Ass – dagens Runa

image

ASS – Ande, Vind, Inspiration

Ande gnistan från Det Stora Mysteriet,  som gör att bunden energi, materia får liv, så att Megin (eter) och Lik(kropp) med Livsfärg(Odr) blir skapande Människa.

Ljud att ge i vördnad för existensen, för skapelsen, sjung, tala, ljuda:

AAAASSSS

Buk-antas så att naveln åker ut och in vid vare upplevt, medvetet andetag. I bankrörelse bett skapas, det gamla invänjda kan lämnas då det är förtjänat.

Ass är ordning som skapas o h omskapas i heligt cyklisk rörelse.
Ger möjlighet att ställa oss i kontakt och leva vårt högsta syfte, intention och uppdrag.