Att möta dagen i Helgd och bön

 

Med tillåtelse av Aldo inkluderas denna vackra morgonbön:

Tack, Urmoder i grunden.
Jag vilade vid roten,
vid orsak, vid minne och arv.
God morgon.

Jag är redo att möta dagen.

Tack, Urfader i höjden.
Jag drömde i kronan,
i verkan, i vilja och plan.
God morgon.

Jag är redo att möta dagen.

wpid-2012-12-07-08.58.16.jpg

Ur-runan dragen för 1/3, 2012

Ur-runan dragen för 1/3, 2012

Ur-runan; urkraft och det råas och begynnelsers kraft ger oss denna runa. Flera gånger har Ur fastnat i handen. I vår kultur är vi mycket stimulerade och finner nöje i det nya och senaste. Ur ger denna ny-hets känsla. Den senaste modellen av mobiltelefon, nyaste avsnittet av de o det tvprogrammet, kläder etc. Hela vandringen genom Utharkens spiral ger en mer mognad än att återkomma till det nyaste helatiden.

Jag för min del är ett barn av min tid och får ofta stanna upp mig själv för att ha ett annat förhållningsätt, att kunna stå kvar i samma som tidigare och utveckla och fortsätta på det som varit, det som tagits beslut om tidigare.  Att forsätta och vidmakthålla samma aktivitet. Arbete och hur vi förhåller oss till det passar in i resonemanget.

Jobba 8-17 måndag till fredag, fem veckors semester, husvagn o matchande träningoveråler med 2,5 barn sereotypen inleder de flesta i ett tillstånd av inbundenhet och avsaknad av den vilda frihet som just Ur-runan bär med sig.

Kraften som kallar, som är vild och som gör med oss som den vill och vi förlorar oss själva. Vi kan använda det nya som varje dag är. Glädjen att en ny dag finnas till, en ny dag att agera, andas, älska livets mångfald och kraft!

 

Hej ! Hell du underbara Vår och Sunna som kommer tidigare för var dag!

Hej ! Hell du underbara Vår och Sunna som kommer tidigare för var dag!!!

Livet är spännande och omväxlande. Vårdagjämningen har passerat och en märkbar förändring finns i luften, det liksom pirrar och surrar av kraft, en potential som växer för att snart, snart så spricker knoppar och saven har redan börjat stiga innanför våra stående systrar och bröders hud efter vintervilan.

Sunna väcker och möter Dag tidigare varje dag som går, vi kan vandra med Sunna och Dag och Dags barn, naturväsen och andra väsen av alla de slag inklusive människorna vi möter. På våren så kommer vi mera ut ur våra bostäder, solbrillor kommer fram, caféer besitts utomhus, ännu med filtar om fikande människor. Inom SkallePer så maler det många tankar, många planer för sommaren och ljusets tid, så håll ett öga på hans hemsida och på gång delen.