Aliz-runan dragen för 28/1, 2012

Aliz-runan dragen för 28/1, 2012

Algiz-runan

Algiz-runan  älgruna, skydds runa och vilda djuren och fylgjan som är skyddsväsen ofta i just djurform. Påminnelse om att vi människor är även vilda och hör hemma i vildväxande naturen lika mycket som i asfalt och betong djungel och vid skärmars hypnossken. Att tappa kontakten med endera av dessa båda fasetter i mänskligt liv leder till kraftförlust och sambandsförlust som innebär slöhet och kraftlös och vilsenhet.

Fortsätt läsa