Skärmars tidevarv

På fik i Stockholm, på tåg, på tunnelbana och på gator, alla är uppkopplade och är i sin samvaro med skärmarnas innehåll.
Jag är inte bättre eller sämre på något sätt!

Avskärmad men påkopplade
Med uppkoppling.

Frånvarande med omgivning,
Den omedelbara närmiljön.
Fortsätt läsa

Perthra – runan dragen för 25/1, 2012

Perthra – runan dragen för 25/1, 2012

Pertra-runan

Pertra- runan dragen för dagen. Det ter sig som att det är en del runor som återkommer för mig, och en del som undviker näven i runpåsen.

Pertra och hur jag möter henne är oftast annorlunda än de flesta andra runmagiker/mystiker som jag kommunicerar med.

Pertra håller jordkraft och mineralkraft och kontakt med jordens olika väsen, ja visst. Jag upplever en annan nyans än detta också. Pertra är som en dörr en öppning in i ättehögen som är i jorden och innebär kontakt med förföräldrar och andra krafter som kan ge visdom och kunskap.  Tidigare generationers ackumulerade levnadskunskap och visdom finns tillgänglig för den som söker och har behov. Runan kan tolkas som en dörr sedd ovanifrån med de två vinklade kvistarna som öppen dörr. Fortsätt läsa