Det är mycket i rörelse inför Vintervända

Det är mycket rörelser i Väven*,

inom och utom och mellan människor nu.

Det är att hålla de interna flödena igång i tanke-känslo-kropp-system och låta livet veckla ut sig som en

Näckrosblomma som flyter på vattenytan.

———

I skrivande stund är det juletid i det avlånga landet Sverige. Juletid innebär att snart är det Vintervända eller vintersolstånd som de flesta kanske kallar denna vändning oftast innebär att det är energipåslag i både materia och subtila energifält. Genom kulmen i solståndet skall vi och då byggs kraft upp bit för bit så att året är tomt för stillheten två veckor efter själva vändningen. I Sverige märks denna vändning och det finner jag som unikt för denna longitud som skiljer sig så klart gentemot andra longituder närmare ekvatorn.

Människa är i sig själv del av helheten och helheten i Väven speglas i människas struktur.

I dikten ovan så symboliserar vattenytan det undermedvetna med rörelser och processer i individ likväl kollektiv. Dessa rörelser är nära och likt Näckrosen som har en lång stjälk ned i vattnet och jorden i sjöns botten har vi spirituella rötter ned i det stora och näringsrika Jorden och det kollektivt undermedvetna. Tillgång till denna näring, dvs information, är lätt att tillgå med lite träning och effektiva metoder. Dessa sätt är enkla och komplicerade samtidigt beroende på vem det är som möter metoderna och de synsätt som tarvas för att kunna nyttja dem. De sker på internt plan i människas medvetande när kroppen är en del, och bara en del, av den helhet som människa är. Färden går inåt och metoderna kan kallas hugflykt. Att flyga med tanken/medvetandet och kroppen finns kvar
*Väven/Livsväven är en symbolbild för hur allt i livet är sammanlänkat och via Väven är var liten del i kommunikation med Helheten som är odelbar och genomströmmas av Anden. Detta är andevetenskap och spirituell kunskap i direkt erfarenhet i den subjektiva upplevelse av livets verklighet. Alla delar denna verklighet, dock ej samma upplevelse.

Meditation med Teal Scott – släpp motstånd i kroppen

httpv://www.youtube.com/watch?v=veW3XfY6cT0&feature=share&list=TL0docce1ZJ4g

 

Att släppa på motstånd i kroppen och kunna flöda med i rummets rörelser. Ja det låter klart otydligt. Det är ett skönt och behagfullt tillstånd i meditation och inre tillåtande stillhet.

Mer med Teal Scott och hennes youtubekanal 

Skärmars tidevarv

På fik i Stockholm, på tåg, på tunnelbana och på gator, alla är uppkopplade och är i sin samvaro med skärmarnas innehåll.
Jag är inte bättre eller sämre på något sätt!

Avskärmad men påkopplade
Med uppkoppling.

Frånvarande med omgivning,
Den omedelbara närmiljön.
Fortsätt läsa

Naud-runan för 23/10, 2012

Naud-runan för 23/10, 2012

image

Nödvändighet!
Fråga dig själv:

– Är jag på rätt plats just nu?
– Gör jag det jag skall göra just nu?
– Vad är mitt andliga uppdrag just nu?

21 Juni sommarsolstånd och Nya Tiden

Fick ett mail häromdagen från Monika Bloomberg

 

Hej

Med tanke på det skifte som snart kommer så skulle jag vilja informera lite av vad Paqos Don Modesto och Don Bernadino delade med sig av vid deras besök i maj.

Information som även de övriga Paqosen också har delat med sig av vid olika tillfällena vid besök i Stockholm.

Det är en stor förändring på gång, en ”Pachacuti”.

En cykel som har pågått i miljontals år börjar nu gå mot sitt slut (20 juni) och en ny börjar 21 juni 2012.

De nämner att den närmsta tiden som har varit har varit en tid med mycket projiceringar som har gjorts.

De sår vi bär inom oss skapar vi egon utifrån och som vi i sin tur projicierar utåt….

Projiceringar som vi alla har gjort i andra och andra i oss….

Det har varit och är en tid med turbulens.

