MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

MADR – AS – Runor för dagen 18 januari 2016

Människo-runan och Önd/Andens runa i kombination.

Rekommenderar att vandra under dagen med observationen av att allt du möter och upplever har ande och inneboende liv som du kan möta på både djupare plan än det fysiska.

Båda runorna ger innebörden att både uppleva det materiella och andliga planen samtidigt.

  • Vad har de platser som du kommer röra dig på för budskap till dig?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form?
  • Människor du möter kan du både uppfatta deras fysiska såväl andliga form och syften?

2016-01-18 as-madr2016-01-18 as-madr

Runor för Odinsdag 23 januari 2013

Runor för Odinsdag 23 januari 2013
Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Andas djupt in o ned i kroppen.

Som om du faller, sjunker ned, stilla från en högre höjd, in i din kropp.

I nästa andetag in så upplev och skapa att du öppnar som en lucka eller radar stråle, ca fyrtiofem grader upp från ditt huvud rakt upp med en spets ned i ditt solaplexus.

ANDAS IN   ANDAS UT

låt det som är viktigt just NU komma fram i dig, just där du är, på den plats där du är.

Vilka syften skall du uppfylla?

Vad är bra med det som är just nu?

Asrunan för 12 oktober 2012

Asrunan för 12 oktober 2012

Asrunan

Anden, det som gör att det finns liv,
andedräkten i relation med oss själva och omgivningen, ständigt närvarande, aktiv. Givande och mottagande i molekylära utväxlingen i lunga och blad.
Stå i Aiwa och andas för dig själv en stund och
skapa kontakt med dig själv som du är just nu.

As-runan dragen för 14/3, 2012

As-runan dragen för 14/3, 2012

As-runan

[box] Ass-runan för Asar och ande och vind. Den heliga vinden som smeker kinden. Vinden finns där och är i helheten och alla upplevelser i livet är som vinden oskiljaktliga från luften. [/box]

As-runan för onsdag 22/2, 2012

As-runan för onsdag 22/2, 2012

image

As-runan, andligt höga, Asarna runa och för Det Stora Mysteriet.
Vilket mysterium? Livets, förståelse för orsaken i livets rörelse, vad som skedde innan och vad som sker efter livet och alla andra större och djupare frågor ännu obesvarade.
Önd är fornnordiska för ande och är en viktig fasett av As-runan. Önd är luftens och livs gnistan gåva från det stora mysteriet till människa. Andningen är central i vårt liv och förbinder oss med allt utanför vår kroppszon. I gas utvecklingen med syre och koldioxid lever människa i aktiv relation hela tiden.

[box] Djupandas i magen så att naveln åker in och ut idag och ge koldioxid i kärleksgåva till allt som lever i fotosyntes och ta emot deras gåva i syret då du andas in. En skönhetsrörelse och heligt utbyte. Så enkelt och naturligt. [/box]