EU-migranter har byggt läger på fornlämningar

skriver nyheterna den 30 december 2015

Som hedning och Sedvandrare i nutida Sverige som skall vara mångkulturellt så blir det för mig mer och mer tydligt av vad jag håller i mig för värderingar och synsätt på livet och samvaron i Forn Sed eller Asatro. Vi har mångkultur i Sverige, men kan vi hedningar inte stå för vad vi tycker och hur vi lever så blir vi överkörda i rädslan av att trycka ned någon annans åsikter. Det finns plats och utrymme för alla, så länge alla har acceptansen gentemot varandra. När en gruppering i mångfalden är nedvärderande gentemot en annan, ja då blir det självklart konflikt.
För mig så är Trädet och Väven två principer i Seden som jag återkommer till dagligen i mitt andliga bruk. Vad det är för bruk får komma fler gånger. Utrycket:

Allt finns i Väven och hålls av Trädet

är ett mystikt och metafysiskt uttryck för att mångfalden av alla kulturer, människor, religioner har sina platser och utrymme i livet. Ja inte bara mänskliga krafter, kollektiv eller religioner utan även metafysiska och andliga/religösa krafter. Det jag ofta bara nämner som Makterna. Allt från småfolk, älvor o vättar till Rådare, Storrådare och stora Makter med gudanamn såsom Freja, Balder, Nanna, Oden, Heimdal, mfl.

Att människor utanför Seden kommer till Sverige och bosätter sig i ett läger på en fornlämning. Är det ett problem?
Har de gjort fel?

   Här är mina åsikter och reflektioner utifrån Sed/Asatro i nutid:

 

 1. Heliga platser är redan bebodda – dock ej av människor.
 2. Fornlämningar i Sverige har vi gott om.
 3. En fornlämning är ej automatiskt en helig plats. För att vara helig så anser jag att det ingår i mänskligt bruk av religös/andlig form av något slag och därmed hålls speciell och separat i mänskliga beteenden jämförelsevis med andra platser i naturen. Vi har vissa fornlämningar som har denna “status” i det mänskliga kollektivet, två exempel som kommer till hågen just nu är Alestenar och Uppsala högar(fler finns självfallet!). Det finns gravhögar någon kilometer från mig, de kan vara heliga för mig, men har dem inte i mitt kontinuerliga hedniska bruk.
 4. Har sedan drygt tre år en helgad plats med stencirkel och uppsatt skylt med text om naturtempel i skogen. Denna plats är för mig och många fler helig dock ej en fornlämning!
  Denna plats kallas för ett”vi” och jag som individ är vivårdare.
 5. Fornlämningar i Sverige idag är mer historiska dokument än heliga platser. Bevarandet är för mig ej grundat på andligt bruk i samhället idag utan på minnet av svunna tider och blickar då bak i Väven, dvs Urd ej till nuet(Verdandi) eller framtiden(Skuld).Avhysningen av EU-migranter blir därmed inte på religös/andlig grund utan på fysisk eller historisk/arkeologisk bas.
  Att tillåta Eu-migranter bo temporärt på fornlämning går att hävda vara rätt utifrån Sedvänjan av gästfrihet och empati för medmänniskor i Väven/Midgård. Dock med upplysandet av att de har satt sitt läger på en i äldre dagar helig plats och att det är värdefullt för oss i Sverige att hålla denna, och andra, intakta.

#fornsed, #sedvandrare, #eumigranter #fornlämning

Det är mycket i rörelse inför Vintervända

Det är mycket rörelser i Väven*,

inom och utom och mellan människor nu.

Det är att hålla de interna flödena igång i tanke-känslo-kropp-system och låta livet veckla ut sig som en

Näckrosblomma som flyter på vattenytan.

———

I skrivande stund är det juletid i det avlånga landet Sverige. Juletid innebär att snart är det Vintervända eller vintersolstånd som de flesta kanske kallar denna vändning oftast innebär att det är energipåslag i både materia och subtila energifält. Genom kulmen i solståndet skall vi och då byggs kraft upp bit för bit så att året är tomt för stillheten två veckor efter själva vändningen. I Sverige märks denna vändning och det finner jag som unikt för denna longitud som skiljer sig så klart gentemot andra longituder närmare ekvatorn.

Människa är i sig själv del av helheten och helheten i Väven speglas i människas struktur.

