Aliz-runan dragen för 28/1, 2012

Aliz-runan dragen för 28/1, 2012

Algiz-runan

Algiz-runan  älgruna, skydds runa och vilda djuren och fylgjan som är skyddsväsen ofta i just djurform. Påminnelse om att vi människor är även vilda och hör hemma i vildväxande naturen lika mycket som i asfalt och betong djungel och vid skärmars hypnossken. Att tappa kontakten med endera av dessa båda fasetter i mänskligt liv leder till kraftförlust och sambandsförlust som innebär slöhet och kraftlös och vilsenhet.

Fortsätt läsa

Bort med falskhetens illisioner

Fylgjan slickar mina sår

varet rinner ur infekterade

reflektioner.

Ta min falskhet

ta mina illusioner

bort med vindens

smekningar

och din sträva tunga.

Fortsätt läsa