En turbulens som också är en del av en transformation….

Paqosen har pratat om olika perioder och där den första perioden startade:

28-30 oktober 2011

Denna period kallade de för själens mörker och det var början till att vända blicken inåt.

Att bli mer medveten om de sår vi bär inom oss……

Den andra perioden var/är: 21 december 2011 – 20 juni 2012

Denna period har varit och är en period där vi bör se om och arbeta med de sår vi bär inom oss.

Enligt Paqosens erfarenhet så finns det mycket frustration, ilska och sorg i allas våra Nawis /chakror .

I de övre Nawisen/chakrorna mycket projiceringar i form av avundsjuka gentemot andra men också projiceringar som vi gör mot oss själva…

Den tredje perioden är den 21 juni 2012.

Det är då som det ”stora ljuset” kommer.

Det är en högre energi som kommer att komma med en helt annan frekvens än den som har funnits tidigare.

Enligt Paqosen så kommer Solen, Venus, Orion och Merkurius ligga i en linjär position enerigmässigt (en del säger fysiskt)….

Denna position kommer att skapa en ”Sacred heat”.

De nämner också att “The great Inka is coming”.

Med detta menar de att stjärnkonstellationen Plejaderna kommer att komma närmare jorden.

Plejaderna som de anser att allt liv kommer ifrån… och detta kommer också att påverka rent energiässigt.

Denna energi kommer bla att hjälpa till att öppna upp oss för insikter och gåvor….

Det bästa sättet att ta del av det ”stora ljuset” och som Paqosen säger är en av de största initieringarna man kan ta del av är att möta denna energi  genom de allra första solstrålarna.

Vilket innebär att natten mellan den 20 juni till den 21 juni gå ut och möta de första solstrålarna….

Har man sacred objekt och annat som man skulle vilja rena och ladda så kan man även ta med sig dessa och lägga ut.

Det spelar ingen roll om det skulle regna eller vara molnigt.

Solstrålarna och energin finns där ändå…..

Jag önskar er varmt lycka till med den nya tiden……

Varma hälsningar

Monika

Jag tycker att denna information är värdefull och viktig!

Stenar i Vinervårskrud

En stilla promenad
stenar sprängde håller oss
på fötter.

Is och kyla smeker ännu
kind och öra.

Stenar smekta samman i vintervåren i stillhet och medvetenhet.

Denna tid är en spännande tid av året för att Våren är på väg men inte helt ännu. Det är en dans mellan Vinter och Vår med dagsmeja och isgator som människor och våra maskiner halkar omkring.

Stenfolk som människan splittrat till småSten

sprids för halk förhindran.

Ljusalvers värme och lätthet färdas på Sunnas värmestålar och möter Rimtursar som kläder Moder Jord och kristal för iskristall förändras Frostjättarna till Vatten.

Svartalvers livfulla jordalukt är ännu att vänta. Svartalver kanske du undrar, vad är det för flum o konstigheter?

Svartalver och Ljusalver är två ord på de funktioner och delar som har med jord och mörker kontra ljus och luft . Denna dynamik är av stor vikt i vårt liv här på jorden.
Jordens förmåga till att ge frön en miljö att gro och växa är så klart inte nog i sig själv utan ljuset och solen och vattnet är det omöjligt för våra syskon växterna att leva och göra det som de gör. De mikro organismer som finns i jorden och mullen är de väsen som kallas Svartalver och den kraft som de innebär i samverkan.

Vintersolstån & Fullmåne ceremoni 21 dec, 2010

Fullmåne och vintersolstånd ceremoni
Vi firar vintersolståndet och fullmånen, livet och Helheten tillsammans i sång och mat. Vi kommer även delvis att vara ute för en rit vid en järnåldersgrav ovanför Gnesta.

Ta med en grönsak för gemensam vegetarisk gryta. Vi står för ris eller dygligt till. Ta med trumma, skallra eller annan ”ursprungligt” instrument om du har.
Vi håller någon meditation eller trummande för att resa. Anne-Li och Per håller i ceremonin med lös hand för vi skapar kvällen tillsammans med varandra och med de Makter som är närvarande.