I dikten ovan så symboliserar vattenytan det undermedvetna med rörelser och processer i individ likväl kollektiv. Dessa rörelser är nära och likt Näckrosen som har en lång stjälk ned i vattnet och jorden i sjöns botten har vi spirituella rötter ned i det stora och näringsrika Jorden och det kollektivt undermedvetna. Tillgång till denna näring, dvs information, är lätt att tillgå med lite träning och effektiva metoder. Dessa sätt är enkla och komplicerade samtidigt beroende på vem det är som möter metoderna och de synsätt som tarvas för att kunna nyttja dem. De sker på internt plan i människas medvetande när kroppen är en del, och bara en del, av den helhet som människa är. Färden går inåt och metoderna kan kallas hugflykt. Att flyga med tanken/medvetandet och kroppen finns kvar
*Väven/Livsväven är en symbolbild för hur allt i livet är sammanlänkat och via Väven är var liten del i kommunikation med Helheten som är odelbar och genomströmmas av Anden. Detta är andevetenskap och spirituell kunskap i direkt erfarenhet i den subjektiva upplevelse av livets verklighet. Alla delar denna verklighet, dock ej samma upplevelse.

Vårblot i Gamla Uppsala 5 april

Det närmar sig Vårblot och Årsting för Forn Sed Sverige!
På Facebook har Vårblotet kallats för storblot och det kan det verkligen kallas för. Det har de senaste åren deltagit mellan 50-100 personer och är en möjlighet för de som är nyfikna på Forn Sed och vårt samfund att möta och närvara vid annars mer slutna blot och aktiviteter. I år är det det 16:de blotet vid högarna.
Tag gärna med helgat, glatt sinnelag och trumma om du har. Fortsätt läsa

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp

I väntan på ljuset finns lidsamhet men hopp
Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Snö kom idag! Rimtursar kläder världen.

Mörkt är det i livet. Sol går upp sent på dagen och sjunker nedanför horisonten tidigt.

Natt är lång.

Mörker kan brukas som metafor för destruktivitet, det som är läskigt. För det som upplevs som obhegligt, för det som jag inte gillar hos mig själv: Skam, skuld, misslyckande och lögner som sägs till andra, lögner som sägs till en själv etc.

Solvändan har varit för cirka tre veckor sedan. Ljuset börjar vända åter som form kan Balder vara, den ljuse guden som kommer åter efter turen till Helheim ett av dödsrikena i Fornsedens mytvärld.

Gläds åt att om så smått det kommer fruktbarhet att börja spira fast året knappt så att säga metaforiskt har just blivit befruktat. Disablot med blotlaget Fornsed Södermanland ligger fem veckor bort!

Höstblot – fira hösten och tacka sommar

Höstblot – fira hösten och tacka sommar

Fira livet i gemenskap med Landet och Naturen i Glädje för Hösten som kommer om några veckor vid Höstdagjämningen. Skapa sammanhang mellan dig själv och människor i närmiljön och inte bara via intellektuella skärmar och tex Om det skall vara erövringar idag så är det för livets helhet och då syftar jag på allt liv, alla organismer och kulturer. Fram för vidsynthet i mångfald!

 

Det är dags för Höstblot för Sommaren håller gradvis på att lämna oss och nästa årstid kommer. Vi möts för att tacka Sommaren och Skörd som varit och möta Höst och kommande Mörker till Vinter. Vi möts vid Höstdagjämning då Dag och Natt är lika långa. En portal in i den mörka delen av året här i norden. Hälsar Idun och de kommande vintermakterna välkommna; Ull, Skade, Natt och Vinter, så småningom.

 

20 september, 2014 kl.16.00

Samlas först i Fristastugan kl 16.00. Fristavägen nr 25, Mölnbo

Se kartlänk: https://goo.gl/maps/I7xdf

Blot börjar kl 17.00 och Gille efter Blotet som är utomhus i Bergasjövi. Tag med del av maten för gillet som blotskänk.

Gillesmaten är knytis. Tag med dig mat som du gillar att äta och som du delar med till andra och till att ge till Småfolk och Rådare under blotet. Rekommenderar att du tar med i två separata behållare så att den ena kan du ta med till blotet i skogen.

Utesittning börjar efter. De som ska sitta ute möts klockan 14.30 för att hitta plats då det kommer vara mörkt att hitta till okänd plats efter gillet.
Anmälan och frågor till Utesittning görs till SkallePer; gode@fornsedsodermanland.se tel. 0733908681

Detta är tillsammans med blotlaget Forn Sed Södermanland, http://www.fornsedsodermanland.se/

Höstjämning, mellantid och in i mörkret.

Vi lever i en tid av förändringar, det har pågått starkare än någonsin bara de senaste tio åren.

Vi lever som vi lever.

Du och jag, av och med Naturen

Varje andetag, varje tanke och handling

räknas och gör skillnad.

Det som vi köper

Det som vi äter

Det som vi

kissar och bajsar!

Det som vi säger och

skriver på skärmar.

Kommer slutet för oss som art?

Har vi rätten att ta med oss så många andra arter, väsen och livsformer i vår upptäcksfärd av den fysiska verklighetens strukturslekar.

