Jara-runan för måndag 27/2, 2012

image

Jara-runan ger idag mig budskapet att ta dagen som den kommer. Dag är liksom en entitet, en personlighet som har karaktärsdrag redan innan vi möter den. Idag måndag 27/2, 2012 fanns innan du och jag vaknade och det vakna medvetandet reflekterar, funderar, känner och agerar. Handlingar, projekt, det som utförs med kroppen är som Dags barn.

Hur vi föder fram och ger Dags barn näring i tankar och gärningar väljer vi i var stund. Det är i detta som Jara ger oss en gåva av att låta dagens barn få det som de behöver i naturlig och flödande tillväxt.
Vi kan forsera utan eftertraktade resultat för det är inte moget ännu.
Vi kan vara för passiva och vänta med att agera och då blir det inget utfört och Dags barn kommer svälta, så att säga.

Jara-runan har med växtlighet unde året och med samspel. Runans form är två stycket som rör sig om varandra, Jara är vår nordiska variant av yin o yang symbol.

Det sägs,tros och hoppas en hel del om och inför detta året, 2012. Enligt min varseblivning så är vi på väg från just jara/yinoyang dynamiken.

Vad menar jag med det?
Jo, att vi lämnar förhållningsättet av att det är bara två faktorer som spelar med eller mot varandra. Det monoteistiska synsätet innebär att det är en väg, sätt eller religion som är den rätta. Att det finns en innebär perautomatik att det finn något annat som väljs bort, anses vara fel eller mindre rätt. Då är det inte 1 utan två dvs. Dualistisk och ej mono! Därav jara-runans två vinklar som rör sig om varandra just som i yin och yang symbolen.

Jag upplever att vi rör oss till något som vi kanske inte riktigt kan beskriva i intellektuella temer och ord på en skärm eller papper. I alla fall inte ännu. Det enhetliga fältet av medvetande, många delar, olika funktioner och ingen är viktigare än den andra för alla hänger samman och skapar helheten. Jag kan läggq ordet mystik på denna beskrivning för det går både bortom och innanför betydelserna i orden.

Allt detta och mycket mer väcks i mitt fält av medvetande vid mötet med Jara-runan.

Hur skall du fira helheten och livet under detta år?

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Jara-runan för måndag 27/2, 2012

  1. Pingback: Jara-runan för 7/3, 2012 | Berghem Center

Vad tänker du om detta?