikalt ned mot Jord, men Ing och Frey rör sig i sin skapande förmåga horisontelt. Vad menar jag?

Jo, att Freykraften i oss alla rör sig i handlingar av målmedvetenhet och håller fokus på det som beslutats att uppnås. Relationerna till andra människor, ting eller platser är bara relevanta i förhållande till att nå målet. Detta förhållningsätt är inte nödvändigtvis sexuellt eller erotisk, kan vara det, men mer att skapa i livet. Projekt, utföranden på jobbet, skapa situationer som är enligt upplagda mål… mm.

 

Frey i en kanske provocerande bild från en Facebook grupp

Det kan vara intressant att låta sig var i ett sådant extremt fokuserat tillstånd, så att det nästan är med tunnelseende. Jag vet inte hur du fungerar, jag är ganska duktig på att hålla flera projekt igång samtidigt så att vara mer fokuserad på en sak är av värde för mig ibland. Då kan jag låna Ing-runans lynne!

Tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ing-runan dragen för 2/3, 2012

  1. Pingback: Ing-runan drqgen för 11/3, 2012 | Berghem Center

Vad tänker du om detta?