GenModifierade grödor, som beter sig annorlunda, som inte får avkomma, vad sker med framtida mänskligt liv, med alla andra?

Från mikro organismer till fåglar, reptiler och däggdjur.

 

Vintersolstån & Fullmåne ceremoni 21 dec, 2010

Fullmåne och vintersolstånd ceremoni
Vi firar vintersolståndet och fullmånen, livet och Helheten tillsammans i sång och mat. Vi kommer även delvis att vara ute för en rit vid en järnåldersgrav ovanför Gnesta.

Ta med en grönsak för gemensam vegetarisk gryta. Vi står för ris eller dygligt till. Ta med trumma, skallra eller annan ”ursprungligt” instrument om du har.
Vi håller någon meditation eller trummande för att resa. Anne-Li och Per håller i ceremonin med lös hand för vi skapar kvällen tillsammans med varandra och med de Makter som är närvarande.

21 dec.  Kl.19-21  Fullmåne cerremoni och vi firar även Vintersolståndet!

Altare vid Blot

 

Din investering:  fri donation för att stödja de utgifter och verksamhet som vi bedriver.

Tio minuters promenad från pendelstationen i Gnesta
Länk till karta

Anmäl dig för beräkning av matmängd och mer information om ceremonin.

Kontakt och anmälan:

Anne-Li info@hyama.se 070446 98 18
Per info@skalleper.com 0733-908681

Hjärtlig välkommen!

Sen sommar och hösten kommer snart

Jaha nu har September månad annlänt.  Enligt våra moderna deffinitioner och smhi.se så börjar hösten då dygnstemperaturen är fallande och ligger mellan 0 och 10 grader. Källa: Höstens normal ankomst

Så ännu är vi inte där. Den älskade och jag hade en helt underbar eftermiddag i skogarna nära Järna i söndags.

Sunna sjunker över Akaren

Sunna sjunker över Akaren

Ännu kan man bada fast sjöar är klart kallare och jag skulle nog mera säga att det handlar om att doppa sig än att bada. I alla fall för min del.

Ännu är det Hö eller Röte månad  enligt det fornnordiska sättet att indela året.  För bärgningen och rötan är fortfarande i gång. Givetvis så är det lite olika var i världen och Sverige som man befinner sig.

Det är 20 dagar kvar till höstdagjäming och vi kommer hålla blot i skogarna nära Stockholm.

Om du är intresserad så hör av dig till

info@skalleper.com

Tyr – dagens runa

En liten näve ned i runpåsen dök inför dagen som har startat. 

Tyrrunan var det som fanns i näven. Så uppmaningen som jag tar är att stå fast, vara målinriktad och fokuserad på det som jag har planerat för dagen. Visa mod om jag upplever rädsla. Tyrrunan talar just som guden Tyrs agerande även om medveten och kärleksfull försakelse för det större sammanhanget. 

Jag uppfattar att det i vår tids kultur och värderingar finns starka rörelser och krafter som säger att vi skall tänka på oss själva, individualism och självförverkligande går hand i hand med konsumerismen för att ekonomin skall fortsätta växa mer och mer perod till period. I mångt och mycket är det de innre barnets ouppfyllda behov som råder. Vi vet knappt vad det är att vara vuxen idag och skall tilfredställa våra behov och det är det som vi har för ögonen och det NU !

Medvetenheten av att vissa behov kan vara bra att se i vitögat och förstå vad som egentligen ligger bakom bidrar till att leva livet mer modigt, att agera trots motstånd, trots rädslor. 

Att i medveten kraft, lyssnande agera för ett större sammanhang, en grupp, för naturen, för nästa generation människor, baciller, träd, pippiåglar, vargar och bananträd. 

Ha en underbar vår, för det är vårdagjämning!

De första tidiga tonerna

Ja, i morgontimma på en lastkaj befann jag mig. Delling(morgongryningensväsen) vandrade fortfarande med oss och de första riktiga tonerna från syskonen med fjädrar fyllde luften och nådde mina trummhinnor. 

Vårfåglarna, fast egentligen inte för det är ju Blåmes och Talgoxe mfl som bott med oss hela vintern, som sjunger sina första vårsånger. Kvinnan, den underbara, hörde dem i helgen, men då var de lite försiktiga, lite trevande, såsom de inte riktigt vågade ännu. 

Däremot när jag stod i morgontimman på lastkajen mellan bageriet och packhallen på Saltå Kvarn i Järna så trudiluttade de bevingade med säkerhet. Ett halvt tungel till Fullmåne, i morgon är det Nymåne, elva dagar till han är full, mångubben, Herr Måne. 

 

Disa kan man då fira om man är heding utav någon sort.