Skärmars tidevarv

På fik i Stockholm, på tåg, på tunnelbana och på gator, alla är uppkopplade och är i sin samvaro med skärmarnas innehåll.
Jag är inte bättre eller sämre på något sätt!

Avskärmad men påkopplade
Med uppkoppling.

Frånvarande med omgivning,
Den omedelbara närmiljön.
Hypnotisetade av ljus och blink från sms, chatt, film, mail och allt annat i digitala svären.

Är det farligt?
Vad leder detta till på längre sikt, om fem, Rio år?
Om fem generationer?
Om nio generationer?

Nio generationer tillbaka, till våra farföräldrar, så har de inte ord för skärmlekar du och jag ägnar oss åt.
Världen har krympt men uttrycksformer för mänskligt skapande har ökat. Min morfar Ivar som var snickare, företagare bland annat. Va en praktisk man, pedant och jag mins faktiskt inte så mycket av honom men jag vet att han älskar knäckebröd, kunde nästan ha det som pålägg på mjukt bröd! Skratt….
Han skaffade en yxa åt mig som nioåring, bara för att jag skulle ha något att hugga med också. Detta var på 70-talet, så jo teve fanns men datorer o pekismobiler, ja det vet du själv att det inte gjorde.
Att vi idag har dirketkontakt via Internet med människor runt hela Moder Jord kan leda till massa kul o spännande. Men toppar vi i stället kontakt med det som är i vår närmiljö?

Andlig uppkoppling och digital uppkoppling, hänger de ihop på något sätt?

Medvetande höjning, paradigmskifte och 20121221 och allt vad som det kan vara. Nätheim, mitt lilla ord för Internet, innebär så stor ökning i information och det enklaste; information som är lättillgängligt!
Vi är inte knutna till plats, till släkt på samma ätt som tidigare generationer. Det jag märker är att intressen och värderingar styr mer idag än tidigare.

Om Andligheten finns i allt, så rör sig gudomlig ande även i ettor och nollor.

Eller?
Vad är din erfarenhet?

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?