I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp
Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Mörkt är det i livet. Sol går upp sent på dagen och sjunker nedanför horisonten tidigt.

Natt är lång.

Mörker kan brukas som metafor för destruktivitet, det som är läskigt. För det som upplevs som obhegligt, för det som jag inte gillar hos mig själv: Skam, skuld, misslyckande och lögner som sägs till andra, lögner som sägs till en själv etc.

Solvändan har varit för cirka tre veckor sedan. Ljuset börjar vända åter som form kan Balder vara, den ljuse guden som kommer åter efter turen till Helheim ett av dödsrikena i Fornsedens mytvärld.

Gläds åt att om så smått det kommer fruktbarhet att börja spira fast året knappt så att säga metaforiskt har just blivit befruktat. Disablot med blotlaget Fornsed Södermanland ligger fem veckor bort!

The darknes is strong but the tide will change!

The darknes is strong but the tide will change!

osmo_vikingabyThe days are short here in north europe. Sunna rises over the tree tops around 8.30 and sinks at about 15.30. There is a month left till winter solstice and Julblot. No snow, but a bit of rain and some snow mixed in today. Snow would be great as it lights up the long hours of darknes, but soon the shining one, the stong one, Baldr will return from Hellas domain and bring light with him to us. Looking forward to the blot at the ironage house with others, food. And to return to the Vé where i had the honor of performing my first handfasting/wedding.

Dagarna är korta här i norra Europa. Sunna stiger över trätopparna runt halv nio och sjunker i väst  vid tre halv fyra. Det är en månad kvar till vintersolstpnd och Julblot. Ingen snö, lite snöblandat regn härom dagen. Det skulle vara härligt med snön som lyser upp de många timmarna av mörker, snart kommer den Skinande , den starke  Balder som återvänder från Hels rike och har med sig ljuset till oss igen . Ser fram  emot blot i Ösmo järnåldershus med fränkor och fränder, mat och eld. Samt att återkomma till det Vi där jag hade äran att sammanviga två älskande människor!