Vertyg du alltid har med dig

Verktyg för att medvetet må bra och skapa välmående inombord är alltid värdefullt. De verktyg som är med alltid och som är utan fysiska manifestationer är verkligen av värde för de kan ej tappas bort. En skruvmejsel, en lampa, en trumma eller flöjt och skallra kan försvinna, förloras. Aiwa kan du alltid återvända till!

Aiwa

 

Klicka på Aiwa-bilden ovan för korta instruktioner av Aiwa som symbol och inre verktyg.

Att skapa kontinuerligt flöde innombords i känslor, tankar och fysiska sfärer ger mer liv, visioner och lätthet i livet. I sin enkelhet är den mer komplex än vad som kan uppfattas först.

Aiwa som bön till dig själv som upplever sig själv i vart Andetag. Den del i människa som observerar tankar, har känslor och upplever dem och är dem inte. Det är det i människa som är i kontakt med det större och mindre i existensen hela tiden.

Det större och mindre leder uppmärksamheten till det för många laddade ordet gudomligt. Laddat för att många människor har blivit kränkta, mästrade, skrämda, förnedrade, torterade och mördade. Inte av det gudomliga, men av andra människor som har tagit sig makt och missbrukat denna makt. I Aiwa, då vi gör och ljudar Aiwa skapas makt i oss själva att ha makt över det egna livet, att det gudomliga finns i och med överallt, i allt, med allt för ALLTET är gudomlighet. Kom ihåg att ordet Gud är ett finger som pekar på gudomlighet. Det gudlika finns lika mycket i vinden, grästrået, i dig som i ordet gud. Kampen om de rätta orden på det större och inkluderande gudomliga är något som människa ägnar sig åt. Jag upplever en inre sinnebild av det gudlika som människogestalt som småler och smått skakar på huvudet åt männika som grälar om vilket ord som är rätt och tyvärr ofta även fel, på det gudomliga.

För mig som mystiker så brukar jag mig av en varierad upplevelse i panteism och polyteism för dessa två senare inryms i den mystika uppkevelsen av existensen. Som aktiv i Forn Sed så vänder jag mig åt många olika makter som alla är delar av hemmet, multiverset inombords och utanför människa.

Nu till en detalj av de många delarna med Aiwa:

De tre punkterna symboliserar bland annat vår tidsuppfattning. Gestaltas i Forn Seden av tre urtida väsen som benämns som nornor och håller funktionen:

Dåtid: Urd, Nutid det som är varande, Verdandi och Framtid, Skuld.

Då relation och medvetenhet vidmakthålls till Nornornas funktion ger det ökad klarhet i hur livet skapas av oss kontinuerligt. Tänker och reflekterar bak i tidigare upplevelser, gör bedömmningar i nuet för vad som skall göras och skickar visioner, tankar eller till potentialen som är framtiden. Varje framtidsplan är en vision ed sin egen energi som vi skapar i tanke och känsla och skickar till Skuld, till framtiden.

Om det är så att bara säga i sig själv. När jag läst färdigt denna sidan skall jag dricka ett glas vatten, eller då jag åker hem i eftermiddag skall jag köpa bananer och ringa min syster/bror. Vi har därmed en “skuld att betala” för gör vi inte det vi visionerat skapar det disharmoni i människa. Denna disharmoni är makad av oss själva och vi kan skapa flöde så att den outförda visionen kan flöda vidare. Aiwa är ett bra sätt att göra detta.

I Aiwa finns även att skapa kontakt mellan tankesfär och hjärtsfär.

Mer om det i kommande inlägg.

 

Thurs-runan dragen för 21/4

Thurs-runan dragen för 21/4

image

Thurs-runan för idag lördag. En lögaredag, tvättdag,för många människor en ledighetsdag så att tvätt av kläder, hem och ting som förvaltas. Tursarna kan stå för mycket olika aspekter i livet. Vanligast är det kaotiska och i spänning gentemot ordning som är skapt av gudamakter. Ibland så projeceras kristen syn på den hedniska så att tursar är mer eller lika med demoner och djävulen. Denna projecering är viktigt att ta bort. Gudar och Tursar har en mer glidande “skala” och förhållande gentemot varandra än vad kristendomens beskrivning av gud och djävulen. Man har en klar motstättning och oftast en fiendeskap och spänning mellan dem, ibland så gifter sig en gud med en turs, Frey och Gerd tex.
Samsplet och tursar samt gudar som arketyper i den mer psykoligiska delen av livet kan ta sig form av vår upplevelse av trygghet i känd struktur visavi uppbrott och nya upplevelser där det saknas struktur. Är livet för samma samma varje dag och “man åker på semester till samma ställe varje gång”. Ja då blir livet ganska trist, så vi behöve och vill ha viss nivå av förändring och osäkerhet.

Thurs-runan är likt ett törne som tränger in i livet och vänder upp och ned på något. Det kan vara en liten händelse som är annorlunda än din plan för dagen som leder till andra händelser än tänkt. Missade du tåget, flyget så blir det annorlunda och människa är mycket formbar och flexibel så vi omstrukturerar in det nya enkelt o snabbt. Ibland är det gamla tidigar planerat kvar i vår tankesvär och vi åtekommer till det, då finns det något att ta hand om och det kan vara värdefullt att genomföra det i alla fall. Så att det blir klart och avslutat.

[mantra-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Låt det nya komma in, värdesätt det och bestämm dig för att andas och gå vidare in i det nya och släppa det gamla.[/mantra-button-color]