Mår dåligt i den nya tidsåldern

 

Fick en fråga på Face Book

Jag hörde talas om att vi nu gått in i den nya tiden, då vi människor skulle bli mer medvetna och leva efter hjärtat. Men det jag ser är fler och fler som mår dåligt och inte vet var de står i livet. Ska jag tolka det som att det måste bli sämre innan det kan bli bättre? Ge mig lite hopp, Per Lundberg! 🙂

Hej, Tack för att du frågar! 
Sker detta för dig eller för andra? 
Leva i hjärtat har flera fasetter, det innebär att vara i ökad kontakt med känslolivet och med det undermedvetna. Har en människa tidigare levt och hanterat sig själv på så sätt att hen har tryckt ned det som upplevs som riktigt och gjort något annat så kommer detta då upp när hen lever mer i hjärtat. Det låter kanske abstrakt eller mindre lätt att förstå. Kör en människa över sig själv och inte lyssnar på det som är äkta inombords, så kommer det tillbaka förr eller senare. 

Det kan ta sig uttryck i enkla val. Vem och när hen gör något. Vi hade just påsk och högtider kan vara fulla av sådana exempel. “-jag vill inte träffa släkten idag” men gör det i alla fall. Kör över sig själv helt enkelt. 

Finns det massa sådana “emotionella påsar” i hjärtat/det undermedvetna/känslokroppen, då blir det mycket som kommer fram då personen börjar mer eller mindre lyssna på sig själv!

Våra tankar och känslor är energi och denna går att mäta och de har frekvenser som radiosignaler. Det skiftet som Jorden och alla som finns här går igenom innebär att vägen mellan hjärna och hjärta är mer öppen än tidigare. Det är mer rörelse och fler blir medvetna om att livet inte enkom består av sinnesförnimmelsernas och Newtonsk/mekanisk verklighet.

De känslor som vi hyser flödar mer och utbrändhets/utmattnings syndrom är en konsekvens av att köra på och inte lyssna till sig själv och det som hen verkligen mår bra av. Att kunna säga nej är av större och större värde för många. Kom ihåg att

varje nej har en kompis som heter JA

Hjärt och Hjärn frekvenser i människas kraftfält.

 

Energi och Meditations cirkel

Vi på erbjuder dig en mängd roliga,

stärkande och givande aktiviteter!

Kom med i meditation och energi cirkel!

Vi utövar olika metoder från bla inka och nordisk shamanism , guidad meditation, fullmåneceremonier, ursång, musik, rörelse ( dans) och andningstekniker . Kom och var med i gemenskap, upplev och njut av lekfullhet, stillhet och i kontakt med din inre vägvisare.

Ekologisk te eller kaffe med nyttogott ingår.

Meditationscirkel ,
torsdagar 19.00 – 20.30.
(vid mer intresse kan vi utöka till 2 ggr/ v.)
Max 8 pers, pris/ gång 100:- inkl fika.

 

[box type=”shadow”]Boka din plats till Meditations kvällen på Mossvägen 3,
Anne-Li : 0704- 46 98 18
Per : 0733- 908681 info@skalleper.com[/box]

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!

Eld i huset och Godel i linjen

Att det är viktigt med värme då det är minus femton grader utanför dörrenför oss en självklarhet. Det som kan vara mindre reflekterat över äratt typen av värme ger olika kvalitet i rummet.
Vi har nyligen flyttat in i ett hus efter runt ett år av temporära lösningar. Det har varit mycket känslor och krafter som har stormat inom oss i väntanpå ett stabilt hem. Så nu har vi det och vi trivs!
Så till att trivas innebär att ha en upplevelse av fysiks trygghet, fysisk värme och en framtida potentiell vidmakthållande av att man kan bo kvar i huset, på den plats som valts. Mat och sälskap är ju så klar mycket välbehövt också!
En förhoppning att det som varit kommer att bestå i nästa nu, i morgon ochtills vi väljer att själva bryta relationen till hus och plats.
Trygghet och tillförsikt om att det finns en nivå av kontroll på tillvaron ochdet som sker.
Änteligen har vi kontroll på att kunna elda med ved i pannan. Sotarna var här i flera timmar och rensade och eldade tjära i pannans eldningsutrymme och tjäraupp en liten bit i skorsten, men inte upp i muren som tur va.
Så idag har jag eldat med ved och myst åt den kvalitet. Det är en skillnad i värmeupplevelsen med att ha eld i pannan jämfört med att vattnet i elementen värms med el. Det är intressant och en del säger att det är inte sant. Strånlingsvärmen från elementen via det varma vattnet torde inte göra någon skillnad. Att vattnet blir varmt med olika energikällor gör skillnad. Då Anne-Li kom hem så var det hennes spontana reaktion. Värmen är liksom mjukare i rummet och hårdare då vattnet var uppvärmt med el via elpatron.
En total avslappning av att veta hur mycket pengar vi också sparardå vi eldar i huset, det är ett myller bland de el-leverantörer som finns,hur mycket de lovar att “just vi” är biligast på markaden, ska man se upp med!
En “God El” leverantör har nu blivit det val vi gör.För det är viktigtmed det val vi gör! Ett medvetet val är det enda som gör skillnad i vårapenning pungar.
Vi fortsätter att elda i vår pannaoch det doftar nu som om vi hade en kamin i vardagsrummet och sprider en varm och välbefnnande doft!

