Vårblot i Gamla Uppsala 5 april

Det närmar sig Vårblot och Årsting för Forn Sed Sverige!
På Facebook har Vårblotet kallats för storblot och det kan det verkligen kallas för. Det har de senaste åren deltagit mellan 50-100 personer och är en möjlighet för de som är nyfikna på Forn Sed och vårt samfund att möta och närvara vid annars mer slutna blot och aktiviteter. I år är det det 16:de blotet vid högarna.
Tag gärna med helgat, glatt sinnelag och trumma om du har. Fortsätt läsa

Höstblot – fira hösten och tacka sommar

Höstblot – fira hösten och tacka sommar

Fira livet i gemenskap med Landet och Naturen i Glädje för Hösten som kommer om några veckor vid Höstdagjämningen. Skapa sammanhang mellan dig själv och människor i närmiljön och inte bara via intellektuella skärmar och tex Om det skall vara erövringar idag så är det för livets helhet och då syftar jag på allt liv, alla organismer och kulturer. Fram för vidsynthet i mångfald!

 

Det är dags för Höstblot för Sommaren håller gradvis på att lämna oss och nästa årstid kommer. Vi möts för att tacka Sommaren och Skörd som varit och möta Höst och kommande Mörker till Vinter. Vi möts vid Höstdagjämning då Dag och Natt är lika långa. En portal in i den mörka delen av året här i norden. Hälsar Idun och de kommande vintermakterna välkommna; Ull, Skade, Natt och Vinter, så småningom.

 

20 september, 2014 kl.16.00

Samlas först i Fristastugan kl 16.00. Fristavägen nr 25, Mölnbo

Se kartlänk: https://goo.gl/maps/I7xdf

Blot börjar kl 17.00 och Gille efter Blotet som är utomhus i Bergasjövi. Tag med del av maten för gillet som blotskänk.

Gillesmaten är knytis. Tag med dig mat som du gillar att äta och som du delar med till andra och till att ge till Småfolk och Rådare under blotet. Rekommenderar att du tar med i två separata behållare så att den ena kan du ta med till blotet i skogen.

Utesittning börjar efter. De som ska sitta ute möts klockan 14.30 för att hitta plats då det kommer vara mörkt att hitta till okänd plats efter gillet.
Anmälan och frågor till Utesittning görs till SkallePer; gode@fornsedsodermanland.se tel. 0733908681

Detta är tillsammans med blotlaget Forn Sed Södermanland, http://www.fornsedsodermanland.se/

Höstjämning, mellantid och in i mörkret.

Ny sida: Ceremonier under året

Årstidsbundna ceremonier och blot

Bilden kan du klicka på för att läsa kort information om de olika högtiderna under året. Som du kan se så kan året enligt den Forna Seden kan delas in i åtta högtider. Fyra som styrs av Sols, eller Sunna som hon heter inom Seden, gång och växlingar under året och fyra som mer styrs av årsväxtens växlingar och höjdpunkter. Historiken bakom högtiderna går att säga mycket om men jag väljer här att skilldra det bruk som jag möter bland sedfolk generellt och de högtider som jag firar själv eller med andra.

 

På vilket sätt firas dessa högtider?

Detta kan variera mycket mellan person och grupper inom Seden. Ofta hålls blot och gille i grupp, men även enskillda individer kan hålla egna blot på dessa högtider. Hur ett blot går till är även det olika mellan var person eller grupp. Att följa årets gång i bloten hänger samman med ollika delar av livet, från födelse till död.

Läs mer >>>

The darknes is strong but the tide will change!

The darknes is strong but the tide will change!

osmo_vikingabyThe days are short here in north europe. Sunna rises over the tree tops around 8.30 and sinks at about 15.30. There is a month left till winter solstice and Julblot. No snow, but a bit of rain and some snow mixed in today. Snow would be great as it lights up the long hours of darknes, but soon the shining one, the stong one, Baldr will return from Hellas domain and bring light with him to us. Looking forward to the blot at the ironage house with others, food. And to return to the Vé where i had the honor of performing my first handfasting/wedding.

Dagarna är korta här i norra Europa. Sunna stiger över trätopparna runt halv nio och sjunker i väst  vid tre halv fyra. Det är en månad kvar till vintersolstpnd och Julblot. Ingen snö, lite snöblandat regn härom dagen. Det skulle vara härligt med snön som lyser upp de många timmarna av mörker, snart kommer den Skinande , den starke  Balder som återvänder från Hels rike och har med sig ljuset till oss igen . Ser fram  emot blot i Ösmo järnåldershus med fränkor och fränder, mat och eld. Samt att återkomma till det Vi där jag hade äran att sammanviga två älskande människor!

Sent i natten innan Sommarsolvända

Sent i natten, eller tidig morgon, de sista orden i budskap sätts ihop. Morgondagens Midsommarafton och dagen därpå Sommarsolståndet. Det kommer mellan 35-40 personer till Fröjdeblotet som Sylvia och jag håller och firar glädjen för livet, för fruktsamheten tillsammans i Sörmländska skogen med mat, sång och gamman.

Välsignelser från Urmoder och Urfader!