Ass-runan dragen för 31/1, 2012

Ass-runan dragen för 31/1, 2012

image

Ass runan 31/1, 2012

Kropp, själ och ande, människas tre grundläggande delar. Ass-runan ger fokus på anden, önd på fornnordiska. Har skrivit mer om detta tidigare, 9/1, 2012.
Ande ger möjligheten att uppfatta nya perspektiv av livet och det som pågår, görs och hur livets många delar hänger samman. Kropp och själ(det emotionella, psykologiska) tycker om att göra som tidigare.  Invanda mönster följs lättare än nya. Det som är enkelt och invant kan upplevas genom att stanna upp i det som är och titta eller reflektera om det som pågår.
Som vinden blåser och vi ser hur den berör både oss och naturen omkring. Så kommer Ass, Asarnas, visdom och leder oss på nya stigar, ny förståelse och insikter.

Ass – dagens Runa

image

ASS – Ande, Vind, Inspiration

Ande gnistan från Det Stora Mysteriet,  som gör att bunden energi, materia får liv, så att Megin (eter) och Lik(kropp) med Livsfärg(Odr) blir skapande Människa.

Ljud att ge i vördnad för existensen, för skapelsen, sjung, tala, ljuda:

AAAASSSS

Buk-antas så att naveln åker ut och in vid vare upplevt, medvetet andetag. I bankrörelse bett skapas, det gamla invänjda kan lämnas då det är förtjänat.

Ass är ordning som skapas o h omskapas i heligt cyklisk rörelse.
Ger möjlighet att ställa oss i kontakt och leva vårt högsta syfte, intention och uppdrag.