Runor – kraftviskningar i livsväven

Urgermanska Runor

Runornas ursprung är idag förklätt i dimma och flera svar finns beroende på vem som talar. Själva ordet betyder “hemlighet,” “viskning” eller “gåta”. Havamaal i den Poetiska Eddan säger att Oden “tar upp”runorna under sitt självoffer i Yggdrasil under nio nätter och dagar, djupt stungen med spjut och utan mat eller dryck. Detta är den mytiska bilden av runors tillkomst och det har sin grund även i det praktiska bruket av runorna.

– viskningar och kunskap i naturens väv

Det finns åtskilliga olika varianter av Runor. På den tiden när det var de skriftsystem som användes så fanns ingen centralstyrd organisation som dikterade och formgav regler för esoterisk innebörd eller stavning. Det finns både lokala variationer såsom Hälsingerunorna och inom olika länder som till exempel de Anglosaxiska runorna. Genom olika tider har det även utvecklats olika runrader så att det finns olika tecken eller stavar i olika runrader. Den som jag utgår från är den äldsta den med 24 stavar, Futharken som den oftast heter för den yngre runraden från vikingatid har 16 stavar och skiljer sig en hel del från den med 24 runor.

Dessa 24 runor utgör en beskrivning av multiverset och alla olika krafter samt företeelser som förekommer i kosmos enligt Forn Sed. Krafter och energier i oss människor och utanför vår kroppszon.

Bruket i dag

Vet du hur du skall?

Rista
Sända
Färga
Avsluta

Per med runradband runt halsen

Per med runradband runt halsen

 

Det är några av rekomendationerna som man bör lära sig göra med runorna.

Det är av vikt att komma ihåg att då vi möter runorna idag så ser vi på dem som en helhet. De är beständiga och vi är föränderliga. Så varje gång som ett möte sker med en runa så uppstår det nya fasetter och insikter.

Ska du närma dig Runorna så kan jag rekomendera dig att uppfatta dem som väsen i sig själva. Vart tecken är som en varelse med olika karaktärsdrag jämfört med de andra runorna. De är mångfasetterade och har i historisk tid varierat över tid och geografisk plats.

När vi skall lära känna varje runa är det av värde att kunna skapa en inre gestalt eller bild av var individuell runa. Vet du inte hur så kan jag hjälpa dig med det!

Att vandra med runorna är en visdoms och kraftväg.

Hör av dig om du vill veta mer om hur du kan gå tillväga för att lära dig mer om runornas väsen och hur du kan skapa relation med dem. info@skalleper.com

Vill du få Runcoaching?
Första gången är gratis!

0703 90 86 81 eller  info@skalleper.com

Mer om bruket av runorna och samarbetet med dem kommer så småningom.

Comments are closed.