Inka + Time-Line = Sant

Livet är otroligt, tänk att få vara med om en så kraftfull händelse, att leda och guida en medmänniska genom stegen att omskapa sig själv och hur han eller hon uppfattar sig själv och sitt liv!

Så vad har hänt frågar du dig så klart, jo jag har kombinerat Timeline från NLP med Inka traditionens energi arbete med helt otroliga resultat. Nu kan jag klart bara berätta i stora drag vad som skedde på grund av tystnadsplikt och respekt för min klient.

Min mischa

Min mischa är ett litet knyte (inte så litet längre efter alla år av skapande av erfarenheter) som jag kan ändra på energier med, vid röra klienter och låta dem skicka det som tynger dem in i. Det kanske låter diffust, ja en del skulle säga flummigt, och det må så vara för flummigt är ofta ett sätt att ge uttryck för något som är bekant och utanför begreppsramarna och detta är utanför de flesta människors begreppsramar och erfarenheter. De ingår i mig och mitt liv dagligen och är helt underbara, kraftfulla och smeksamma verktyg att helas.

Om mischan går det så klart att berätta mycket mer, vad den innehåller och hur jag och andra inkapaqos använder oss av den. Just nu låter jag det räcka för att hoppa på nästa häst som är tids linje terapi.

Vi människor mår bra av att organisera och ha något system för livet och faktiskt så har vi alla detta på en myriad olika sätt. Att du läser dessa ord är bara det så klart ett system. Detta gäller även för hur vi uppfattar livet, det som är, har varit och det som kommer. Vi är alltid i NUet och de andra två, FRAMtiden och DÅtiden. I hypnos eller trance så observerar och förändrar händelser som finns i livet på tidslinjen och genom att ändra och låta det som skett finnas så förändrar och helar oss själva.  Oftast så observeras det som hänt och låter känslor som kommer fram bara vara, att låta dem finnas i oss är att ändra och hela det som varit. Givetvis så är det olika tekniker och handlingar i terapin som jag utelämnar här.  Så vad skedde i sessionen?

Klienten upplevde trauma under sin födelse och vi hämtade tillbaka kraft och kärlek, lät smärta finnas och sedan gjorde vi ett helt UNDERBART och VÄSENSFÖRÄNDRANDE resa genom personens liv då gamla band som inte tjänade sitt syfte längre kliptes av, tackades och kärleksfulla händelser och gemenskap kom fram åter och åter igen. Det gjordes nya upptäckter av hur livet faktiskt hade varit.

När jag nu blickar tillbaka så är jag så glad att kunna möjliggöra denna förändring och stora helande för medmänniskor.

Yipee   !!!

Vänskap är….

Att ha en Relation innebär att det finns ett band mellan dig och något annat utanför dig och din svär(ibland kallat för aura/bubla/kroppszon). Relationer har vi hela tiden, det naturandliga/shamanska sättet ätt uppfatta livet är att allt har liv och är besjälat. Så därmed har vi även relationer till platser, till naturkrafter såsom Vinden, Måne och Sol, Snö och Regn. Men just nu vill jag stanna kvar vid vänskap mellan människor.

När en relation blir till en vänskap är så klart en personlig upplevd sanning och ingen annan kan säga till oss det ena eller det andra.

En vänskap är via ett band, en energitråd som är verklig fast den oftast och av de flesta inte tas i beakning. Sedan är det som de flesta svarat, här och ännu mer på Facebook till hur man vill en vänskap och en vän skall bete sig:

I minne och medvetande(Minni och Håg) så delar tex. två personer vibrationer som är tankar, känslor och erfarenheter. Dessutom så vänskapskapas genom att ha en vilja att harmonisera med den andre.Man är vänner när ett antal noder i den personliga väven innefattar erfarenheter och minnen tillsammans. När tid och kraft ges till varandra.

Det var någon som gav mig en metafor för några år sedan. Tänk dig att det är som att varje person har en egen unik ton. Vissa toner skapar ett fins ackord, andra inte. Vi kan lära oss att harmonisera med andra människors toner bara det finns en villighet från båda.  Detta är början på en vänskap, sedan kommer varandet att underhålla den kontinuerliga vänskapen, dvs harmoniserandet mellan sig själv och den andre.

Klart är det mycket som skapar och upprätthåller vänskap; ärlighet, öppenhet, givande och tagande i balans, bara för att nämna några. Ord som skapar gemenskap, budskap som framhäver det som är likt är ett enkelt sätt att bygga en upplevelse av gemenskap och i vänskapen en gemensam uppfattning av samhörighet.

Vi som är män…..

Vi som gillar att ha skjortor….

Vi som tycker om att sminka oss….

Tre enkal exempel på likheter mellan människor som enkelt skapar upplevelse av gemenskap. (det må vara ytliga exempel men satta i praktiken så funkar de)

Det blir starkare om man säger, du och jag som båda gillar….

Sedan är vänskapen likt ett träd eller planta, får den inte tillräckligt med sol, vatten, luft och jord så dör den.