Ayni – harmoniskt flöde

Ayni, grundläggande lag som existensen grundar sig på av flöde av energi, gaser, ämnen, elektroner, rörelser etc.  Den är så naturlig att du nog inte ens tänker på den. Baserat på denna lag och förhållningssätt byggdes Inkariket. Att vandra i Ayni är både en andlig väg men även praktiskt förhållningssätt till hur vi lever i relation till dig själv, andra människor och allt annat runt om oss. Ayni handlar även om relationen till Andevärlden inom allt runt omkring oss människor.

Ayni är heligt utbyte mellan två parter, Givande och Mottagande

Medvetet flöde av tankar, känslor och handlingar är av vikt inom Inka traditionen. Ayni innebär flöde och medvetenhet i givande och tagande. Inom Inka traditionen finns det grundläggande övningar eller ceremonier som öppnar vår möjlighet att leva i Ayni.

Ayni betyder heligt utbyte; givande och mottagande, ett heligt utbyte mellan minst två parter. Heligt utbyte för det ligger i livets natur

Ett exempel på ayni är utbytet i människas och växters andning och fotosyntes. Du andas in luft som innehåller bland annat syre och andas ut koldioxid. De gröna växterna som lever via fotosyntes ger ut syre och använder koldioxid.  Vi däggdjur behöver syre. Vi är beroende av varandra. Denna harmoni är ett exempel på ayni.

Det heliga utbytet pågår ständigt mellan olika delar i den helhet som livet är.  Livet är ett system med mindre delar i relation med varandra och som därmed påverkar varandra.

Don Fransisco och SkallePer

Shamanträff – Peruansk shaman och Sejdkarl(Nordisk shaman) möter varandra på Island sommarsolståndet 2011.

Det sätt som människor i den så kallade västvärden, eller industrialiserade världen lever är att vi har tappat medvetenheten av Ayni. Tappat kontakten med vår omgivning, med växande natur och tar inte vårt ansvar för att kontinuerligt leva på sätt som ger möjlighet för att liv skall fortsätta finnas. Liv på alla plan, former och storlekar.

Ayni finns i livet även om man inte vet om det.

Comments are closed.