Att möta dagen i Helgd och bön

 

Med tillåtelse av Aldo inkluderas denna vackra morgonbön:

Tack, Urmoder i grunden.
Jag vilade vid roten,
vid orsak, vid minne och arv.
God morgon.

Jag är redo att möta dagen.

Tack, Urfader i höjden.
Jag drömde i kronan,
i verkan, i vilja och plan.
God morgon.

Jag är redo att möta dagen.

wpid-2012-12-07-08.58.16.jpg