Naturmystik

Jorden lever,
Hon andas,
Hon blöder.
Människa åderlåter Moder Jord och bränner hennes blod.
Hur tar Vi hand om Henne?
Att vårda Moder Jord är att vårda dig själv.
Stenar lever
och har sin livsrytm
just som du,
bara en annan
tidsram

 

Vad är verkligheten?

Mystikt synsätt på livet

Mystik innebär att det alltid finns nya upptäckter, mer djup och förståelse för livets innehåll. Att alla ord är bara ytan på alla fasetter som livets vandring innebär.

Vi är uppväxta med åsikter om livet, de vi har skapat, de som vi har skapat på grund av erfarenheter och de som finns i vår kultur. Naturvetenskapliga rationalitets tvivel är av värde och så är även att kunna tänka annorlunda och bryta ny mark i förståelse och uppfattningar om livet och hur allt hänger samman. Kvantfysisk och mekanik beskriver kunskap och hur livet fungerar på samma sätt som ursprungsbefolkningar runt vår jord har gjort i årtusenden.

E = m²

Einsteins beskrivning av att allt är energi är urkunskap som människa har vetat sedan urtid. Det är vår tids sätt att utrycka det som shamanskt är att allt är energi och lever!

Allt lever, stenar, vinden, träden, vattnet, du, djur och insekter av alla slag är en del av helheten, men även mer osedda delar, andevärlden. Det är tingen och platsernas insida, deras energi och kraft finns inom Andevälden. Den och vår värld hör ihop.
Allt är sammanlänkad och detta märks av tydligt i den växande naturen, förändras delar av den så påverkas de andra delarna. Givetvis märker vi det i och med nutidens kraftiga miljöförstöring och alla ämnen som vi människor sprider omkring oss.

Spelar för Fallets väsen på Thingvellir, Island

De shamanska metoder som jag använder är inspirerade både av den nordiska traditionen samt den kulturellt avskalade shamanism som professor Michael Harner lärt sig och beskriver. Det gamla och det nya är både samma och annorlunda, skillnaden ligger i att vi lever annorlunda idag i det postmoderna informations samhälle och kultur idag. Den sammanlänkade stammen är borta och så även kontakten och kontraktet med jorden och allt annat kring oss människor. Mänskliga behoven är samma, har alltid varit det och om de kommer vara det i framtiden, ja det får vi upptäcka.

Naturen, det som finns utanför mänsklig kroppszon är ett system. Fornseden kallar det för Urdaväven. En väv där alla delar är i relation med varandra och delarna är inte i konflikt med varandra utan fungerar tillsammans och utför olika funktioner i helheten, i systemet i väven. 

Per inför trumresa.

Du erbjuds ceremonier, undervisning och mentorskap i din naturmystika livsvandring.

2 Responses to Naturmystik

  1. Kim Spegelsjö says:

    Fin sida!

    Frid 🙂

Vad tänker du om detta?