Mr Pink och Herr Blå

Jaha, vad har skett med Mr Pink? Jag skrev i ett inlägg om Joakim Söderberg att han skulle upp i tingsrätten för att “vara för populär” så att ordningen stördes och det blev trångt på Drottning gatan.

Yokke skriver i Face Book gruppen Gycklargillet Uthopia

Tingsrätten har sagt sitt Det blev desvärre en fällande dom men med en rätt så mild påföljd åtminstone. 1000 spänn i böter +500 kronor i avgift till brottsofferfonden eftersom brottet hadde kunnat ge fängelse….
Jag kommer försöka få upp målet i hovrätten men det krävs prövningstillstånd för det och det är inte alls säkert att det beviljas.

Domskälen sammanfattades träffande av min vän Kristoffer så här :

Joakim är konstnär, så därför får han göra lite som han vill(uppträda utan tillstånd) förutsatt att han inte är så populär att det stör allmän ordning (som tex. elvis presley). Joakim är så populär att han stör allmän ordning, dock var störandet av den allmänna ordningen inte så stor att det fanns några offer, varför bara pengar behövde betalas till staten och inte till de obefintliga offren.

Jag sammanfattar det lite mer bittert på det här viset:

Å ena sidan säger lagen att yokke inte behöver något polistillstånd för att spela sin show, men eftersom polisen tycker att han ska söka tillstånd så ska han göra det. tyvärr så går det inte att ansöka om tillståndet, men det är inte statens problem… Å andra sidan så tycker polisen att showen var olaglig om den spelas utan tillstånd (det var svårt för några att ta sig förbi och värdefull shoppingtid förslösades säkert). Att polisen inte lyckats haspla ur sig vart de anser att lagen inte längre gäller spelar i sammanhanget ingen roll. Yokke borde ha förstått att drotninggatan var en sådan plats. Och eftersom polisen tycker att lagen bröts så bröt yokke mot lagen när han spelade sin show fast han till punkt och pricka följt lagtextens anvisningar.
Haha gotca!

Dommen finns numera som offentlig handling att begära ut från stockholms tingsrätt. Domen är på 4 sidor och går alltså att utan kostnad (för dig) få hemskickad eller mailad.

“Stockholms tingsrätt tar ut en avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191). Upp till nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr. Betalning sker mot faktura och om handlingarna skickas per post betalar mottagaren även portot. Fakturan skickas separat från Domstolsverket.”

Det är kanske lite småaktigt, men småaktigt är ju ett ord som jag tycker beskriver hela det här ärendet ganska så väl… Men jag föreslår att alla som inte tycker att rätten dömt korrekt i målet använder sin grundlagsskyddade rätt att begära ut offentliga handlingar och beställer ut varsitt ex från tingsrätten.

Det här behöver man veta för att kunna få ut rätt dom:
Tilltalad Joakim Söderberg
Förhandlingsdatum 25/9 kl 09.00
Brotsrubricering:saknas
Dom medelad 30/9
och kanske även det här kan vara fiffigt att ange om ni mailar till dem:

Mål nr B 8876-09

Domen begär man att få hos Stockholms tingsrätt

Man kan antingen ringa eller maila till dem vill man ha den skickad på papper föreslår jag att man tar till telefonen för säkerhets skull.

Växel: 08-561 650 00
stockholms.tingsratt.arkivet@dom.se

Slutligen vill jag tacka alla som ställt upp för mig och stöttat mig under den här farsens gång ni har varit ett fantastiskt viktigt stödför mig och mina kollegor. tack för att ni finns.

ps nu på måndag så kommer jag att spendera eftermiddagen på brottsplatsen och hungerstrejka och idka simpelt gatutiggeri för att visa vilka konsekvenser den här dommen får för gatulivet i Stockholm, Jag hoppas på att kunna tigga ihop tillräckligt för att betala av böterna.

//Yokk

Hungerstrejken skedde cen 5 oktober 2009.

Tagged . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?