Madr-runan dragen för 7/2, 2012

image

Madr står för människan och för att hitta sin plats i livets väv och utvecklas som person. Även för mötet, det jag gärna kallar det mystika mötet.
Vad är det som är utmärkande för människa, jämfört med andra däggdjur, fysiskt, språk och kommunikation?  Mötet med sig själv på ett djupare plan, mötet med det större och gudomliga, i och utanför oss. Vandringen med och genom runornas krets är en visdomsvandring som ger möjlighet att vara sig själv och sedan något mycket mer.
[box] låt stunder av djupandning och stillhet med möte finnas i dig idag, kanske med Fullmånen, kanske med något du ej har ord på [/box]

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?