21 dec.  Kl.19-21  Fullmåne cerremoni och vi firar även Vintersolståndet!

Altare vid Blot

 

Din investering:  fri donation för att stödja de utgifter och verksamhet som vi bedriver.

Tio minuters promenad från pendelstationen i Gnesta
Länk till karta

Anmäl dig för beräkning av matmängd och mer information om ceremonin.

Kontakt och anmälan:

Anne-Li info@hyama.se 070446 98 18
Per info@skalleper.com 0733-908681

Hjärtlig välkommen!

Inka + Time-Line = Sant

Livet är otroligt, tänk att få vara med om en så kraftfull händelse, att leda och guida en medmänniska genom stegen att omskapa sig själv och hur han eller hon uppfattar sig själv och sitt liv!

Så vad har hänt frågar du dig så klart, jo jag har kombinerat Timeline från NLP med Inka traditionens energi arbete med helt otroliga resultat. Nu kan jag klart bara berätta i stora drag vad som skedde på grund av tystnadsplikt och respekt för min klient.

Min mischa

Min mischa är ett litet knyte (inte så litet längre efter alla år av skapande av erfarenheter) som jag kan ändra på energier med, vid röra klienter och låta dem skicka det som tynger dem in i. Det kanske låter diffust, ja en del skulle säga flummigt, och det må så vara för flummigt är ofta ett sätt att ge uttryck för något som är bekant och utanför begreppsramarna och detta är utanför de flesta människors begreppsramar och erfarenheter. De ingår i mig och mitt liv dagligen och är helt underbara, kraftfulla och smeksamma verktyg att helas.

Om mischan går det så klart att berätta mycket mer, vad den innehåller och hur jag och andra inkapaqos använder oss av den. Just nu låter jag det räcka för att hoppa på nästa häst som är tids linje terapi.

Vi människor mår bra av att organisera och ha något system för livet och faktiskt så har vi alla detta på en myriad olika sätt. Att du läser dessa ord är bara det så klart ett system. Detta gäller även för hur vi uppfattar livet, det som är, har varit och det som kommer. Vi är alltid i NUet och de andra två, FRAMtiden och DÅtiden. I hypnos eller trance så observerar och förändrar händelser som finns i livet på tidslinjen och genom att ändra och låta det som skett finnas så förändrar och helar oss själva.  Oftast så observeras det som hänt och låter känslor som kommer fram bara vara, att låta dem finnas i oss är att ändra och hela det som varit. Givetvis så är det olika tekniker och handlingar i terapin som jag utelämnar här.  Så vad skedde i sessionen?

Klienten upplevde trauma under sin födelse och vi hämtade tillbaka kraft och kärlek, lät smärta finnas och sedan gjorde vi ett helt UNDERBART och VÄSENSFÖRÄNDRANDE resa genom personens liv då gamla band som inte tjänade sitt syfte längre kliptes av, tackades och kärleksfulla händelser och gemenskap kom fram åter och åter igen. Det gjordes nya upptäckter av hur livet faktiskt hade varit.

När jag nu blickar tillbaka så är jag så glad att kunna möjliggöra denna förändring och stora helande för medmänniskor.

Yipee   !!!

Storstaden rörelsekonstant

Svartacirklar rullar på svartvit isighets lopp till stora byggnaders nejder.

Rörelser, viljor, intentioner skjuter åt alla håll i storstadens rörelsekonstant.

Är det därför staden är skönare i den stilla natten?

Ett andetag – ett steg vidare

Varje andetag som du tar in i din kropp skapar nytt liv inom dig.

Varje andetag som du släpper ut från inom dig ger av dig till världen utanför dig, enkelt, lätt att förstå.

Vi lever hela vår tid inom oss själva, sinnevärlden är början på en oändlig värld med världar inom världarna att utforska.

Det kan börja med ett andetag och leda till platser, upplevelser och ageranden som du ännu inte kan föreställa dig i din vildaste undersköna fantasi.


Börja med ett Andetag och se varthän det leder dig….